Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Poselství na 7- 13.10. 2019

Vytrvejte a stůjte si za svým přesvědčením, vše má svůj čas a je třebaba trochu vytrvalosti a trpělivosti, aby plody vaší práce začaly být vidět. Jestě není doba  opočinku, ale je čas na bdělé zastavení. Otevřete se novým příležitostem, které Vám umožní provést změnu  a s láskou pečujte o věci Vám  svěřené. Seznamte se i s jinými pohledy na věc a zkuste vyvážit protilady(např. rovnováha mezi citem a rozumem).


 Vykládací karty a.a. Michaela- Doreen Virtue  BŮH SE POSTARÁ

-modlitba

Dobrý Bože. pomoz mi opustit tuto situaci a s důvěrou a vírou ji přenechat Tvé božské moudrosti a nekonečné lásce,aby bylo možné ji vyřešit

 


Rada od Mileny

Láska je odpovědí na všechny naše otázky. Co s láskou tvoříte zůstává navěky

zapsáno. Láska překonává i brány smrti a pokud jste s někým spojeni láskou, je

toto pouto věčné. 


 

 

 

 Vykládaci Karty Panny Marie- Doreen Virtue

Matka

Otevírám srdce lidskosti své matky a jejimu božství


 

Dne 5. října   2019                                  s pomocí Boží   Milena Rhea

 

 

Pro  www.relaxmilena.cz .Milena Rhea Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.                                                                 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony