Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

převzato z www.ViaHarmonia.com  ( zde je možno se dovědět více i podat přihlášku)

                                          25. – 26. 5. 2019
25 hodin Ticha pro svět v míru

25. – 26. 5. 2019

Hotel STEP, Malletova 4, Praha 9

 

 

Světový den Ticha 

Je čas opustit staré a otevřít nové!

Jsme v přelomové fázi vývoje lidstva.
Odbíjí dvanáctá. Vědomě či nevědomě se rozhodujeme, 
jak a kam půjdeme dál. 25 hodin Ticha může vydat za roky jiné práce. 
Jen Ticho má tu jedinečnou moc odpojit nás od „starého“ a přivést k „novému

 

Světlo světa je v našich Srdcích

25 hodin v Tichu vydá za několik let práce na sobě

Lidstvo prochází velmi významnou proměnou. Uzavírají se tzv. dlouhé vývojové cykly, z kterých si do budoucnosti odnášíme ponaučení.

Ale máme samozřejmě svobodu volby.

Chceme zůstat v tom, v čem jsme nyní a dále docházet k Poznání také skrze bolest a utrpení?

Nebo přeskočit na vyšší úroveň prožívání, založeného na spolupráci, sounáležitosti, v moudrosti a lásce? 

Mysl ale funguje jako počítač, a tak nám nabízí stále stejná, často nefunkční řešení.

 Jsou ale vědecké poznatky a je zdokumentováno, že když se určité množství lidí ztiší a naladí na společný záměr,

promění se v takovém místě životní podmínky.

Tím, že se sjednotíme v Tichu, kolektivní mysl se na chvíli vypne.

Umožní se tím její restart a zapnutí v novém nastavení.

Potřebujeme, aby ve stejném časovém úseku zůstaly v tichém naladění skupiny po celém světě. Se společným záměrem, se společnou vizí.

Taková síla naladění je schopna prosvětlit kolektivní vědomí lidstva.

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

 

Via Harmonia je celosvětovým propojením jednotlivců a skupin, v síle míru, na mnoha místech, ve stejný čas.

Máme jedinečnou šanci být aktivními, vědomými spolutvůrci proměny cesty lidstva. Ochota sjednotit se utváří a posiluje směr dalšího rozvoje lidského společenství.

BUĎME SILOU VĚDOMĚ UTVÁŘEJÍCÍ BUDOUCNOST

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony