Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštění na 5.- 11.9. 2016

  

Věštění z tarotů

Vstupujete  na úrodnou půdu a vše kolem Vás se bude dařit, nedejte se rozptylovat  možnostmi nových materiálních zisků  či  směrů. Užívejte si pocitů klidu a lásky, která je kolem vás, případně se můžete setkat s něčím či někým z minulostí a toto setkání vás potěší. Srovnejte si znovu své priority, postavte se za svoje názory, nedejte se svazovat strachem a přijměte všechny stránky své osobnosti.

Vykládací karty a.a.Michaela – Doreen Virtue

NEVINNOST

Dobrý Bože a andělé, děkuji Vám, že mi pomáháte uvědomovat si, že všechna vaše čistá láska a světlo se odráží ve mně i v ostatních. Pomozte mi přijmout moji nevinnost, která je mi dána Bohem tak, abych mohl/a zažít pocit klidu a pokoje.

Rada od Mileny

Každý dělá v daný okamžik vše tak, jak to považuje za nejlepší. Je třeba si stále uvědomovat, že nikdo nedělá nic záměrně špatně a tedy ani Vy-  i  když třeba již nyní chápete, že jste mohli zvolit jinou cestu- jste záměrně nic nezkazil/a. Pokud přijmeme svoji nevinnost, můžeme tedy snáze přijmout nevinnost svých bližních a zbavovat se odsuzování a posuzování sebe i ostatních. Nezapojujte se do pomluv, špiněni a odsuzováni, ale posílejte často modlitbu, požehnání, lásku a Světlo do situací, které Vás trápí, tam kde vidíte a cítíte temnotu a stíny (a to, co vysíláte, se Vám bude vracet do Vašeho života)

Vykládací karty Panny Marie (Doreen Virtue)

MATKA

Otevírám srdce lidskosti mé matky a jejímu božství.

 

 


5.9. 2016 s pomocí Boží                          v lásce        Milena Rhea

 

Další výklad bude zveřejněn 12. 9. 2016, případně během dalších dnů

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Rhea Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.                                                                                                                                                                                                                

  


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony