Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštění na 22.8. – 28.8.2016

Věštění z tarotů

Poodstupte stranou a ujasněte si své priority a směřování, co je pro Vás důležité. Vyvažte se ze stereotypů a vnímejte změny, které mohou přijít (ať už na fyzické, emocionální, intelektuální či duchovní rovině) jako příležitost k uvědomění si vlastních schopností. Stůjte pevně na nohou, buďte pozorní a ostražití a neopakujte staré chyby. Máte v sobě sílu přijmout výzvu osudu a obstát ve všech zkouškách.

Vykládací karty a.a.Michaela – Doreen Virtue

CHRAŇ SE

Archanděli Michaeli, prosím, abys svým mocným štítem chránil mě i ty, které miluji, můj vůz i domov. Zahal nás svým purpurovým světlem, které propouští pouze lásku. Prosím buď stále se mnou a ochraňuj ty, které miluji ( můžete jmenovat konkrétní lidi nebo situace)

RADA OD MILENY

Pokud Vám mysl předkládá mnoho podnětu k řešení a zakničte pociťovat, že Vaše hlava je přetížená (mám z toho všeho „zamotanou hlavu“), zkuste se na chvíli zhluboka  prodýchat, zklidnit mysl a uvědomit se ve svých nohou, čerpejte energii ze země přes patní čakry, uzemněte se a vše snáze pochopíte a najdete správná řešení. Požádejte své anděly, duchovní průvodce, Vesmír, Vaši duši o podporu a radu a dostane se Vám ji, ať už ve formě zklidnění rozbouřených emoci nebo znameními či synchronizací událostí.

 

Vykládací karty Panny Marie (Doreen Virtue)

Otec

Můj pravý Otec je Bůh na nebesích, který působí léčivým světlem na mého rodného otce a na náš vztah.

 

22 a 23. 8. 2016 s pomocí Boží             v lásce          Milena Rhea

Další výklad bude zveřejněn 29. 8. 2016, případně během dalších dnů

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Rhea Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.                                                                                                                                                                                                                

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony