Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštění na 18 – 24. 1. 2016

Věštba z tarotů


Objevujte nové možnosti a směry. Svět kolem vás je plný možností a Vesmír vás vybízí, abyste je vyzkoušeli. Právě teď kolem Vás je nekonečné množství možnosti, ze kterých máte na výběr. Nedejte se zastavit Vaší emocionální „rodinou“(tj. skupinou, která Vás může ovlivňovat, může být silná, ale nemusí mít pravdu, může Vás dusit, potlačovat nebo s Vámi manipulovat. Případně její pravidla jsou dobrá pouze pro tuto skupinu, ale ne již z principu božího- tedy zákona Vyšší vůle, kdy si tato skupina své názory a přesvědčení plete s nejvyšší pravdou, klame ostatní a zapomíná, že ke každému náleží vlastní cesta). Na chvíli budete stát před volbou, jak dál, abyste zachovali řád, ke kterému jste dospěli a zároveň využili. nové možnost a směry, které vidíte. Poodstupte stranou, vstřebejte názory ostatních i své minulé vzpomínky, abyste mohli získat širší úhel pohledu na věc a jasně zformulovat své cíle a osobní filosofii a tak začít výrazně a vědomě ovlivňovat svou budoucnost. Samota a zklidnění Vám přinese trpělivost, moudrost a prohloubí intuici. Podaří se Vám udělat správné rozhodnutí ze srdce. Až se tak stane,  pocítíte radostnou energii (zase pocítíte jak Vám „ proudí krev v žilách“) 

Vykládací karty a.a.Michaela (Doreen Virtue)

Spolehni se na pomoc Boha a jeho andělů

  Milý Bože a andělé, teď a tady Vám cele odevzdávám (popište situaci…).

Ustupuji z cesty, aby Boži zázraky mohly prozářit všechny zúčastněné a všechno, co s tím souvisí.

 

Rada od Mileny

Zasněte nad zázraky ve svém životě a všímejte si jich, protože jsou jeho součástí, stačí je pouze přijmout a projevit vděčnost. V každém z nás je milující soucitná část duše i naše malé Já. Proto Ne má, ale Tvá vůle se staň - což značí odevzdáni malého ega (úzkých osobnostních cílů) a nemá nic společného s pasivitou. Značí viru a důvěru v sebe sama, jako součást Vesmíru, jeho zákonů, které jsou v nás, a vyššího smyslu naší pozemské existence. Odevzdáni se Vyšší vůli přináší aktivní způsob života, spojený s radostí, na rozdíl od pasivního přijímáni taktovky problémů malého ega, které nás nutí často setrvávat v nevyhovujicich podmínkách a v bezradostném žití. Probuďte v sobě Světlo Ducha Svatého, jehož jste nositeli. Není nikde vedle Vás, ale je Vaší součásti avždy bylo.Stejně jako v ostatnich.Pokud se obrátíte na Světlo Ducha Svatého, který přesahuje úzké osobnostní cíle a vede vás činit  ve prospěch všech zúčastněných, dostane se Vám vedení v tomto Duchu. Najdete chvíli pro sebe, ztišíte se ptejte- Pokud mě vede moudrý, soucitný, vševědoucí a laskavý duch ve mně, co mám dělat­? Naslouchejte odpovědím, vnímejte své pocity a přejte si, aby se Vám dostalo rady v nejvyšší prospěch všech zúčastěných.  Vedení se Vám dostane a Vy budete vědět, co dělat dál

 

Vykládací karty Matky Marie ( Doreen Virtue)

Poctivost

Pokud jde tuto situaci, jsem plně v kontaktu se svými pocity.

Jasně a čestně dávám ostáním najevo svá očekávání.

 
18. 1. 2016 s pomocí Boží 

 

                                                                                                                                                                       s láskou     Milena Rhea

Další výklad bude zveřejněn  --------------------------------------------------                                                 

                                                                                                                                               25.1.2015 - případně  následujících dnů

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Rhea Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.                                                                                                                                        

 

 

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony