Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštění na 19 - 25. 10. 2015

Věštba z tarotů

Pokud Vás bude někdo kritizovat nebo vy pocítíte nutkání kritizovat druhé, je to jen touha po změně, která je nevyhnutelná.Nezastavujte se, i když Vám spadnou z očí růžové brýle a vy jste nuceni přijmout a pochopit stanoviska jiných lidí, které nemůžete nyní nijak ovlivnit, pouze je přijmout a vyrovnat se s nimi. Pro některé věci se úplně přestanete trápit, dokážete je vypustit a přestanete jim věnovat svoji pozornost. Do Vašeho života přichází nové emocionální zážitky a citová obroda. Můžete zažít krásná a láskyplná setkáni, mohou přijit i nové projekty, které obrodí vaši duši. Tím, že k některým věcem obrátíte svůj postoj a necháte je odejít, umožníte situacím přirozený vývoj

Vykládací karty a.a.Michaela (Doreen Virtue).  Sebeúcta

Milý Bože a andělé, děkuji Vám, že mi pomáháte vidět sebe sama tak, jak mě vidíte Vy, očima lásky. Děkuji Vám, že mě ctíte a respektujete - prosím pomozte mi, abych totéž dokázal/a vůči sobě a dodejte mi odvahu, postavit se za sebe sama. Prosím Vás o ochranu ve všech svých vztazích, abych byl/a obklopena milujícími a láskyplnými lidmi.

Rada od Mileny.

Je snadné žít ve Světle, pokud jsou situace kolem Vás klidné a mírumilovné. V okamžicích překážek a nástrah vnějšího světa je třeba uvědomit si, že mír a klid vychází z našeho středu a je naším vlastnictvím, ke kterému se vždy můžeme vracet. Všichni jsme děti Boží, a proto je třeba ctít a milovat i toto Božství v sobě samém.  Pokud nemiluješ sebe sama, nepečuješ o sebe, nectíš sebe a dovoluješ jiným, aby neustále překračovali tvé hranice, nemůžeš milovat ani ostatní. Postavit se sám za sebe není proti Božímu záměru a síla, kterou k tomu potřebujeme, je nám vždy k dispozici. Naslouchejme pečlivě svým pocitům a vnitřnímu hlasu.

 Vykládací karty Matky Marie ( Doreen Virtue) Půvab

Jsem naplněn/a stejnou krásou, klidem a božskou dokonalostí, jako všechna ostatní Boží stvoření.

19 a 20. 10. 2015 s pomocí Boží 

 

                                                                                                                                                                       s láskou     Milena Rhea

Další výklad bude zveřejněn  --------------------------------------------------                                                 

                                                                                                            26. 10. 2015 - případně  následujících dnů

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Rhea Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.                                                                                                                                        

 

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony