Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

NEKLIDNÝ SPÁNEK DĚTÍ

Milena Rhea Sedláčková

Delší dobu se  setkávám s tím, že rodiče dětí i některé děti mi vyprávějí neklidném spánku  a bázni před nocí a nočnimi můrami, různými zjeveními či  navštěvníky z jiných, dimenzi. Víme, že se nyni rodí děti, které mají vice vyvinutý tzv. šestý smysl a snadno vidí a zachycuji obrazy či komunikce z jiných energetických úrovní. Neberte tyto věci na lehkou váhu, vyslechněte je s důvěrou a pomozte jim překonat tyto obtíže. Když jim pomůžete překonat počáteční  obtíže a ukážete jim co dělat, děti sami půjdou dál touto cestou a nauči se ovládat tyto energie. Osvědčilo se mistńost spirituálně očistit, např. pozvat aa Michaela s jeho družinou, dát dítěti pod postýlku surový růženín nebo křištál či ametyst a naprogramovat je k ochraně dítěte a zde je několik osvědcěných modliteb a afirmací.

s láskou pro všecny děti Světla i Světa.

 

 

 

Archanděli Michaeli,

anděli odvahy a sily,

 

 

prosím stůj neustále u mého dítěte a chraň ho před negativními energiemi, entitami, které se živi strachem a komunikaci s přivtělenými dušemi, které nejsou jeho duchovními průvodci, ubíraji mu energii a nebyly ještě odvedeny a jinými nechtěnými komunikacemi, které vyvolávají strach a obavy.

 Zvu Tě do života mého dítěte, abys při něm stál, dodával mu odvahu a silu a bděl nad tím, aby komunikoval pouze s bytostmi Světla a Lásky a jeho spiritualita byla oproštěna od prožitků bázně a děsu. Prosím stůj u něho ve dne i v noci a dbej na jeho klid a mír a veď ho cestou poznání, lásky a Světla tak, aby poznalo a objevilo svoji sílu a naučilo se ji využívat k prospěchu svému i všech ostatních. A tak se staniž Amen

 

 

Je vhodné dát dítěti obrázek- tento nebo si můžete najít na Google jiný--  a vysvětlit mu, že aaMICHAEL ho bude od teď opatrovat a chránit a že si ho může kdykoliv zavolat, když bude mit strach, že k němu přijde a ochrání ho, že je to jeho osobní strážce

 

 

 

 

můj statečný archanděli,

u postýlky moji stůj

a můj spánek opatruj.

Teď a tady  ve dne  v noci,

 buď mi stále ku pomoci

 

 

 

 

(ukažte nebo dejte dětem obrázky a naučte je modlitbičku, kterou si před spaním odříkaji a řekněte jim, že je andělé budou chránit,aby je nikdo nerušil a měly krásné sny.- Můžete přiddat, že archanděl Michael má veliký meč, který je vždy ochrání a že si ho můžou vždy přivolat na svoji ochranu.)

 

 


Pro www.relaxmilena.cz Milena Rhea Sedláčková


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony