Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštba z tarotu na 25. 6. – 1. 7. 2014

Vaše cesta vás vede k radosti, sdílení duchovního poznání s ostatními a vítěznému období, vycházejícího z této skutečnosti. Nebuďte netrpěliví a neorganizovaní, ale v klidu a v propojení s vlastní intuicí se dívejte na svoje opravdu dobré a slunečné vyhlídky, které již dostaly konkrétní podobu. Vaše srdce se léčí, vaše vnímání okolního světa se mění, protože si začínáte uvědomovat, že svět kolem Vás vychází z Vás. Na chvíli se zastavíte a obětujete svá vžitá přesvědčení o vině jiných. Vaše srdce se rozhodne jít touto cestou.

Vykládací karty  a.a. Michaela (Doreen Virtue). Toto je Tvůj životní úkol

Archanděli Michaeli, ty znáš porobnosti mého Božího poslání a já tě prosím, abys mi pomohl být v souladu s mým cílem. Prosím, ukaž mi jasně, co mám dělat, abych podnikl/a ty nejlepší kroky k plné manifestaci své krásné a smysluplné práce.

Rada od Mileny

Posuzování jiných lidí (a následné odvíjení představ o své hodnotě, které pochází právě z těchto soudů), různé odsudky a poměřování, vede v konečném důsledku v odsuzování sebe sama a odměřování svojí hodnoty dle vnějších měřítek. Čím více dokážeme uznávat a vážit si sebe sama a toto bude vycházet z našeho nejvniternějšího přesvědčení a prožitku, tím méně budeme mít potřebu hodnotit a posuzovat jiné, ale budeme se stalé více zabývat prožíváním přítomného okamžiku a vděčností za dnešek. Soudy a odsudky jsou v nás zakořeněny po celá tisíciletí a jejich transformace (tedy přeměna) je pro každého z nás velice důležitá a samozrejmě nelehká. I moře je tvořeno kapkami a proměnou sebe sama přispějeme v míře, jaké se nás to dotýká, k přeměně celé společnosti.   Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.(Jak říkal už král Miroslav v klasické pohádce Pyšná princezna). Pokud Vás někdo příliš rozčílí nebo zarmoutí,zkuste mu místo vzteku a pomluv  poslat  energie Světla a lásky, abyste přispěli k jeho uzdravení   nebo  modlitbu( např. Prosím o to, aby( jméno) byl pročištěn/a a prosvětlen/a začal vice naslouchat radám svých andělů). A věřte, co vysíláte, to se k Vám vrací. 

 

 25. 6. 2014  pomocí  Boží                                                                                                                                                     s láskou        Milena Rhea

Další výklad bude zveřejněn  --------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                   2.7.2014

 

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení. 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony