Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

SVĚDECTVÍ

Bílá hora 24. 5. 2014, andělé a nový úsvit

Byla jsem od 31. 3. na krátké dovolené (nedobrovolné, ale přijaté a pochopené) od svých povinností, ke kterému před cca 14 dny přidalo totální odříznutí od internetu, tedy od informací i emailové komunikace. Hromadné zasílání, kterým komunikuji se svými klienty, a odchází na cca 700 adres, mně operátor bez upozornění zrušil, a moje mobilní připojení se krátce na to zhroutilo a přestalo fungovat.   A tak jsem chodila jednou až dvakrát týdně ke své sestře, abych si alespoň postahovala poštu i odpověděla na e-maily svých klientů a vyvěsila na web své pravidelné týdenní věštění.

A přesto se ke mně dostala informace o pořádání setkání na Bílé Hoře Obroda české Matrice pořádané 24. 5. 2014(mimochodem, toto datum dává součet 9 – tedy vibrace celistvosti a moudrosti, ke které se dospěje po prožití vibrací předcházející číselné řady). Dostala silný vnitřní impuls a okamžitě jsem se rozhodla pro účast. V sobotu 24. května jsme vlivem různých náhod a okolností nastoupily (my ženy) do vlaku z Hradce Králové čtyři (číslo čtyři – symbolicky tarotový císař- značí schopnost realizace záměrů na pozemské úrovni a přítomnost Boží). Cesta probíhala v pohodě a za chvíli jsme byly v Praze. Kdykoliv se od dětství blížím ku Praze, začnu z mě neznámých důvodů pociťovat radost a dojetí a v mysli se mi opakuje   věta- Před zraky poutníků se vynořila Praha, ach Praha krásná, Praha zaslíbená, Praha milovaná- a vždy se mi stáhne hrdlo a oči zarosí. I tentokrát se prožitek opakoval a pak, bez sebemenšího problému, jsme se dostaly na Bílou Horu, usadily jsme se a setkání začalo.

Na podium vystoupili muži a zazněl chór Ktož sú boží Světla Tvůrci (slovo bojovníci bylo parafrázováno na Světla Tvůrci a nebylo to třeba vysvětlovat. Ti, kdo přijeli, věděli). Silné, neškolené, avšak o to pravdivější a energizující hlasy mužů se rozezněly prostorem a já jsem spatřila nad jejich hlavami, které se rýsovaly proti šedivě obloze, světelné postavy jejich andělů a na pravé straně průseku obrovského anděla, který vznášel vedle vysokých stromů, několika násobně je převyšoval a sahal až do nebe. Posléze mi bylo sděleno, že je to stejný anděl, kterého viděla  Lorna Byrne při své přednášce v Lucerně a je andělem naší české země. Muži zpívali a já jsem cítila obrovskou moc, která je v této písni z dávných dob husitských ukrytá a která probouzí odvahu, sílu a sjednocení. Po ukončení chorálu jsem v duchu pronesla požehnání pro ty, kteří se rozhodli uskutečnit tuto akci a daly svoji energii, čas, srdce i rozum i své materiální statky do uskutečnění tohoto setkání. A to jsem pronášela ještě mnohokrát za celý den, stejně jako díky andělům a vesmíru.

Program uváděla Gabriela Filippi, ze které zářilo bílé andělské Světlo. Prvně jsem ho viděla zářit kolem své posestriny Majky, když zapáleně přednášela účastníkům našeho semináře, zářilo kolem Tiny Marie Daly, která byla mou instruktorkou na Andělském semináři a pak ještě několikrát, při zvláštních příležitostech, kdy se mi otevírali nad lidmi světla andělů nebo kolem nich byla záře.(Jsem obdařena silným jasnocítěním, které mi zprostředkovává potřebné informace, a tak tyto vhledy fyzickým zrakem mívám, když je kolem silná pozitivní energie a vždy to značí důležitost okamžiků, které prožívám)

Velmi jsem ocenila vystoupení Jana Michaela Kubína, který poskládal historické události z hlediska energie, které jimi proudila, a podal logické vysvětlení, které přineslo pochopení a též pomohlo v osvobozujícím přijetí naší minulosti, která se projevuje v naší současnosti.

Pak vedla paní Ernestína první meditaci, kde se mohl každý z účastníků ve svém prostoru setkat s postavami naší minulosti, které představují archetypy, které v sobě nosí. Já jsem obdržela poselství od kněžny Libuše, dozvěděla jsem se, že lva mám od knížete Bruncvíka (lev je zvíře mé osobní sily a provází mě celý život) a zjevila se mi socha sv. Václava, stojícího na náměstí před Muzeem (smysl a význam jsem pochopila až dodatečně, když jsem za pár hodin před sochou stála a v hlavě mi zazněla věta- Tudy kráčely dějiny – bylo to upozornění, že opět přichází doba změn). Každá z mých přítelkyň měla též silné osobní poselství a vidění.

Program pokračoval další částí, která vedla po následcích Bílé hory a zabývala se i Janem Amosem Komenským.(Mám pedagogické a humanitní vzdělání a tak jsem se jeho dílem při svém studiu již setkala, ale bohužel dávno tomu a tehdy pouze v rozměrech a hranicích tehdejšího socialistického školství.)  Opět byl poskytnut jiný vhled na jeho dílo, spočívající v poukázání na to, že snažil ukázat světu jiný pohled než duální a směřoval k universu. Tedy myšlenky, se kterými nyní žijeme a snažíme se, každý dle svých sil, uskutečňovat je ve svých životech. Nejen u nás v Čechách, ale zní a rezonují po celé planetě. Učitel národů formuloval a vyslovil tyto myšlenky již v 17 století. Trochu jsem byla v údivu, zvláště když jsem posléze poslouchala výňatky z jeho díla, které pronášela Gabriela Filippi. Všechny jsem je znala, se všemi jsem souzněla, ale přišly ke mně ne od Komenského, ale z knih zahraničních autorů, na mezinárodních seminářích i různými poselstvími od lidí, kteří získali ve světě uznání a ocenění. A opět další část puzzle zapadla do sebe, když potomek jednoho z 27 popravených českých pánů ve svém vystoupení řekl, že jako národ jsme byli po Bíle hoře odpojeni od své hodnoty, máme na malý počet obyvatel spoustu význačných lidí, dovednost, um a pracovitost, nedokážeme se však za to ocenit.  A jak víme, pokud se nenaučíme ocenit a vážit nejprve každý sám sebe, nedokáže to za nás nikdo jiný. Základní hodnoty národa byly poplivány a pošlapány zradou, korupcí a zpronevěrou a završeny zastrašením (rituálními vraždami 27 českých pánů) – do života našeho národa vstoupily tyto energie a to se táhne s naším národem od Bílé hory celou dobu-celých 400 let, které brzy uplynou.

Avšak jak řekla podivuhodná astroložka Petra Nel (měla zde několik vhledů), která mistrně propojuje vědění s intuicí a vhledy z universa, postavení planet nám brzy umožní vyrovnání a zbavení se stigmatu Bílé Hory a naše národní vědomí se bude moci vrátit ke své síle.

Při druhé meditaci, zaměřené na pochopení, smíření a odpuštění, jsem na začátku dostala informaci od svých andělů, že se mám připravit, protože přes moje srdce půjde mnoho odpuštění. Paní Ernestína nás vedla, abychom si připomněli, kdy a jak v současném životě prožíváme svou Bílou Horu. Uvědomění bylo očistné. Ke konci nás vedla k odpuštění a já cítila velikou sílu, která byla dána počtem meditujících (můj odhad cca něco mezi 5oo a 600) vyladěním a souzněním všech napojených srdci. Zároveň jsem slyšela a cítila veliký závan, jakoby obrovský úlevný výdech. Přišlo mi to, jako když všechny obrovské stromy kolem mě si oddechly a já jsem pocítila, jak je les po obou stranách živý a napěněn energiemi duší našich předků a všech, kterých se to dotýkalo (bylo obsazeno do posledního místa) a byl to jejich úlevný výdech. Najednou jsem jasně cítila a věděla, že se blíží vyrovnání posledního dluhu a že duše našich předků a patronů naší země nám dávají najevo, že minulost je tímto očištěna. Když jsem se vracela zpátky do sebe, ocitla jsem se náhle se uprostřed kruhu jásajících a radostných andělů, kteří nad našimi hlavami poskakovali, pohybovali pažemi a v rychlém a radostném rytmu a zpívali dokola děkovné a oslavné aleluja, aleluja. Bylo to tak spontální, veselé, uvolňující a radostné, že jsem se musela se smát s nimi a skutečně jsem vyprskla smíchy, avšak  kolem mě se lidé teprve vraceli a bylo ticho a tak jsem musela výbuchy smíchu, který vycházel z mého nitra a lechtal mě v hrdle, několikrát zadržet. Ještě teď, když toto píši, jasně cítím nebeskou radost a veselost andělů, kteří se radovali z uzdravení, kterého se dostává našemu národu, dané silou a upřímností odpuštění všech zúčastněných srdcí.

Ve třetí části meditace, zaměřené na budoucnost, jsme si poznání a uvědomění z předchozích meditací dávali do své všednodennosti (velice krásné slovo od paní  Ernestíny). Já se zabývala svoji poslední Bílou horou (nečekanou výpovědí z prostor, kde jsem za 4 roky náročné a tvrdé, avšak pro mě radostné práce vybudovala fungující andělské studio, kde jsem věštila, léčila a vedla svoje semináře, workshopy a pravidelné meditačně modlitební večery a kde se zhmotnily moje sny). Přijímala jsem vize a poselství, které mi přicházely o budoucnosti.

            Vystoupil zde také Jaroslav Kuchař, jeden z hlavních organizátorů a zakladatelů, který se s námi podělil o svoji vizi budoucnosti, osvobozené od pseudo svobody a pseudo nezávislosti za skutečnou svobodu a nezávislost, která je dána v první řadě uznáním svého propojení s ostáními obyvateli planety a přírodou a Matkou Zemí.

 Velmi silně jsem též prožila vzpomenutí na všechny Čechy, kteří se vzchopili ke svobodě a odporu za celých těch 400 let, přes všechny ty generace, a byly perzekuováni, položili své životy, byli vyhnáni anebo byli donuceni opustit svou vlast.

 Všechna vystoupení umělecká byla úžasná. Hlasy zpívajících zněly a rezonovaly s okolním přírodním prostředím a podtrhovaly svými vibracemi výjimečnost celého setkání. Patrik Kee,doprovázejí i částečně Gabrielu  Filippi, Karel Marinov, který podtrhoval svým nádherným hlasem meditace, dětský soubor (Chorus angelus), Seifertovy básně v doprovodu fléten. Každé vystoupení se dotýkalo mého srdce.  Velmi silně jsem prožila  zpěv písně Čechy krásné, Čechy mé, kterou si zpívám ve své všednodennosti, když uklízím, jedu autem, dívám se a kochám se naší divukrásnou přírodou a vůbec často. A často jsem si myslela, že si ji už zpívám pouze já. Bylo to krásné vyznání lásky k naší zemi a paní Procházková svým hlasem a energii svého projevu probouzela, posilovala a vracela její vědomí do našich životů.  Lásku k naší zemi mám vrozenou a moje rodinná výchova i zázemí, ze kterého jsem vzešla, ji rozvinulo a posílilo. Na tomto setkání ke mně zavanul duch nadšení, víry a odhodlání, které jistě pociťovali naši předkové v dobách Národního obrození. A proto znovu a zase děkuji a  žehnám všem, kdo se zasloužili o tuto akci. A i mě dovolte parafrázi známého citátu J. A. Komenského, která mi přišla -Věřím , že po přejití vichřic hněvu, víra, láska, světlo a síla se zpět k tobě  navrátí, o lide český. -

Dodatek

Věřím na zázraky a synchronizaci a vnímám je ve svém životě. V neděli, druhý den po setkání, jsem dostala dar od jednoho z mých synů, který se vrátil právě z USA. Přivezl mi sošku od Susan Lordi Anděl naděje se vzkazem Each day, hope  anew.  Každý den doufej znovu. V pondělí jsem vedla úspěšné jednání a získala jsem nové krásné prostory pro své semináře a setkávání. Připojení a hromadné odesílání se stále řeší. Amen a Aleluja

 S láskou a pokorou pro všechny, kterým je to určené

Milena Rhea a její andělé.                                                                          28. 5. 2014

 Pro www.relaxmilena.cz .Milena Sedláčková

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony