Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 O požehnání - Začněte hned teď a tady

Procuji jako duchovní léčitelka a učitelka, jsem andělský terapeut, vykládám karty, pořádám semináře a workshopy.  Pomáhám jiným zvládat obtížné životní situace vhledy, čistěním energie a návodem na metody, které jim mohou umožnit jít životem s mírem a klidem ve svém srdci.

Víme, že ostatní svět kolem nás zrcadlí a duchovní učitelé nemají výjimku, naopak klienti jim nosí i jejich vlastní problémy a dočistění, neboť kdo jiný může lépe učit ostání než ten, který touto cestou prošel a na vlastní kůži zažil a vyzkoušel

  A tak jsem se i já  v minulých týdnech dostala do situace, kdy jsem se potýkala zlobou, lítostí a pocitem nevděku a neúcty za strany svých blízkých. Dostala jsem zásah jedovatým šípem - energeticky jsem to prožila jako ostrý bodavý zásah do srdce a upozorňuji, že to nebylo v pouze slovech, ale v energii nenávisti a zloby, kterou jsem fyzicky pocítila. Staré rány se znovu otevřely a témata, o kterých jsem si myslela, že je mám zpracovaná a vyléčená, se znovu otevřela.

Protože vše bylo již vyčištěno několikanásobně a všemi možnými způsoby, zdálo se, že nepomáhají žádné z mých prověřených metod a stále se mi vracely pocitu zmaru. Dovolila jsem si prožít tyto pocity a pak jsem znovu a znovu, kdykoliv přicházely negativní myšlenky od ega, nořila do sebe, čistila, prosila anděly, posílala světlo a požehnání na všechny, kterých se tato situace dotýkala a velmi často požehnání na osobu, která šíp vyslala. Prosila aa.Michaela, aby stál po mém boku a umožnil mi láskyplně a moudře stát za svými názory, aa  Chamuela, aby zalil celou situaci a všechny zúčastněné láskou.

Z minulosti se začaly vynořovat zkušenosti a zážitky žen mého rodu a byla jsem si jasně vědoma, že se přes tuto situaci léčí i tato karma. Postupně se začala celá věc čistit. Andělé mi umožnily náhled z druhé strany, pochopení příčin jednání, které se mě bolestně dotklo. Moje energie se měnila, ale stále se opakovaly bolestné pocity.

  Celá věc skončila silným prožitím stavu  pasivity a odevzdání a najednou se vše zklidnilo a v dobré obrátilo úplně bez sebemenšího problému. Avšak na spirituální úrovni to znamenalo pro mě několika týdenní čistění.

Znovu jsem si potvrdila, proč je tak důležité, aby poslové Světla a ve svých osobních životech dokázali udržet Světlo a lásku. Kolem nich( tedy i v nich) je spousta negativních energii, které mohou svým působením přeměnit a léčit. Nakonec pro to jsme na tuto velmi milovanou Modrou planetu v tento čas přišli. A inkarnovaly se nejstatečnější duše.

 Je velice snadné se rozzlobit, ukázat na padoucha a hýčkat si své zranění. Stále přehrávat situaci a dovolávat se ujištění u jiných, že jste v právu. Ale to tady již bylo.Každý z nás může přispět teď´a tady k vyléčení světa.

 Bylo mi umožněno energeticky i vizuálně zažít energii, kterou obnáší požehnání.  Pocítila jsem ji, když jedna z mých přítelkyň mi řekla po skončení Andělského semináře   Žehnám tobě a Tvé práci. .Najednou se na mě v té chvíli snesl z nebe zlatý déšť. Zlata světla kolem mě zářila a byl jsem doslova obalena zlatým pláštěm ´ze  Světla a silnou nádhernou hřejivou energii. Velmi těžko se pro to hledají slova a byl to jeden z mých nejsilnějších duchovních prožitků.

Proto je tak důležité Žehnat, proto Ježíš nabádal-žehnejte svým nepřátelům – aby se mohla energie lásky a očisty snést i na ty, kteří ještě své světlo nevidí, a proto se musí očerňováním jiných, útoky jedovatými šípy a pachtěním se za mocí, neustále ubezpečovat o vlastní hodnotě. 

Lidé, odpouštějte si navzájem svoje viny, bez opuštění nebude mír. Ježíš

Pokud najdeme mír sami v sobě, automaticky se zklidní i situace a svět kolem nás. Žehnám všem, kteří budou číst tato slova a ať´požehnání přes Vás přechází i do Vašich rodin. Amen.

S láskou Milena Rhea

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení. 

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony