Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Poselství Mistra Hilarion pro týden  27.4. - 4.5. 2014

 

 

Milovaní,

 

Lidé Země jsou všichni v procesu transformace na všech úrovních. Lidský život, jak ho znali se mění, a z těchto změn vycházejí způsoby života, které budou daleko lepší pro každého. Během tohoto procesu to není jednoduchá doba, a tak je potřeba víry ve vizi lepšího světa pro všechny. Vnější svět samozřejmě v tuto dobu neodráží onu vyšší vizi, neboť prochází změnami, ale na vyšších rovinách života již existuje její vzor, předloha. Je to tam, kde začínají všechny změny a pak působí svým způsobem na hmotný svět. Lidstvo jako celek si vybralo změny, které se objevují a některé změny se uskuteční hned a jiné za delší dobu. Je potřeba trpělivosti pro ty, kteří na tom pracují již mnoho let.

 

Ti, kteří jsou v procesu, kdy se proplétají se svými vyššími aspekty, mají za úkol, se stát svými vyššími aspekty. Všechno, co není uvnitř každého jedince nejvyšším vyjádřením, si nyní razí cestu ven na povrch, aby to bylo poznáno, posloužilo to k poučení, bylo to požehnáno a uvolněno. Jak je každý osvobozován od dlouho skrytých aspektů sebe sama, které žily až v jeho buňkách, je důležité praktikovat odpouštění sobě i všem ostatním, se kterými jste přišli do styku v celém tomto životě a komukoli jinému, na koho se vám v tomto procesu může vynořit vzpomínka. Po upřímném odpuštění je každá buňka jedince doplněna světlem, a aby člověk toto světlo udržel, stane se tím, kdo neustále žehná všem lidem a všem situacím, které se mohou objevit. Právě v tomto procesu nastává větší spojení s vyššími aspekty člověka.

 

Na cestě mistrovství se jedinec naučí praktikovat to, aby byl vyslancem Stvořitele v každé myšlence, akci nebo činu. Stane se tím, kdo nepodmíněně miluje všechen život kolem sebe. V mysli každého již není při interakcích s ostatními žádné místo pro tajné myšlenky a posuzování. To je v tuto dobu pro každého z vás, kdo jste na cestě, těžká výzva, neboť to vyžaduje moudrost a soudnost, rozlišování, pochopení při každém jednání s ostatními. Uvolněte všechno, co můžete, a nechte se pochopením provést těmito časy testování. Ať láska a požehnání jsou v těchto procesech vaším neustálým refrénem, když si odpustíte nějaké poznámky ve svých myšlenkových procesech. Takto jsme se i my, kteří jsme vzestoupili, osvobodili od nižších vlivů, které nás obklopovaly.

 

Také jsme žili naše každodenní životy vzdáleni od ostatních, abychom se stali mistry sebe. Ti, kteří čtou tyto řádky, nemají tuto volbu. Většina z vás již dosáhla tohoto mistrovství na jiných místech a v jiných životech, tak v sobě máte kapacitu kráčet po cestách tohoto světa a nebýt jeho součástí, nicméně, vyžaduje to bdělost a disciplínu. Nevzdávejte tento proces proto, že ti okolo vás si vybrali, že budou konat způsoby, které nejsou vyjádřením andělského. Žehnejte, žehnejte, žehnejte ve svých myšlenkách všemu a každému. Je to v těchto okamžicích vaše práce a vy to umíte udělat, máte k tomu schopnost.

 

Pokračujte v tom, abyste si našli čas udělat něco hezkého pro sebe, poslouchat povznášející hudbu, občas se o sebe mile starat, dělat dlouhé procházky přírodou, oslavovat malá vítězství, kterých jste dosáhli, když jste udělali další krok na své cestě. Je kolem vás spousta krásy, a tím, že se obrátíte k této kráse a budete v těch okamžicích cítit naprostou radost, ocenění a vděčnost ve svých srdcích a myslích, pomůžete ukotvit tyto pocity na své planetě. Taková je povaha vaší práce, nádhera, ne?

 

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony