Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion  

Poselství pro týden 20.4. 2013 - 27.4. 2014

Milovaní,
v této době procházíte mnoha rekalibracemi a dobíjením energií. To může způsobit vašim fyzickým tělům nepohodlí na mnoho způsobů, jako jsou  například  bolestivost a ztuhlost kloubů, zvonění v uších,  bolest a citlivost na mnoha místech páteře,  pocity vznětlivosti,  přechodné pocity závratí,  proudění silné energie v dolní částí vašich nohu,  a seznam pokračuje, v závislosti na tom, o koho se jedná a na stavu  rozšíření, které momentálně prožíváte. Transformace vašich fyzických, mentálních a emocionálních těl urychleně pokračuje.  Ti,  kdo jsou v popředí těchto změn, jsou na jejich účinky na lidský operační systém citlivější  a někdy mají pocit,  že nebude nikdy konec pocitům stresu, napětí, obav, nervozity a nepohodlí v oblasti solar plexuJsou to příznaky  toho, že se vaše fyzické smysly více otevírají a zapojují.  

Buďte ve vašem každodenním životě více vnímaví a pozorujte jemné příznaky, které  naznačují, že se otevírá  vaše rozšířené vnímání. Každý z vás  používá rozšířené vnímání a schopnosti  jinak a je pro vás velmi důležité, abyste přišli na to, které vaše specifické nadání je nejvýraznější a pro vás nejpřirozenější. Jak pokračuje pronikání silnějších energií do vaší atmosféry, schopnosti každého člověka na planetě se budou nádherně a magicky rozvíjet.  Budou se vyskytovat přechodné stavy  nepohodlí, které v tomto procesu musíte protrpět a není možnost jak si jim vyhnout, pouze je třeba jimi projít. Mnozí z vás má schopnost přizpůsobit se frekvencím přicházejícím do atmosféry a je to pro vás velká pomoc, protože tak tyto energie lépe integrujete a asimilujete a také působíte jako vodič,  když tyto energie proudí do krystalického diamantového jádra Země.  

Když se tak děje,  ukotvujete Nebe na Zemi, a když budete tuto myšlenku udržovat, pomůže vám to  vytrvat ve vašem úsilí. Je důležité, abyste strávili minimálně dvacet minut denně vašimi duchovními cvičeními způsobem, jaký vám nejvíce vyhovuje tak, abyste se mohli zarovnat s vaší duchovní esencí a silně se napojit. Ti, kdo přišli na Zemi aby vzestoupili, zatímco jsou ve svých fyzických vozítkách,  mají za cíl plně se propojit s božským Já. To, samozřejmě, znamená, že musíte být připraveni a chtít opustit a nechat odejít VŠE, co neslouží tomuto vyššímu záměru. Všechny mentální a emocionální vzorce,  které udržují vaše vědomí v nižších vibracích, musí být očištěny posvátnými ohni očisty. Každodenní používání a přijímání  Fialového Plamene  je pro tento proces nezbytné. Bezpodmínečně nutné je také každodenní čištění vašich čaker. Zabere vám to pouze několik  chvilek vašeho času a záměru. Tato duchovní hygiena je potřebná  k tomu, abyste mistrovsky zvládli vaše lidské sklony tak, abyste se mohli manifestovat jako rozšířená verze vás samotných, jako božský člověk s rozšířenými multidimenzionálními schopnostmi.

Budou chvilky, kdy vaše frustrace a napětí vyjádříte nadávkami, které nenesou nejvyšší vibrace. Když se to stane, je důležité pochopit, že se jedná o extrémní účinek energií, s nimiž se musí vyrovnat vaše fyzické tělo, když ve vás stoupá energie kundalíní.  Když zažijete tyto výbuchy, je důležité abyste si udělali čas a  rekalibrovali se a byli jste k sobě laskaví. Zastavte se,  najděte znovu rovnováhu, relaxujte. Pijte hodně vody a buďte na  vzduchu, v přírodě, vystavte se minimálně na 20 minut přímému slunečnímu záření.  Volejte vaši světelnou rodinu a žádejte o vedení a pomoc, když to potřebujete. Jsme zde, vedle vás a nikdy  nejste sami.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony