Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Mistr Hilarion  Poselství pro týden 29.9. 2013 - 5.10.
2013
                          Milovaní,

Mnoho z vás vidí a cítí světlo na konci
tunelu. Vše, co jste zažívali ve fázi
čištění v několika minulých letech směřuje k dokončení.
V tuto chvíli je důležité udržovat denně
své vibrace na vysoké úrovni
– umožňuje to postupovat snadněji,

s větší grácií a lehkostí. Stále zjišťujete, že extáze je vaší novou
frekvencí a zážitky radosti jsou častější a častější. To je přirozený stav
bytí, přivítejte ho do svých životů.

Začínáte si všímat, že vaše záměry
se v životě manifestují.
Je magická

doba, kdy vše, o čem jste kdy snili, přichází do reality podivuhodnými a
ohromujícími způsoby. Buďte otevření přijmout dobro, které na vás vždy
čekalo.  Uvědomte si a uznejte každý den vše dobré, co proudí do
vašeho života. Tím zajistíte, aby se toho manifestovalo ještě více.
Uvědomte si, že vše dobré, co si zasloužíte, nyní

přichází, protože blokády, které tomu zabraňovaly, se rychle rozpouštějí.

Zůstávejte vycentrovaní ve svém
středu a vše bude dobré.
Můžete

zažívat zvláštní vjemy v různých oblastech fyzického těla, které jsou
projevem pokračujících změn a transformace fyzického těla do výše –
dimenzionálního tělesného vzoru. Když se to děje, prostě dýchejte a
relaxujte, a brzy to přejde
. Je důležité ochraňovat vaše vlastní energetické pole před
zvýšeně nestálými energiemi, které vás obklopují
. Opakování prohlášení Sloupu světla (viz v závěru – pozn. př.) několikrát za den vám pomůže
obklopit své pole světlem vaší vyšší podstaty
. Každý z vás si je vědom potřeby ochrany svého pole, ale někdy

jste zaneprázdněni ve svých denních činnostech a zapomínáte na tento nejvíce
důležitý prvek.

Frekvence energií se opět dostává
výše, proto je přínosné zůstat v rovnováze tak, jak je jen možné.
Opět vám radíme trávit více času venku
v náruči přírody, protože je to velmi konejšivé, léčivé a uzemňující pro
vaše fyzické, mentální a emocionální bytí
. Zůstat propojený se Zemí pomáhá

procesu, kterým všichni procházíte. Na horizontu je mnoho událostí a dobré je připravit se
plynout s nimi bez odporu, protože je to odpor, který činí život těžším.
Vězte, že nikdy nejste sami a že jste vždy

obklopeni svými průvodci, anděly a učiteli. Jsme jen myšlenku od vás a
připraveni být nápomocni.

Je vám ku prospěchu sledovat změny okolo vás. Takto
jste vždy připraveni a nespadnete do žádného traumatu.
Věřte v sílu lásky ve vás a
sledujte, jak roste a rozšiřuje se.
Veškerý život se mění, prochází metamorfózou a výsledek toho všeho je

napjatě a se vší slávou očekáván. Tento proces zabere čas, aby se manifestoval
v každodenní zkušenosti. Trpělivost
je v těchto časech nejvíce nápomocnou kvalitou.

http://www.therainbowscribe.com/november2010decree.htm
Překlad níže)Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

Sloup Světla

(3 krát)  Milovaná, mocná Já JSEM Přítomnosti!Zahal mě nyní do tvého mocného,
magického, elektronového Sloupu Substance Světla vzestoupeného mistra!Učiň ho tak silným, aby žádný lidský
výtvor nemohl projít dovnitř ani skrz.Naplň tento Sloup Světla Fialovým
plamenem, který transmutuje v mých nižších čtyřech tělech vše, co
neodpovídá dokonalosti mé Já JSEM Přítomnosti.Naplň můj svět a vše, s čím
přijdu do kontaktu, vědomím vzestoupeného mistra a substancí a vědomím každého
z vzestoupených mistrů, jejich přítomnosti a aktivity právě teď.  
 Nechť mě toto Světlo učiní
neviditelným, neporazitelným a nezranitelným všemu, kromě tvé všemocné
přítomnosti a nekonečně vnímavým k tobě a tvé božské dokonalosti.
   ©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
(Soo-tam-ah) Strážce Symfonií
Milosti

www.therainbowscribe.comPro všechny poutníky na Cestě
Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude
připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony