Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

PROČ BYCHOM SE VŠICHNI MĚLI MODLIT ZA ASSADA 

    5. 9. 2013

PROČ BYCHOM SE VŠICHNI MĚLI MODLIT ZA ASSADA

Já vím, že někteří lidé si myslí, že modlitba nic  nezmůže. Nemůžu vám to dokázat vědecky, ale opravdu věřím, že nám všem  byl v životě dán důkaz síly modlitby. Mě tedy rozhodně ano. Modlitby  nejsou vždy vyslyšeny tak, jak bychom chtěli, ale ujišťuji vás, že jsou  vždy vyslyšeny.

Příliš lidí si myslí, že současná situace v Sýrii  je beznadějná a už nad ní zlomily hůl a umyli si nad ní ruce. Mnoho lidí  si také myslí, že se jich to vůbec netýká. To není správné. Je mi  řečeno, že pokud bude použito násilí, bude to mít vážný dopad na nás na  všechny – my všichni tím budeme postiženi a budeme se za to zodpovídat.

Žádám vás, abyste se připojili k mým modlitbám za Assada a za všechny  naše politické vůdce. Tady z článku pro Huffington Post se dozvíte proč.

Prosím zareagujte a pomodlete se, i kdyby to měla být jen krátká  modlitba. Možná právě vaše modlitba vyvolá změnu.

Všichni se musíme na chvíli zastavit a uvědomit si, že násilí plodí  násilí. Je to nekonečný řetězec pomsty. Vojenská síla není žádné řešení. 

Mnoho lidí, v Sýrii a mimo ní, včetně našich politických vůdců,  se cítí bezradně a jako jediné možné řešení se zdá být použití zbraní.  Udělat válku je snadné; nastolit ale mír je mnohem náročnější úkol.

Chtěla bych všechny poprosit, aby se modlili za Bashara al-Assada. Bylo mi řečeno, že on je klíčem k vyřešení této krize.

Jsem  si dobře vědoma toho, že spáchal mnohá zvěrstva, ale je mi řečeno, že  se cítí velmi ohrožený. Bojí se o sebe a svou rodinu a tento strach ho  dostává a paralyzuje. Bojí se a reaguje jako zvíře zahnané do kouta.  Zapomněl na svoji zodpovědnost ke svým lidem a na to dobré, co udělal v  minulosti, nevidí žádné jiné řešení než zvyšování násilí.

Byla  bych moc ráda, kdyby OSN a jeho vůdci vyzvali Assada, aby odstoupil  kvůli svému národu. Bylo mi řečeno, že tohle by se mělo udělat, a  skutečně existuje možnost, že se tak stane, pokud ho o to správným  způsobem požádá celý svět.

Všichni se musíme za Assada modlit.  Za to, aby měl sílu utišit svůj strach a zamyslet se nad tím, co by měl  skutečně udělat. Assad má stejně jako my všichni hluboko ve svém srdci  mír, jen se musí do svého srdce ponořit, ucítit tento mír a jednat v  souladu s ním.

Svět musí Basharovi al-Assadovi poskytnout  příležitost, aby mohl udělat správnou věc. Vím, že už dostal několik  šancí, které nevyužil, ale pro dobro Sýřanů by mu měla být dána další.

Je  mi řečeno, že jestli bude Assad vyzván, aby odstoupil, a bude mu  dovoleno odejít důstojně, je zde šance, že bude souhlasit, ale k tomu je  zapotřebí našich modliteb, které by ho přiměly naslouchat a udělat  správné rozhodnutí.

Je mi řečeno, že pokud odstoupí, v Sýrii  zavládne mír. Nebude to snadné a bude to vyžadovat mezinárodní pomoc,  která poskytne pozitivní řešení a podporu.

Všichni jsme  zodpovědní za to, abychom pomohli najít řešení, každý jeden z nás.  Nemůžeme říct, že to je odpovědnost politických vůdců nebo OSN, my  všichni máme svou roli, kterou musíme sehrát, a pokud ji nesehrajeme,  náš svět a my všichni v něm budeme trpět.

Proto se teď všichni neustále musíme modlit za Bashara al-Assada a nepřestávat v tom.

Lorna

      
                                            

                                    


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony