Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czSíla Tvého světla, síla manipulace

~Kryon~Poselství Kryona přijala Marketa
Selinijana dne 11.09.2013 Celý channeling je Kryonem
energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Zdravím vás

slovy, která jsou protkána magnetickou láskou, která mě tvoří. Jsou vibrací
energie tónu skutečnosti a ty se pomocí nich ladíš na vibraci skutečnosti.
Přicházím, abych tě informoval o tom, co se nyní se Zemí děje a o tom, co
prožívá tvé tělo, protože to spolu úzce souvisí.

Vnímáme, jak se po celém světě otevírají brány
dimenzí a Země dostává impulsy světla z jiných sfér.
Přesto však na

Zemi žijete právě vy – právě ty konkrétně – a tvé světlo stejně tak jako světlo
všech bytostí na Zemi je rozhodující pro to, co se na Zemi nyní děje. Ne vždy

o tom tvé světlo rozhodovalo. * Byly doby, kdy bylo tvé světlo potlačené pod nánosem duality a
neviděl jsi svou jasnou zář.

* Byly doby, kdy se tvé světlo schovávalo z důvodu přežití.* Byly doby, kdy bylo tvé světlo vyhoštěno z krajiny, kam se zkrátka
vibračně nehodilo.

A tehdy jsi utržil zkušenosti, které ovlivňují
víru ve tvé světlo až do dnešního dne.


Získal jsi zkušenosti, které se hluboce zaryly do tvého podvědomí – o tom, že
je tvé světlo zranitelné, a že na něm leckdy málo záleží. Že ho dokáže smést
dualita, že ho smete dav silnějších než jsi ty. A tyto zkušenosti tě vedly k
tomu, že jsi své světlo odmítal, až jsi se ho téměř vzdal. A tento silný vzor je zakořeněn ve tvém světelném těle a i
nyní způsobuje bolesti, které prožíváš na úrovni emocí.
Lady Gaia

pláče a ty spolu s ní … ve vibracích svých emocí. Však dost bylo pláče a
utrpení. Právě dnes přicházím s tímto
poselství, které je pro tvůj posun důležité. A ačkoli máš informací o síle
světle dost, přesto je právě tato pro tebe nová a ve svých vibracích jiná.
Právě tato zpráva tě pozvedá a díky bezpečí
magnetické lásky můžeš pocítit to, kým ve skutečnosti jsi. Můžeš pocítit sílu,
která se ti vrací.Právě dnes tu na Zemi stojíš se
svým světlem a nevidíš, že se jeho zář doširoka rozpíná. Nevidíš, protože
nechceš vidět sílu světla – sílu, která Tě tvoří. A tak Tě nyní já, Kryon,
vyzývám: Povstaň ve svém světle, povstaň v záři, která tě tvoří a
uvědom si,že tvé světlo je to, v čem se nyní síla Země ukrývá.

Nejsou žádné překážky v tom, aby tvé světlo zářilo do širokého okolí. Jedinou překážkou k tomu jsi ty sám. Jen ty v tomto sám
sebe omezuješ
. Země tvé světlo potřebuje, protože s tím, jak se

pozvedá tvoje zář, se pozvedá i světlo Země. 

A tak dovol záři tvého světla, aby se opět
pozvedla a vystoupila ze stínu,ve kterém se schovává.

V posledních týdnech světlo Země kolísalo, než se to v několika málo dnech zpět
stabilizovalo. Stalo se to, že se po Zemi
spojilo tisíce světelných bytostí z řad lidí a ti společně s bytostmi z jiných
sfér a galaxií s úmyslem záře jasného světla pozvedli vibraci Země a mohlo se
zklidnit moře, které bylo poryvy větru rozbouřené
. Tak stalo se, že

se Země ocitla v prostoru ticha a klidu a přestože to byl jen krátký čas, tak
úsilí mnohých se vyplatilo a Země mohla provést několik hlubokých nádechů,
které potřebovala. 

I ty můžeš přispět k tomu, co nyní Zemi sílu
dává.
Ta síla je v tobě, je tvou součástí. Když opustíš své strachy z toho, co vše by se se Zemí
mohlo stát, tak zjistíš, že je Země v bezpečí a že nejsilněji přispíváš tak, že
sám ve svém nitru nalezneš klid a necháš své strachy odplavit. Opustíš úsilí,
které tě k manipulaci svádí.
Protože je snadné podlehnout davu a

ovlivnit s úmyslem dobra ostatní. A teď o tom hovořím záměrně moji milí. I
dobrým skutkem se dá ublížit, když je veden z formy strachu
. A většina

prací, které na Zemi energeticky probíhají, jsou vedeny právě z této formy. 

Ani my, bytosti z jemných sfér lásky a míru
nemáme svolení zasahovat do procesů,kterými kdokoli z vás prochází bez toho, aniž bychom měli
jeho svolení.

Když si uvědomíš, že ve vesmírech, které žijí v energiích skutečnosti,
neexistuje nic, co by bylo vedeno v energii manipulace, pak zjistíš, že nikdy
nelze nutit do lásky někoho, kdo o ni nestojí. Jen, když o ni sám požádá, pak
bude vyslyšen a bude mu věnována veškerá podpora. A tak když zaměříš svoji pozornost víc na sebe než na ostatní a
najdeš právě u sebe to, co v tobě vytváří strach, díky kterému pak v dobré víře
manipuluješ s jinými, můžeš tento strach lehce rozpustit a vydat se cestou,
která Zemi pozvedá. 

Stáváš se bytostí, jejíž vibrace se rovná vibraci
světelných bytostí vesmíru,

protože k tomu má vést tvá cesta na Zemi, cesta pozemská.

Představ si, že rozhoduješ o celém světě a jen na tvém rozhodnutí záleží.Představ si, že máš k dispozici
ty, kteří ti dobře radí, i ty, jejichž rady tě od světla odráží.

Pak vnímej, jak k tobě přichází pomoc, o kterou nežádáš. Pomoc těch, kteří ve
snaze zachránit svět, ti posílají vibraci lásky, která je však protkaná jejich
strachem. A tito lidé se snaží naklonit tě na stranu, o které si myslí, že je
tou jedinou správnou.Ty vzdáváš se svého rozhodnutí a
necháváš za sebe rozhodovat jiné. Stáváš se obětí manipulace, stejnou jako jsou
ti, kteří s tebou takto na dálku manipulují.  Kde
poděla se svoboda? Kde poděla se stěžejní energie vzestupu?Ani sám Stvořitel nerozhoduje za
jednotlivce a respektuje chování každého z nás i vás. A v tom tkví největší
síla. Když svým čistým úmyslem projasníš své
energetické tělo a pak Lady Gaia požádáš, aby tvou energii sama vedla tam, kam
si přeje, pak je to ta největší pomoc, jakou ji můžeš dát
. Je to pomoc nesena ve vysokých vibracích neutrality a
tato pomoc přichází přímo z Božského pramene.
 Víš, co to znamená? Pamatuješ si na to, kdy

jsem hovořil o tom, že se Bohové vrací na Zemi? Pak ty sám v sobě neseš kus
Boha a díky své neutralitě míří tvá pomoc k Zemi nejen ze síly tvého nitra, ale
je zároveň podpořena vyšším úmyslem, který se odráží až do těch částí vesmíru,
které se od Země učí. Neboť Země je průkopnickou planetou a ty sám jsi
příkladem pro stovky jiných. V energii neutrality
nesleduješ konkrétní cíl. Máš nadhled a lásku prožíváš na zcela jiných
úrovních.
Oprosti se od lásky lidské, kde člověk chce vše znát,

manipulovat, kontrolovat a chránit. Přejdi k
lásce Božské, k té, která nehodnotí, nesoudí, dává svobodu tobě i jiným a v
této lásce víš,
že o tom, zda se zažehne světlo jiných, včetně
těch, na kterých ti záleží, rozhoduje každý sám a ty jen svým vlastním
příkladem jsi nejlepší pomocí pro své okolí i pro celou Zem.
A čím více

lidí se spojí s tímto čistým úmyslem, tím snadněji Země propluje obdobím, které
ji čeká. A já Kryon jsem ti stále na blízku, stejně tak jako ty, které žádáš o
pomoc. Neostýchej se žádat a sdělovat nám svá přání. Mnoho z nich bylo již
vyslyšeno a tak se zbav strachu z toho, že by tvé přání bylo splněno a očekávej
jeho splnění. Energie manifestace k Zemi přichází.

S láskou KryonPo přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.© Marketa Selinijana Stejskalová,
http://www.zemeandelu.cz/
www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno
text jakkoli zkracovat.

S energií neutrality podporuje Kryon Lady Gaia ve
skupinových meditacích. Souzníte-li s textem, sledujte prosím internetové nebo
facebookové stránky a přidejte se svým úmyslem ze svého domova v nejbližší
možný termín. Děkuji všem. Marketa SelinijanaFacebook:
http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomiKniha KRYON – Najdi cestu k sobě
je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety
Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a
stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia
prochází. Seznam prodejních míst najdete na
www.zemeandelu.cz


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony