Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czBuďte soucitem, v praxi uplatňujte laskavostJennifer Hoffman

Soucit je kvalitou duše, která se na Zemi projevuje
prostřednictvím laskavosti.
Vlastnosti duše se vyjadřují ve třetí
dimenzi v podobě emocí,
a s tímto vyjádřením přichází potenciál ke zneužití těchto
energií.
Je-li soucit vyjádřen
v podobě nižší frekvence, stává se lítostí, která není laskavostí a ani
není prospěšná, představuje jen  váš souhlas s něčí slabostí a
bezmocí.

Jestliže udržíte energii soucitu, dovolujete její
frekvenci, aby se vyjádřila skrze vaše jednání s druhými, a stáváte se
světlem soucitu,

vyjádřeného na vaší stezce a v rámci vaší frekvence v podobě
laskavosti.

Pakliže používáte laskavost při
svém jednání s druhými lidmi, dáváte jim dar přijetí, lásky a soucitu. Laskavost je něco více, než
jen to, že jste k ostatním milí, je to stav duchovní ohleduplnosti, kde
dovolujete své duchovní podstatě, aby zářila a osvítila životy lidí kolem vás.

Pokud praktikujete laskavost,
vaše světlo září jasněji než jakákoliv temnota kolem vás. Jste-li laskaví
k druhým, v každé situaci, umožní vám to  setrvat pevní, ve své
síle, a vybrat si, jak s jednotlivými lidmi kolem sebe budete jednat. Laskavost
vzešlá ze soucitu vytváří stezku pro průběžné, bezpodmínečné odpouštění a
osvobození od soudů, strachu a omezení.
 Být laskavý znamená být jemný k druhým, uznávat je a pomáhat jim, avšak ne
tím, že bychom  je litovali nebo se kvůli nim trápili.
Někdy

akt laskavosti zahrnuje fakt, že jednoduše odcházíme od určitých situací nebo
konfrontací, do nichž bychom se za jiných okolností zapojili.

Jste laskaví sami k sobě, když si vyberete to, co podporuje vaši nejvyšší
stezku a klid, lásku a radost, jež si přejete mít ve svém životě.
 

Pokud se rozhodnete být laskaví, můžete se i vyhnout karmě s druhými,
neboť tak můžete uplatňovat odpuštění. K aktu laskavosti patří
ohleduplnost a takt projevené ke druhým, včetně toho, že berete ohled na stupeň
jejich duchovního růstu a chápání a na to, jak to ovlivňuje jejich jednání vůči
vám. 

Jestliže jste laskaví k ostatním, vytváříte energii,
s níž se oni musí spojit, když jsou s vámi v kontaktu. Takto se
laskavost stává energetickou hranicí, která k vám laskavost zve a
přitahuje.
Jste-li laskaví k druhým, dělíte se s nimi

o své duchovní dary. Oni je mohou přijmout (anebo ne) podle svých možností. To,
zda jejich odezva je podobná či odlišná, je nepodstatné, váš dar laskavosti
otevírá dveře novým druhům vzájemného jednání, které jsou prosty sporů a
strachu
. estliže si zvolíte laskavost jako energetickou frekvenci,
kterou chcete sdílet s ostatními, vytváříte léčení pro sebe sama a dar
léčení nabízíte i jim.
Též tuto frekvenci vytváříte pro svět kolem sebe a pro planetu,
protože každý váš individuální čin  je ve světě zesílen a projeven.Představte si, jaký by mohl být
svět, kdyby všichni byli k sobě navzájem laskaví. Je to něco, co můžete
vytvořit pro sebe i pro svět, jste-li laskaví jeden k druhému. Udržujte tuto vizi a vězte, že každý laskavý čin je důležitý
pro léčebný proces, jenž v současnosti zakouší Země i lidstvo.

Naučíte-li se vzájemné laskavosti jako způsobu vyjádření aspektu soucitu vaší
duše, je to dar, jenž můžete věnovat sami sobě a též druhým, a to každý den.Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life
OmniMedia, Inc.(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je
povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen
aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz
přeložila Lucka K.) 21. 8. 2013   

.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony