Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czMistr Hilarion  Poselství pro týden 24.8. 2013 - 31.8.2013                          Milovaní,

jakse planeta přesouvá do vyšší dimenze a oktávy, život na ní se překotně mění. To
důvěrně známé už nefunguje jako dřív a projevují se ty záležitosti, které dříve
nefungovaly. Ti, kdo drželi ve svých srdcích vizi
míru a dobré vůle, teď vidí, jak se tyto kvality odrážejí zpětně mnoha různými způsoby v jejich každodenních životech.
Ti,
kdo změnili svůj způsob bytí na tiché žehnání druhým, začínají sami na oplátku
dostávat požehnání. Dobro a laskavost, které
jsou neodmyslitelnou a vrozenou součástí lidských srdcí, začínají nacházet
odezvu ve vzájemném působení a komunikaci s ostatními
. Jak
lidé stále více otvírají svá srdce a odhazují své staré vzorce chování, pomocí
nichž svá srdce chránili před zraněními, září pravá krása každé duše jasněji.
Každá duše odkrývá vyšší kvality své božské esence.

Díky tomu, že v lidstvu probíhají tyto změny, dostávají se
ke slovu nové cesty vzájemné spolupráce a komunikace.
Lidé
celého světa jsou už unavení ze všech těch ochranných vrstev a krunýřů, které
museli stavět mezi sebe a ostatní, aby sami sebe ochránili. Lidé celého
světa chtějí prostě žít s druhými v míru a harmonii a
s průzračnými úmysly
. Každá duše touží po takovém spojení, jež přináší
pouze to nejvyšší a největší dobro pro všechny. Každý si začíná přát, aby
žil způsobem, který uznává božské aspekty jeho i lidí kolem
, tak, aby každý
jednotlivec mohl začít vyjadřovat/projevovat své dary, talenty a svůj potenciál
v ovzduší přijetí a podpory. Snižuje se vliv
nižších instinktů staré dimenze na každého z vás a tím sílí mnohem
láskyplnější způsob chování, který bude mít dalekosáhlý vliv na následující
generace. 


Toto je práce, kterou jste dělali a ve které byste měli
pokračovat – držíte vizi světa, o kterém jste vždycky věděli, že existuje a to
bylo vše, co bylo třeba, abyste svou víru udrželi naživu
. Vaše soustředěná vytrvalost a neochvějnost je velmi, velmi potřebná
a vysoce oceňovaná
. V tomto
čase změny slouží vyrovnaný člověk, ukotvený v krystalickém jádru Země a
propojený s kosmem skrze Slunce, jako potrubí, most, přinášející nebe na
Zemi. Svými myšlenkami, slovy a činy vytváříte vzor pro lidi kolem vás.
Zachovávejte klid a láskyplné přijetí nezávisle na tom, jaká dramata se kolem
vás odehrávají, neboť právě tím vytváříte příklad sloužící ostatním
k napodobování. Pomáhejte, tak, jak jste žádáni a jak je třeba, a pomozte
ostatním zvyšovat jejich osobní sílu slovy vyjadřujícími láskyplnou podporu a
povzbuzení. Objetí beze slov je někdy vše, co člověk potřebuje k odlehčení
své zátěže.

Zaměření každého srdce se posouvá směrem od neustálého sledování
vlastních zájmů k pravdivé a upřímné službě pro dobro všech, neboť energie
strachu se zmírní jen tehdy, když budou s láskou naplněny základní potřeby
každého jednotlivce na této planetě.
Pak se mohou
lidé posunout dále, od pouhého přežití k mnohem altruističtějším snahám/úsilí.
Pokud bude mít každý to, co potřebuje, jeho pozornost se obrátí k vytváření
mírumilovnějšího a  krásou naplněného
prostředí. Více pocitů radosti a štěstí přinese tímto způsobem mír a harmonii
do veškeré vzájemné interakce s druhými. Porozumění
tomu, že ve svých srdcích jsme všichni vzájemně propojeni v jednotě se
všemi a přinášení radosti a štěstí lidem kolem přinese každému radost a štěstí
do jeho života
. S přijetím a pochopením konceptu jednoty se
v rámci všeho lidstva stanou laskavé skutky a vlídné chování naprosto
běžnými.

Tyto potenciály se nyní vynořují na úsvitu nového začátku pro
všechny
. Jak se lidstvo dále zbavuje toho, co mu už neslouží a co
vytvářelo velké trápení a neklid, a začíná věřit ve svou vlastní moudrost a
vrozenou inteligenci, u sebe i svých lidských protějšků, začnou převládat
okamžiky pohody a klidu v srdci každého člověka. Nastane souhra
v úsilí o vymýcení nesmyslných hlučných rušivých vlivů prostředí tak, aby
každý prožíval vyrovnanější a mírumilovnější denní život.
Toto samotné
vytvoří zdravější a méně stresové dopady na vše. Všem to poskytne příležitost
znovu se propojit se Zemí a přírodními královstvími a elementy. Každý člověk
bude usilovat o vytvoření a udržení harmonického prostředí ve své vlastní
komunitě pro sebe i ostatní. Přírodní cykly a pohyby planet a roční období se
stanou námětem k pozornosti a zachovávání obřadů a rituálů, kterých se
mnozí chopí, přijmou je a budou se jich účastnit. V rámci těchto nových struktur nastane přirozené propojení
lidstva se Zdrojem a toto propojení prožívané každou duší se stane impulsem pro
ještě větší evoluci vaší planety
.  Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
(Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.comPro všechny poutníky na Cestě
Lásky, do
češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v
nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními
odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony