Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistr Hilarion 

Poselství pro týden 21.7. 2013 - 28.7.
2013
                          Milovaní,

když si hledíte svých denních aktivit a plníte své pozemské
povinnosti, vězte, že na vyšší úrovni také sloužíte svou měrou jako božští
nositelé změn. Svými vysokými a pozitivními záměry, které si stanovujete každý
den, dáváte světu vzor, aby jej následoval. Ve chvíli, kdy každý z vás čte nebo
slyší tato slova, vstřebávátě energie, které jsou vložené v každém slově a
začleňujete je do svého systému pěti těl. Tato doba povolává jednotlivce, aby byli přizpůsobiví a pružní,
aby mohli plout s proudem událostí, jak ve svých osobních životech, tak v rámci
širšího světa kolem a přitom zůstali pevně ukotveni na Zemi, klidní a
vyrovnaní.

Jsou zde mnozí, kteří teď hledají odpovědi na své četné
otázky, někteří v tichosti, následujíce svou přirozenou vnitřní
moudrost, jiní hledají vně tím, že vyjadřují své postoje poněkud
hlasitěji. Všichni ale zrcadlí
probouzení, které probíhá jejich nitru.
Všichni potřebují v těchto časech změn podporu a péči,

potřebují povzbudit, aby přesáhli své dřívější vnímání a dosáhli za omezení
minulosti. Potřebují docílit svého vyššího potenciálu a dosáhnout ke hvězdám. Když
se ptají a na své četné otázky hledají odpovědi, nacházejí dokonce ještě více
otázek k zodpovězení
. Taková je cesta k rozšíření a růstu v nitru každého

člověka.

Nastavili jste úroveň dokonalosti tím, že si udržujete vyšší
vizi světa vaší budoucnosti a nyní je třeba, abyste všichni na své cestě
vytrvali. Udržujte svůj záměr i ve
chvílích, kdy ze svých buněk a pěti těl uvolňujete pozůstatky starého
paradigmatu myšlení a vnímání.
Vytvořte si silný
obraz sebe sama jako božských bytostí Světla, lásky a síly. Vizte sebe sama ve
svých Světelných tělech, prociťujte svá Světelná těla každý den, i kdyby to
mělo být jen na pár okamžiků.
Když to
budete dělat, začnete si vzpomínat, že jste skutečně Světlem a to vás posílí a
povzbudí myriádami způsobů, které budou požehnáním pro vás, vaše milované i pro
širší svět kolem vás.

Držte si myšlenku, že vaše tělo je chrám živoucího Světla a že
se nyní navracíte do dokonalé čistoty jeho božského původu.
Jste na této planetě vyslanci, kteří mají ukázovat cestu svým příkladem. Uvědomujeme si, že toto může vypadat jako dichotomie,

protože hluboké čištění pokračuje, když si nastavujete své záměry pro vyšší
vize a verze sebe sama
, ale žádáme vás, abyste ve svém úsilí vytrvali. Odpusťte si všechny výbuchy emocí, které přicházejí zdánlivě odnikud
a způsobují, že máte pocit, že vaše záměry, přesvědčení a snaha jsou jen pošetilou
fantazií
. Uvědomte si, že je to

pouze průběh probouzení, který přichází a je dočasný a ve své podstatě
cyklický.

Jak se postupně aktivují vaše nevyužitá vlákna DNA/RNA/LNA*,
budete i nadále zažívat dočasné vedlejší účinky způsoby, které vás ovlivní
každého jinak. Buďte trpěliví a láskyplní sami k sobě i ve vztazích s druhými.
Cvičte se pokud možno v sebeovládání, jak procházíte změnami a transformací; my
ale plně chápeme a uvědomujeme si, že někdy to zkrátka není
možné, protože proměna je mocný proces a musí být občas vyjádřena navenek.
Pokuste se po takové
příhodě vrátit se co nejdříve možno do svého středu a odpusťe si svá zdánlivá
selhání v chování, růstu a zdokonalování.
Je to jen uvolňování vzorců paradigmatu starého světa,
které ještě fungují. 

 Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
(Soo-tam-ah) Strážce Symfonií
Milosti

www.therainbowscribe.com*LNA, část DNA, je tzv. „uzamčená nukleová
kyselina“, často označovaná jako nepřístupná RNA, jde o modifikovaný RNA
nukleotidPro všechny
poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony