Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Vytváření prostoru pro Novou éru

od Archanděla Metatronaposelství přijala Natalie Glasson, dne 20.06.2013

      Tato slova
tvoří mocné afirmace, které ukazují cestu záměru těm, kteří si přejí prožít
hlouběji cestu vzestupu v této nové éře tvoření a zkušeností.
Jak se

seznamujete se slovy, záměry, významy a formou, kterou nabírají ve vašem bytí,
stáváte se jedním s afirmacemi, které vytvářejí mohutný příval manifestace,
propojení, probuzení a aktivace ve vašem bytí. Toto
je vaše pravda, která vytryskne s velkou blažeností, radostí a silou, obnoví
pro vás sílu, která vám byla vzata a které jste se mnohokrát vzdali dobrovolně;
toto je připomínka na vaši podstatu ve všem, co vědomě i nevědomě vnímáte jako
své posvátné Já.
Vaše podstata je vaše síla, může se projevit skrze

různá vyjádření síly, ale nemůže být zmenšena. Vaše podstata, která může být
označena mnohými nálepkami jako pravda, duše či duch, může být limitována a
omezována vámi nebo jinými, někdy záměrně, jindy nedobrovolně. Ať už je
vzpomínka na vaši podstatu a její proud, který se objevuje jako síla jak mocná
tak jemná, omezena či nikoli, vždy si vybere rozšíření. Někdy se mohou objevit
frustrace či bolest, jako výsledek toho, že vaše podstata či duše si přejí více
expandovat, protože existují jako větší aspekt Stvořitele. Máte schopnost a
prostor ve své současné realitě, abyste rozšířili svou podstatu a skutečně
viděli, vnímali a uznávali její přítomnost ve všem, čím jste a co prožíváte; je
zkrátka potřeba seznámit se s podstatou ve svém
bytí, což vám okamžitě umožní rozšíření a rozvoj vaší pravdy.


      Představte si, že držíte v dlani semínko,
je to esence něčeho velkého, krásného a velkolepého, ale dokud neroste a
neumožňuje rozšiřování své podstaty, je velmi drobné a vypadá bezmocně. Když
semínko roste, jeho síla je stále stejná, ale je vyjadřována, prožívána a
přítomna způsobem, který umožňuje větší realizaci podstaty, která je v něm
obsažena. Semínko také dokáže rozpoznat vše, čím je a čeho může sebevyjádření a
rozšíření dosáhnout.

      Obeznámení se se svou podstatou umožňuje
rozšíření; obnovené rozšíření vaší energie dovoluje hlubší poznání vaší
podstaty se schopností pozitivním způsobem třímat svou sílu uprostřed božského
proudu, toku a vůle Stvořitele.

      Být obeznámen se slovy a pojetími, která
umožňují, aby se božské vědění a mocná podstata vynořily na povrch, vám
umožňuje této pravdě, jež je vaší pravdou, aby se zformovala na pevnějších
základech, síle a rozšíření ve vašem bytí. Tyto základy můžete pociťovat jako
důvěru, ale je to vlastně identifikace probíhající ve vašem bytí, díky které
může proud božské a posvátné energie věčně proudit. Expanze je věčný proud
Stvořitele; je velmi snadné ho popsat jako nárůst energie či světla v každém
nádechu, ale expanze se dá opravdu zažehnout jen
tehdy, když znáte a rozpoznáváte podstatu jako mocný zdroj či formu ve svém
bytí.

      V této nové éře tvoření, manifestace a
prožívání, se rozšíření vaší podstaty, pravdy a
síly
(což je vše jedno a totéž) stává
základním záměrem
. Skrze ochotu a připravenost každého aspektu
vašeho bytí, fyzického i energetického, rozšiřovat se, dýchat, stát se
svobodným a plynoucím, nabízíte sobě sama krásný prostor ke tvoření,
manifestaci a posvátným zkušenostem, tedy základu, který se rodí z vaší
podstaty a tak zůstává sladěn s vaší podstatou, Stvořitelem.

      Rozpouštění
bariér, hranic a omezení, která si vy i ostatní kladete, očišťuje vaše vědomí,
aby vám mohlo nabídnout hlubší vědomý záměr na nádherné probuzení, ke kterému
dochází ve vašem bytí a které se chce rozšiřovat, tvořit, manifestovat a
prožívat
. Bariéry, hranice a omezení, která vytváříte ve vašem

fyzickém životě, se mohou projevit tak hluboce, že omezí vaši duši a prožitky
omezení duše v minulosti se mohou projevit fyzicky jako energetické vzorce
překážek. Je třeba zaměřit se na svobodu, vnést
svobodu do své mysli, emocí, duchovních praktik, fyzických činů a všeho čím
jste a co děláte
. Můžete sami sobě poskytnout svobodu tím, že budete

sledovat, kdy vy i ostatní omezujete tvůrčí proud, který je posvátnou podstatou
ve vašem bytí. Tvůrčí proud božského je ve všem, čím jste a co děláte; proto je
na místě pozorovat, jak omezujete sami sebe ve všech oblastech své reality a
duchovních praktik
. Pozorujte vše z a prostřednictvím své bezpodmínečně

milující srdeční čakry, od pochybností a posuzování až po sny, které se zdají
být nemožné a přesvědčení, která vám nepozorována běží hlavou. Je také důležité
uvědomit si omezení, která můžete uvalovat na ostatní a pamatujte, že každé
omezení, které uvalujete na druhé, uvalujete zároveň na sebe, protože jsme
všichni jedno se Stvořitelem.

      "Já
jsem ta svoboda a rozšíření své duše a podstaty; rozpouštím veškerá omezení,
která mě odvádějí od rozpoznání Stvořitele ve mně."

      Toto je mocná afirmace, kterou můžete
použít, když zjistíte nějaká omezení, která jste si vy či ostatní pro sebe
vytvořili. Pak můžete zavolat energie mě,
Archanděla Metatrona, abych vám pomohl a osvobodil vás od těchto omezení,
umožnil je rozluštit a uvolnit jejich připojení k vám a vaše připojení k nim.

      Je to také krásné cvičení rozvoje,
rozpoznání a rozšíření vaší podstaty, vaší vnitřní síly. Abyste mohli svou
podstatu opravdu zažívat ve své fyzické formě, kterou máte na Zemi, je třeba
vytvořit prostor, rozšíření a svobodu pro energii tvoření, aby mohla být
přítomna a aby se rozvinulo hlubší prožívání Stvořitele. Při vědomém rozpínání celého vašeho bytí skrze poznávání
se se Stvořitelem, skrze prociťování, vnímání a důvěru ve vaši vnitřní podstatu
či přítomnost Stvořitele a také skrze pročišťování vašich energií omezení,
vytváříte plátno, do kterého se "vsakuje" tvůrčí energie Stvořitele a
stává se viditelnou a vy ji ve své realitě prožíváte.
Začněte v

následujícím týdnu registrovat, kvitovat a rozjímat nad vibracemi svobody,
rozšíření své energie skrze pozorování a dlení v posvátných energiích svého
bytí a také poznávejte, že můžete vždycky prožívat ještě větší svobodu ve všech
aspektech své reality.

      Svoboda neznamená, že se osvobodíte od
zodpovědnosti,
ale znamená, že si v sobě i kolem sebe vytvoříte
více prostoru, aby mohlo povstat božské a být přítomno
, je to skoro jako

byste si vytvářeli více prostoru ke svobodnějšímu a snadnějšímu dýchání. Žádám
vás, abyste používali, opakovali a přijali za vlastní slova, která jsem vám
sdělil na začátku dnešního povídání. Prociťte si je plně ve svém bytí, energii
i vědomí, prožijte si energii a význam těchto slov a cestu, na kterou vás mohou
zavést. Opakujte je s porozuměním a vědomím, které jsem vám připomněl v průběhu
tohoto poselství a dovolte si poznat a vnímat svobodu, rozšíření a neomezenou
existenci, o které mluvím a která je vaší přirozeností a formou.

      Jsem s vámi v tomto navýsost posvátném
procesu probuzení,      Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy. 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony