Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czPřekonání strachu ze Stvořiteleod Lady Vessy Andromedyposelství přijala Natalie Glasson, dne
31.5.2013

 

Milovaná
světelná podstato na Zemi, jsem Lady Vessa Andromeda, andromédská bytost z
Andromédské Galaxie v souhvězdí Andromedy. Mohli byste říci, že jsem mimozemská
bytost, ale jsem ze stejného světla a
Stvořitelovy podstaty jako vy
. V
současné době podporuji a dohlížím na služby desátého paprsku světla perleťové
vibrace a na její sjednocení se Zemí.
Jsem oddaná sloužit duším

inkarnovaným na Zemi, mým největším přáním je, aby všichni mohli zažít hlubokou
jednotu a radost ve svém spojení se Stvořitelem. Ve
vibraci jednoty se prožívá obrovský prostor svobody.
Ustoupí vše, co

se zdálo důležité, podstatné nebo mělo velký význam, a člověk je schopný cítit
uvnitř sebe skutečnou rezonanci a větší prožitek expanze. V přítomnosti jednoty
a s ní, to může být jako když se člověk posouvá ze své současné dimenze do
různých vibračních, mentálních, emočních a duchovních dimenzí, i když zůstává
přítomný ve své aktuální realitě.

Jako
bytost na Zemi jste schopni propojit se s vibrací a proudícím proudem
Stvořitelova světla, které se řine skrze vaši bytost. S prožitkem jednoty a
jejím přijetím jste schopni prožívat všechny plynoucí proudy Stvořitele a jeho
celý síťový systém a hojnost přítomnosti. Udržuji vibraci jednoty, protože vím,
že to může vašemu bytí přinést potěšení a dokonalé štěstí, které si přejete
prožívat. Dokážete-li si představit Stvořitele
jako nekonečný a expanzivní proud výživy, jakmile se na tento proud napojíte,
budete schopni dovolit, aby výživa věčně proudila skrze vaši bytost, a nikdy už
nebudete čekat nebo potřebovat nic jiného, abyste podpořili své bytí, protože
vše, co žádáte, bude přirozeně proudit vaší bytostí.  

 

Moje
touha vytvořit jednotu je také spojená s přinesením aspektů Stvořitele spolu do
sjednocení a harmonie. Jste si vědomi prasklin a oddělení, která se na Zemi
vyskytují, ale toto se také vyskytuje ve Stvořitelově vesmíru, jsme všechny
aspekty Stvořitele, všichni si přejeme
porozumět, učit se a růst, což někdy znamená, že se může objevit určitý aspekt
nerovnováhy, aby mohla panovat rovnováha.
Nerovnováha se často

projevuje strachem, zejména strachem z neznámého, neidentifikovatelného a
cizího. Strach se může projevit z důvodu pocitu nejistoty, malé podpory nebo
nedostatku kontroly. S vibrací jednoty jste schopni vymazat všechny tyto
pocity, existující v lásce, ve vibraci lásky, dokonce i když jste sami ve svém
prožívání nebo realitě. Spojení s neznámými
energiemi nebo vstoupení do nich nebo neznámé prožitky častokrát způsobí, že
osoba spustí strach nebo stáhne svoji pozornost ignorováním své božské
energetické přítomnosti v sobě.
Na desátém paprsku světla v této

současné době Nanebevzetí pomáhám mnohým duším inkarnovat se na Zemi a vnitřních
rovinách, aby překonaly svůj strach z neznámého, cizího a neidentifikovatelného
ve spojení se Stvořitelem. Cítím, že je velmi cenné zaměřit se na toto téma,
zejména, když mnoho lidí je žádáno vtělit vše, co je Stvořitel, aby sloužili
svému procesu nanebevzetí.

 

Pravdou
je, že my všichni nejsme schopni uvědomovat si Stvořitele úplně, zejména pokud
jsme ve fyzickém těle a prožíváte fasádu oddělení. Stvořitel,
pokud ho sledujete svojí myslí nebo svým intelektem, je neznámou energií a
vibrací, kterou lze těžko interpretovat nebo dokonce vyjádřit slovy, aby se
projevilo vysvětlení.
Stvořitel se jeví jako neznámý, cizí a

nedefinovatelný a dokonce je něco ve vás, co vás žene hledat bližší spojení se
Stvořitelem, dokonce, když si nejste zcela jistí tím, s čím se spojujete.
Můžete si v mysli vytvořit osobní obrázek nebo vysvětlení, abyste se zaměřili
na Stvořitele a dali mu osobnost, dokonce i když zde žádná osobnost přítomná
není. Osobní popis nemůže obsáhnout celou pravdu, ale nabízí vám zdroj
vedení a soustředěný záměr se na něj koncentrovat
. V realitě, kdy vše má

tvar, nálepku a účel, může být nemyslitelné, že nějaký zdroj energie, který
nemá z tohoto všeho nic, by mohl být vaší originální podstatou, vaší pravdou a
toho, co se z ní odvozuje. Říkáme vám, že vše, co
prožíváte, jakkoliv je to pevné, je zrcadlo a výtvor z vaší bytosti, realita je
tudíž iluzí.
Namísto toho vás žádáme,
abyste se zaměřili na něco, co nemůžete uchopit, skutečně pochopit nebo
kategorizovat.
Po
pravdě řečeno, toto je klíč k prožívání a rezonanci a jednoty se Stvořitelem,
je to chvíle odevzdání.
Dokážete-li
si představit, že se držíte a opravdově věříte ve vše, co je vaše pevná a
fyzická realita, ale rozhodnete se nadechnout se zhluboka a při výdechu
nechat odeznít spojení s vaší realitou, dovolíte si odevzdat se.
V okamžiku

před odevzdáním můžete pociťovat strach z neznámého. V okamžiku, když dýcháte skrze strach a přijímáte proces odevzdávání se, najdete mír. Víra
v neznámé sama o sobě je iluze; znáte vibraci Stvořitele více než jste ve své
fyzické realitě. Strach z neznámého je jen výsledkem
nedůvěry ve stálou a věčnou podporu Stvořitele
. Pokud věříte, že Stvořitel je ve vás a neustále vás
podporuje, pak už nebudete mít potřebu spouštět strach, protože jste si vědomi
a máte hlubokou znalost toho, že jste neustále podporováni ve všem a všemi
způsoby.
Je to vaše víra ve fyzickou realitu a váš nedostatek důvěry

ve Stvořitele, který je příčinou strachu z neznámého. Možná zjistíte, že
podobné strachy se projevují ve vašich fyzických zážitcích, to vám pomáhá v
překonání strachu z odevzdání Stvořiteli a všemu, co Stvořitel je.Dovolte
si pozorovat svoji realitu; bojíte se změny, nedůvěřujete lidem, cítíte, že
potřebujete mít svoji realitu pod kontrolou, nejste schopni otevřít svoji mysl
existenci (bytí), které je něco více než Země? Pozorujte
své malé strachy ve svém každodenním životě a jednou zjistíte, že vám dají
možnost odevzdat se Stvořiteli, což je ve skutečnosti uvědomit si a přijmout,
že jste vždy byli podporováni a věčně podporováni budete. Odevzdat se znamená přijmout, že jste vždy byli podporováni. Uvědomění si Stvořitele jako lásky je nejsnazším způsobem vidět Stvořitele. Mnoho
lidí se obává lásky, protože to znovu znamená věřit téměř nadpozemsky něčemu,
co nelze být určeno, uchopeno nebo vzato do rukou. Jsou to změny vašeho bytí a
rozšíření nebo svobody, které můžete zažívat, které zapínají strach, tedy
prožitek není pod kontrolou. Jste připraveni
zjistit, že jste nikdy neměli kontrolu nad svojí realitou a zážitky, a přece
jste vždy byli tvůrci své reality a prožitků?
Kontrola a tvorba jsou

různé vyjádření, pokud něco kontrolujete, omezujete to a věříte, že máte
nejlepší znalosti. Když tvoříte, projevujete/manifestujete z energie, podstaty,
pravdy uvnitř své bytosti, spojeni s volně proudícím proudem Stvořitelovi
vibrace a hojnosti, která je vám vždy poskytována a nikdy nebude vzata zpět. Je důležité uvědomit si, že pokud máte strach pustit
věci zpod kontroly nebo máte strach z neznámých změn, které mohou nastat, pokud
můžete/dokážete sami sobě dovolit žít v Lásce Stvořitele a žít jako Láska
Stvořitele, pak láska je vše, co přitahujete a vytváříte, prožívajíc stále
větší lásku uvnitř své bytosti a realita se stane nevyhnutelná. Jak se tato
láska projevuje je možná neznámé, ale stává se vzrušující cestou nádherných
prožitků, jste vedeni a podporováni v každém okamžiku své reality.

Je na čase rozpustit iluze strachu a oddělení, protože vám
již déle neslouží, protože pokračujete v přijímání všeho, co je Stvořitel.

Přála bych si vás pozvat, abychom se spojili v meditaci nebo ve stavu hlubokého
spánku v ašrámu desátého paprsku na vnitřních rovinách, abych vás podpořila v
rozpouštění strachu z neznámého, změny a odevzdání a jiných strachů spojených s
jednotou se Stvořitelem. Nyní je čas dovolit sami sobě největší dar bytí v
jednom se Stvořitelem každým dechem, který nadechujete a vydechujete. Jednoduše
udržte záměr před tím, než budete meditovat nebo než půjdete spát tím, že
řeknete:

"Lady Vesso Andromedo, vyzývám tvoji podporu a
přítomnost, jakož i podporu i přítomnost desátého paprsku světla, prosím,
pracuj s mojí energií, protože umožníš svému světlu a světlu desátého paprsku
proudit přes mé bytí a skrze něj, a rozpouštět, léčit a uvolňovat strachy z
neznámého, změny a odevzdání a všech dalších strachů spojenými s jednotou se
Stvořitelem. Přijímám jako dar od sebe realitu bytí v jednotě se Stvořitelem s
každým dechem, který vdechuji a vydechuji. Děkuji." Umožněte
si nějakou dobu prožívat energie, pozorovat posuny a uskutečnění, které mohou
pokrývat a zaměřovat se na vaši jednotu se Stvořitelem. Jsem
zde, abych vás podpořila v tomto velmi důležitém léčivém procesu.Lady
Vessa Andromeda © Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny
přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude
připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony