Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czVílí moudrost 
od víly Modrý zvonekPřijato Natálií Glasson 6.5.2013

(víla Modrý zvonek je Natáliina vílí průvodkyně)

 

Přináším vám zprávy a vibrace lásky z vílího království, naše pozdravy jsou stále s vámi, neboť vždy když pozorujete přírodu nebo se s ní propojíte, posíláme vám vibrace z našich srdcí.

Jedním z našich hlavních úkolů je zesilování a
podpora vašeho spojení s přírodou na Zemi.
Když vidíme vaše

propojování se s energiemi přírody, tvoří se v našich srdečních čakrách
vlny blaženosti, protože víme, že se spojujete s vibracemi Stvořitele.
Víme, že když pozorně pozorujete přírodu, a obzvláště království rostlin,
vidíte zrcadlový obraz Stvořitelovy krásy ve vás samých. Našim největším přáním
je, abyste rozvíjeli své spojení a prožitek jednoty se Stvořitelem, neboť to
umožní skutečné pozvednutí celkových vibrací všech. Krása přírody vytváří obraz
krásy otvírající sítě energií především ve vaší mysli a usnadňuje vám tak
pozorování vibrací Stvořitele ve vašem bytí. Vaším pozorováním přírody a
propojováním se se sítí Stvořitelových vibrací ve vašem bytí a struktuře
přírody jste schopni být současně jedním se sebou, královstvím přírody a
Stvořitelem. Toto je velmi mocný bod ukotvení a realizace. Vpravdě se
propojujete se vším, co je vaší realitou.

Země je živoucí pulsující vibrací,  tak jako vy, která přenáší a neustále formuje
vibrace Stvořitele. V tomto nejnádhernějším spojení se stáváte jedním se
vším, co tvoří vaši realitu, a se Stvořitelem.  


Chci vás podpořit, abyste tohoto docilovali  v jakékoli formě přírody, ve které se nacházíte. Nejprve si dovolte zavolat Archanděla Michaela a Archanděla Víry (Faith) a požádat je o úplnou a absolutní ochranu vašich energií a udržení vašich čistých a vysokých světelných
vibrací.

Pak přiveďte pozornost vaší mysli do své srdeční
čakry a poznejte a přijměte, že ve vaší srdeční čakře a celém vašem bytí je
vibrace Stvořitele. Nechť se tato vibrace stane ve vás zdrojem světla se silným
zaměřením na jednotu.

 

Jak se stáváte propojenějšími se svými vlastními
energiemi a pravdou, dovolte si pozorovat přírodu
kolem sebe, ať už s otevřenýma nebo zavřenýma očima.
S otevřenýma
očima můžete vnímat krásu a dokonalost přírody. Se zavřenýma očima můžete
přírodu pozorovat energeticky.
 Důležité je, abyste si uvědomili, že
vnímáte vibrace Stvořitele existující v přírodě.
 Soustřeďte se chvíli na svůj dech - s každým nádechem vtahujete Stvořitelovo světlo přírody do celého svého bytí, s každým výdechem dovolujete, aby se vaše vlastní Stvořitelova   esence šířila do přírody. Tímto procesem rozpouštíte všechny hranice mezi vámi a přírodou a dovolujete si propojit se s energetickou sítí přírody a
zároveň uzemňujete svou vlastní energetickou síť společně/v propojení
s přírodou. Skrze vás začne proudit Světlo v takové energetické
podobě/formě, která zdůrazňuje vaší jednotu s přírodou, což znamená, že se
stanete součástí přírodní energetické sítě Stvořitelova světla, podobni mocnému
spojovacímu bodu v energetické síti.
 Samotný tento proces může být hluboce
léčivým zážitkem jednoty, který vás může povzbudit ve chvíli, kdy máte pocit
osamělosti, potřebujete podporu nebo vám pomůže prožít hlubší energetické
propojení se Stvořitelem.
Tuto techniku a zkušenost s vámi teď sdílím,

protože existuje vyšší služba, kterou my, vílí království, od vás v této
době žádáme. Je to doba vtělení na Zemi, což
znamená, že vibrace a kvality Stvořitele mohou být skutečně prožívány a mohou
se projevovat tak, aby je všichni pozorovali a zažívali skrze zkušenos
t. Příroda držela po dlouhý čas mnoho klíčů a

energetických kódů Stvořitele na podporu další aktivace všech duší na Zemi.
Přejeme si vytvořit vibraci povzbuzení a přivítání a pozvat tak všechny duše,
které jsou připravené vrátit se do přírody a propojit se v jednotě se
vším, co tvoří přírodu, fyzicky i energeticky, aby tak shromáždily a aktivovaly
cennou moudrost a tím nastoupily vyšší službu v rámci procesu vzestupu. Prosté pozorování či přijetí přírody těmi, kdo ještě
nejsou připraveni propojit se v jednotě, umožní, aby v jejich bytí
proběhly aktivace energií, které čekají na to, aby byly rozhýbány.

Žádáme ty z vás, kteří si přejete být ve vyšší službě, abyste se staly
opěrnými sloupy a vysílači jednoty v přírodě a umožnili tak vyzařování
vibrací jednoty pro všechny.   Vibrace jednoty vám umožní poznat, že
jste spojeni se všemi bytostmi a všemi aspekty Stvořitele,

uvědomit si vaši rovnocennost a přijmout věčné plynutí lásky; máte příležitost
a schopnost přijímat a vyjadřovat lásku. Láska, kterou přijímáte a vyjadřujete,
může vyvolat mocný nárůst ve vašem duchovním růstu. Díky jednotě si uvědomíte,
že svým spojením s  jiným aspektem Stvořitele rozpoznáte nejen svou
vlastní sílu, ale také podpoříte moc/sílu všech dalších aspektů Stvořitele.
Jednota nežádá, abyste byli neustále přítomni fyzickým projevům a lidem, ale
žádá vás, abyste rozpoznali své
nekonečně věčné spojení se Stvořitelem a všemi aspekty Stvořitele. Když si
dovolíte se propojit do energetických sítí přírody, poznáváte a uznáváte tak
svou jednotu se všemi aspekty Stvořitele, a toto své poznání zesilujete a
vysíláte jako inspiraci do světa a do vesmíru Stvořitele.
Pokud můžeme více duší povzbudit k tomu, aby se výše

popsaným způsobem propojily s přírodou, vcítily se do ní a uznaly a
pozorovaly energetické sítě přírody, potom
vytvoříme mocné sloupy světla a jednoty na Zemi. Budete působit jako mocné
zesilovače Stvořitelovy vibrace a zároveň umožníte léčení těch míst
v přírodě, kde je energetická síť, což je propojení všech aspektů přírody,
poničená nebo znečištěná
. Je důležité, aby vaše myšlenky byly při

vašem propojování se s energetickými sítěmi přírody čisté, protože
to, co vysíláte, se ukotvuje hluboko do vibrací Země. Je také důležité uvědomit
si, že působíte jako spojovací bod v síti, která přivádí Stvořitelův
vesmír na Zem. Vlastně jste bodem, který propojuje
energetickou síť Země a přírody s vesmírem a vnitřními rovinami
Stvořitele.
Zjistíte, že jakmile se
účastníte tohoto procesu, budou vámi proudit energie z vnitřních rovin
Stvořitele a rozvinou se vaše smysly, stejně jako vaše schopnost propojit se se
vším, co je Stvořitel.Zatímco dovolujete, aby vše, co je třeba,
energeticky proudilo od Stvořitele skrze vás do energetické sítě Země a
království přírody a podporovalo tak hluboký léčebný proces, je třeba, abyste zaměřili svou pozornost na jednotu.
Je také vhodné, abyste si tento zážitek jednoty užívali, protože vaše
radost/potěšení bude vysílána do přírody a bude inspirovat a povzbuzovat
ostatní, aby se také cítili potěšeni a radostní v hlubším spojení
s přírodou a tím i se Stvořitelem.  Jako vílí království máme také speciální
energetickou vibraci, kterou si přejeme přenášet do přírody, aby se vryla
hluboko do esence Matky Země.
Na vibracích lásky chceme přinášet vílí moudrost

na Zemi, aby ji mohli ostatní sbírat a použít pro proces vzestupu. Je čas, aby
vílí království probudilo své vědění a důkladněji a otevřeněji ho sdílelo
s dušemi na Zemi. Naše moudrost je pradávná
a obsahuje mnoho cenného, pokud jde o propojování se se Zemí, napomáhání změně a procesu vzestupu a návratu do srdce Stvořitele.
V rámci naší

vibrace jsou přístupné mocné nástroje léčení a probuzení. Na Zemi se stalo
jednou, že byla vílí moudrost ceněna a ctěna pro své posvátné a pradávné
vědění.
Nyní je čas, abychom nechali tuto moudrost víl s větší

otevřeností proudit do Země a k mnoha duším. Nyní je čas, aby mnozí, kdo jsou
připraveni, tuto moudrost víl shromažďovali a otevřeli se tak prociťování
našeho světla a jeho sdílení s ostatními. Už si nepřejeme svou moudrost skrývat, nýbrž si přejeme spojit se s vámi, abychom tak napomohli vzestupu všech.

Žádáme vás, pokud se cítíte vedeni
k tomu, abyste prožívali tuto zkušenost, zavolali vílí království, aby na
vlně vílí lásky svou moudrost přivedlo skrze vaše bytí do energetických sítí
vašeho bytí, do Země a království přírody.
Můžete zavolat mé energie

Modrého Zvonku, abych na tento proces dohlédla. A pokud se necítíte na to,
abyste dosáhli tohoto prožitku jednoty, jež pomůže pozvednout vědomí lidstva
k většímu přijímání jednoty, tak prostě dovolte vílám, aby ve chvílích
vašeho tichého spočinutí ukotvily svou energii skrze vaše bytí a nechte ji
proudit a přinášet posvátnou moudrost tam, kde je potřebná - na Zemi a také do
vašeho vlastního bytí.


Nyní je čas skutečného probuzení a ztělesňování,
věříme, že je čas, abyste opět ztělesňovali vílí moudrost a pomáhali tak
procesu vzestupu Stvořitele. Dáváme vám naši moudrost s láskou a žádáme vás
pouze, abyste ji přijímali s úctou ke všemu, čím jsme.Naše moudrost je s vámi vždy na vlně lásky,Víla Modrý zvonek© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html  Pro všechny poutníky na
Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s
aktivními odkazy.
    


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony