Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czSedm kroků k překonání Ega Wayne W. Dyer 

Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce
zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám
pomohly zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem. 1.Přestaňte se urážet

 Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li
příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše
ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít
oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete
uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak,
abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s
egem, ale zůstaňte pokojní.Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo
jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od
Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii,
která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.


2.Vzdejte se potřeby vyhrávat Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím
je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem.
Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo
bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se
pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete
rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být
ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický
zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli
srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími
soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v
těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.  Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s
tím, že opakem výhry je prohra
. To je strach ega. Pokud
Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom,
když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si
všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s
energií záměru.
Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se
budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.

 3.Vzdejte se potřeby mít pravdu Ego je zdrojem
mnoha konfliktů a neshod, protože Vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé,
že nemají pravdu.
Když jste nepřátelsky
naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a
přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách
a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu
: „nejsem Tvým
otrokem.
Chci přijmout laskavost a odmítám Tvoji potřebu mít pravdu. Ve
skutečnosti nabídnu této osobě šanci cítit se lépe tím, že řeknu, že má pravdu
a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě.“ Když se vzdáte potřeby mít pravdu, jste schopni posílit
Vaše spojení se silou záměru.
Ale
nezapomeňte, že ego je odhodlaný bojovník. Viděl jsem, jak lidé ukončují své
jinak krásné vztahy kvůli tomu, že lpěli na své potřebě mít pravdu. Apeluji
na Vás, abyste se vzdali své egem řízené potřeby mít pravdu tím, že se
zastavíte uprostřed hádky a zeptáte se sami sebe
– Chci mít pravdu nebo chci být šťastný? Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, Vaše
spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří Vaše nové
spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na
vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.

4.Vzdejte se své potřeby být nadřazení

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být
lepší než jste bývali.
Soustřeďte se na svůj
růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než
kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni
máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k
naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte
sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto
pravdivé: V očích Boha jsme si všichni rovni.Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete
v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na
základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět,
což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům
. Tyto pocity se stanou vozidlem, které Vás zaveze dále od
záměru. Kurz Zázraků o této potřebě být zvláštní a nadřazený říká: výjimečnost
vždy vytváří porovnávání. Je založena na nedostatcích viděných v ostatních, a
udržována hledáním a udržováním všech jasně viditelných nedostatků, které může.

5. Vzdejte se své potřeby mít více Mantrou ega je „více“. Není nikdy spokojeno. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali,
vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu
neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve
skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný
okamžik Vašeho života je pouze Vaše volba. Paradoxně,
když přestanete potřebovat více, do Vašeho života přijde více toho, po čem
toužíte
. A protože jste odděleni od této
potřeby, zjistíte, že je pro Vás snazší předat to dále druhým, neboť si
uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní.Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se
rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své
vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega
mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to
jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více.
Z vděčnosti za všechno, co k
Vám přichází se naučíte mocnou lekci, kterou učil František z Assisi : „…. dostáváme dáváním.“ Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze Vás, spojíte se s
Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění.

  6.Přestaňte ztotožňovat sami sebe se svými úspěchy Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste
Vaše úspěchy
. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh
zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich
úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na
tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy
a tento Zdroj jste jedno!
Nejste toto
tělo a jeho úspěchy.
Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte
vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru,
která Vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást.Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím
více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco
dokázali, a tím více se to projeví. Právě
když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že Vy sami děláte všechny tyto věci,
opouštíte mír a vděčnost Vašeho Zdroje.

 7. Vzdejte se Vašeho dobrého jména

Vaše pověst se nenachází ve Vás. Sídlí v myslích
ostatních.
Tudíž nad tím nemáte žádnou
kontrolu. Pokud promluvíte s 30ti lidmi, budete mít 30 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést
sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas.
To je Váš účel zde. Pokud
se přehnaně staráte o to, jak Vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od
záměru a dovolili, aby Vás vedly názory druhých.
To pracuje Vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou
záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly
zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský
a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli
získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš
vnitřní hlas, který je vždy spojený s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, Vás
také nasměruje.
Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte
odpovědnost za to, co se nachází ve Vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá
nic společného.
Nebo jak zní název knihy:
Co si o mě myslíte není moje věc!©  Wayne W. Dyer, Ph.D. (www.drwaynedyer.com) Pro www.svetloatlantidy.cz přeložila Lucie H. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony