Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czVěčná
láska srdeční čakry


od
Mistra
KutumihoPřijala Natalie Glasson 23-05-13       Stálým
aspektem toho, že srdeční čakra slouží jako nástroj a maják, který přijímá
světlo na Zemi, je být všímavý k tomu, že potřebuje neustálé čištění.

Srdeční čakra je nástrojem, který je pohonem pro všechny zážitky na Zemi;
úroveň otevření vaší srdeční čakry vám umožňuje vnímat svou realitu
, své

Já, Stvořitele a dokonce i váš vlastní léčebný proces s proměňující se úrovní
porozumění. Když je srdeční čakra otevřená, pak máte
velkou schopnost přijímat a vydávat vibrace, moudrost a podstatu Stvořitele.
Vaše energetická vibrace se posunuje na vyšší frekvenci a vy jste schopni
vstoupit do stavu jasnosti v celém vašem bytí, obzvláště v mysli.

Při otevření srdeční čakry se může zdát, jako byste se spojovali s vyššími
dimenzemi a aspekty sebe sama, protože přijímáte nepřetržitě vibrující proud
sebe sama a Stvořitele, proudící vaším bytím. Otevření
srdeční čakry, ať už jakéhokoli stupně, umožňuje vašim vyšším aspektům zakotvit
se ve vašem těle.     Když
je srdeční čakra zavřená nebo se zavírá, může to znamenat, že se srdce či mysl
zaměřily na bolest v srdeční čakře
. Tato bolest tu možná byla vždy nebo se

vynořila nedávno díky jistým zážitkům, ale mysl může bolestí otupět a stále připomínat
celému vašemu tělu bolest v srdci. Je to jako byste si přáli posílat vibraci
bolesti do celého těla, aby bolestí vibrovalo. Může
se zdát, že vstoupit do vibrace bolesti tímto způsobem by mohlo přinést léčení
či řešení bolesti, ale ve skutečnosti to sníží vaši vibraci a vaše srdce se
zavře, aby se chránilo.
Často se stane, že když zažijete bolest v

srdeční čakře, tak se srdce zavře, tím že nabírá bolest či se dokonce stává
bolestí; nalezení lásky v srdeční čakře může být velmi těžké, pokud se nezmění zaměření mysli. Nezapomeňte,
že to, co tvoříte, či na co se zaměříte, to prožijete.
Takže pokud se

zaměříte na bolest v srdeční čakře, čakra kvůli vašemu zaměření zdánlivě vtělí
tuto bolest.      Mnoha způsoby zažíváte iluzi, kterou jste
sami vytvořili svým záměrem, sami si umožňujete vstoupit do reality, kde bolest
je skutečná a ta bolest, na kterou se zaměříte ve
svém srdci, se stane vaší realitou
. Pravda je, že bolest je pouze

skvrnou na čistém a milujícím plátně lásky. Vaše srdce je vždy naplněno láskou
Stvořitele; láska je věčně přítomná a není možné ji rozpustit bolestí ani
strachem. Představíte-li si svou srdeční čakru jako čisté okno, ale povšimnete
si skvrny na něm, stane se  tato skvrna
tím jediným, co vidíte, čisté okno už nemá kvůli této skvrně, která pohlcuje
veškerou vaši pozornost, hodnotu či důležitost. Totéž se vám může stát se
srdeční čakrou.      Je pravda, že vaše srdeční čakra může
uchovávat mnoho bolesti a strachů, mnohými způsoby si můžete představit své
srdce jako skříňku, kde neuchováváte jenom lásku Stvořitele a své duše, ale
skladujete tu i energie, vzpomínky a moudrost, kterou vnímáte jako hodnotnou
.

Někdy ve své srdeční čakře uchováváte věci,
které potřebují být skryté, dokud nejste připraveni je vzít na vědomí či je
oslovit.
Vaše srdeční čakra není jen nástrojem lásky, jehož

prostřednictvím zažíváte a vyjadřujete lásku Stvořitele, ale je to i prostor,
ve kterém ukládáte energie, vzpomínky a vědomosti. Někdy
zde mohou být uzamčeny strachy, které slouží jako nástroj, vynoří se v nejvhodnější
dobu, aby pomohly léčit a inspirovat vás k novému poznání sebe sama.
Srdeční čakra je také nástrojem navýšení a proto se může stát, že bolest,
kterou máte v srdci, může vaše bytí a vaši mysl přemoci. Je důležité si
pamatovat, ve chvíli, kdy zažíváte bolest srdeční čakry, že láska zůstává ve vaší čakře vždy přítomna, máte
na výběr, zda chcete lásku kvitovat či ne. Přítomnost
lásky ve vaší srdeční čakře dokáže umožnit rychlé a krásné vyléčení každé
bolesti, kterou prožíváte, ale klíčem k tomu je zůstávat bdělý k bolesti a
odvést pozornost od strachu k uvědomění, že vaše srdeční čakra vždy přetéká
láskou.      Když se cítíte osamělí, vystrašení,
smutní či v jakékoli jiné emoci, která způsobuje bolest v srdeční čakře, je
důležité si pamatovat a připomínat si, že láska stále ve vašem těle, bytí a
realitě zůstává. Láska ve vašem bytí je věčná a
vyžaduje to jen záměr, abyste ji vyzdvihli do popředí a zažívali.
Ve
chvílích, kdy srdce bolí, jste si zvolili vynést bolest do popředí, abyste ji
zažili,
je to vaše volba a vy máte vždy možnost

svou volbu změnit a vybrat si prožitek lásky tím, že si budete připomínat, že
láska je ve vaší srdeční čakře stále přítomná a je možné ji posílat ve vlnách
na pomoc hlubokému čištění.  Srdeční čakra má také
schopnost "stáhnout si" Vyšší já do vašeho bytí a vtělit je
. Vaše Vyšší já

nepřetržitě stahuje do vaší srdeční čakry své energie a přítomnost, abyste je
lépe chápali a vyjadřovali. Vaše Vyšší já lze
vysvětlit jako aspekt Stvořitele, který je třeba prolnout s vaším bytím.

Vaše bytí zahrnuje duši, která je vaší esencí a pravdou a je aspektem
Stvořitele. Duše nemůže být svým způsobem nikdy "dokončená", protože
mezi duší, skupinou duší a Stvořitelem neexistuje oddělenost. Toto všechno jsou
aspekty či rychlejší vibrace Stvořitele. Když přijímáte své Vyšší já,
přijímáte rychlejší vibraci Stvořitele, která vám v tu chvíli poslouží a může
to být aspekt vaší duše, skupiny duší či Stvořitele, ale je to aspekt, který
obsahuje vhledy a pochopení, která vám pomohou vtělit Stvořitele.
Na

základě tohoto pochopení vaše srdeční čakra neustále stahuje, uvědomuje si či
nalaďuje se na vaše Vyšší já. Často je to tak, že když hledáte vedení či
inspiraci, tak nevíte, od které své části žádat pomoc, ale když zavoláte své
Vyšší já, umožňujete části sebe, ať už své duši, skupině duší, Stvořiteli nebo
dokonce průvodci, aby přistoupil a pomohl vám.      Jsem si vědom, že mnohé matou označení
jako duše, skupina duší, Vyšší já, Stvořitel atd., ale mně to pomohlo, když
jsem byl na Zemi ve fyzickém těle, abych pochopil, že mé Vyšší já je téměř další stupeň integrace Stvořitele, je
to vibrace, která se neustále vyvíjí a vibračně roste, protože vy stále
přijímáte své Vyšší já, které se podobá částem Stvořitele.
Vaše

Vyšší já je částí vás i Stvořitele, která vám vždy poskytuje vše, co
potřebujete. Podobá se mostu, který vám umožňuje snadno se spojit se vším, čím
je Stvořitel, abyste Stvořitele plněji vtělili do svého bytí. Duše se dá vysvětlit jako esence Stvořitele,
která je napojena na inkarnaci, skupina duší
je zdroj, jehož je duše prodloužením, Vyšší já
je most mezi duší a skupinou duší a všechny tyto aspekty, včetně fyzického
těla, jsou aspekty Stvořitele
.      Možná byste rádi požádali mě, Mistra
Kutumiho, abych přišel a pomohl vám s čištěním srdeční čakry. Láska, kterou s
vámi nyní sdílím, vám pomůže k tomu, aby se vaše srdeční čakra rozšířila a
náležitě otevřela. Dovolte si vdechovat tuto lásku hluboko do svého srdečního
centra. Zaměřte svou pozornost na jeho otevření a rozšíření. Můžete opakovat:      "Má čakra je otevřená a rozšiřuje se."

      Pak zavolejte svou duši, která je
vyladěná a může se skrze vaši srdeční čakru projevit tím, že vstoupí a vyčistí
vaši srdeční čakru ode všech nepotřebných energií. Požádejte svou duši, aby
očistila také vaši mysl od zaměření pozornosti nepotřebným směrem v prostoru
srdeční čakry. Představte si světlo své duše, jak omývá a čistí vaši srdeční
čakru či prostor lásky ve vašem bytí.

     Dovolte lásce, aby proudila z vaší
srdeční čakry a posílejte ji i do svého okolí, aby se zaměřilo na proud lásky a
její dostatek, který máte ve svém bytí.      Řekněte:      "srdeční čakra je naladěna na mé Vyšší já; umožňuji vibraci svého Vyššího já,
aby proudila do a skrze mou srdeční čakru. Má srdeční čakra je vyjádřením mého
Vyššího já."      Dovolte si prožít tuto integraci.      "Dovoluji si rozpoznat jakoukoli bolest ve své srdeční čakře, potřebuje-li být uvolněna a
podnítit další růst. Uvědomuji si, že nepotřebuji nechat bolest stravovat mou
srdeční čakru, ale mohu pozorovat tuto bolest a mít na paměti, že mé srdce je
vždy plné lásky. A právě rozpoznání této věčné lásky, která mi umožňuje
nepřetržitě čistit, uvědomovat si a léčit mou srdeční čakru, dovoluje větší
projevení mého Vyššího já."      Dopřejte si čas k prožití, pozorování a integraci.      Nechť je srdeční čakra vaší největší radostí.      Mistr Kutumi© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony