Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czEsence toho, kým jste“prostřednictvím Ronny Herman, květen 2013

ilovaní mistři, říkali jsme vám,
že „Vy jste nádechem Stvořitele“. Nyní jsou nebývalé časy, kdy máte sílu vyřešit všechny minulé
karmické události, abyste se přesunuli do harmonie s celou svou rozsáhlou
Bytostí a byli integrální součástí plánu našeho Boha Otce/Matky na rozmach a
rozpínání této části vesmíru.
Jste připravení nechat odejít, jednou

pro vždy, všechna stará omezení a různé věci, kterým jste věřili,  které vás zadržují a nedovolují vám se
pohnout ven z bažiny bolesti, nedostatku a utrpení? Dovolíte své mysli a srdci,
aby se otevřely vyšší moudrosti vaší Duše a Ducha? Étery, nebo vyšší vibrační
pole vědomí, jsou naplněny rozsáhlým potenciálem, který  prostě čeká, až bude zabudován do vašich snů
a přání.Ještě jednou zopakujeme některá z
našich dřívějších učení, abychom vám pomohli porozumět ucelené Cestě duše, na které se každá lidská Bytost
nachází, ať už je na počáteční úrovni uvědomění nebo je pokročilým žákem Cesty.
Přichází čas, kdy Duše dosáhne nejvzdálenějšího
bodu své zkušenosti oddělení, rozdělení svého Já a spolutvoření.Duše je pak připravena začít
proces „sjednocení a integrace“ určený pro současný vesmírný
kruh Stvoření.
Já Duše je

postupně naplněno Andělskou nespokojeností,
která se pomalu dostává do vědomí lidské mysli. Je naděje, že v tu chvíli se
lidská bytost začne obracet dovnitř, aby vyladila osobnost ega a znovu se
spojila s Duší, kde sídlí Vyšší Já/Nadduše,
stejně jako s mnoha dalšími

stránkami Jejího většího Já. Lidstvo je
uprostřed masového probuzení. Začala
transformace obrovských rozměrů, která zahrnuje sjednocení globální, galaktické
a vůbec této části vesmíru: počátek vzestupu do povýšeného stavu
Stvořitelem/Duchem naplněného vědomí.
Na úrovni vesmíru sesílá nyní

Nejvyšší Stvořitel dolů záři Sebe sama prostřednictvím Obrovských centrálních
Sluncí, ta proniká dolů na Zemi ve velkých dávkách Živoucí esence bílého ohně
života prostřednictvím Středu svatého srdce našeho Boha Otce/Matky cestou
Slunce tohoto solárního systému.Duši
můžeme popsat jako malé semínko atomu pulzující energie Síly života, která
sídlí ve Svatém srdci, společně s vaší mnohostrannou diamantovou základní boží
buňkou.
Vaše Diamantová základní boží buňka obsahuje dvanáct Paprsků

božího vědomí pro tuho část vesmíru: vlastnosti, kvality, znaky a talenty,
které se snažíte znovu aktivovat, abyste se mohli stát profesionálním
spolutvůrcem na materiální úrovni, k čemuž jste byli určeni. Duše může být jen
malou Jiskrou života v oblasti srdce těch, kteří jsou stále ještě chyceni v
iluzi nižších dimenzí; nicméně, jak vzkvétá a kvete do své dynamické síly,
expanduje a stává se „Slunečním středem srdce“, který zahrnuje solární plexus, srdce, štítnou
žlázu a oblast krku. V minulosti se to nazývalo „Trojitý
oheň“, a srdce se nazývalo „Sídlem
duše
“. Duše s vámi komunikuje prostřednictvím emocionálního i
mentálního těla: emocemi prostřednictvím srdce a s myslí prostřednictvím
šišinky;
tím zapálí balíčky Světla Moudrosti nacházející se v oblastech

mozku s vyššími vibracemi, které se nazývají „Svatá
mysl
“. Když je spojení úplné, fyzická
loďka začíná sklízet ovoce cestou lepšího zdraví a vitality, stejně jako
hlubším spojením s Elementálním tělem.V žádném případě se nemůžete stát „ztracenou duší“ nebo ztratit své spojení se
Stvořitelem.
Můžete ztratit svoji cestu a můžete mít méně

Stvořitelova světla, ale vaše Duše je nesmrtelná a nikdy nemůže být ztracena
nebo zničena. Zachráníte se před bolestí,
utrpením a iluzí oddělenosti od Stvořitele, pokud budete integrovat svoji Duši,
četné stránky svého Vyššího Já a osobní Boží paprsek. Obrovská struktura
víry vědomí minulosti je pomalu nahrazována Lehčími,
jemnějšími a osvobozujícími myšlenkovými formami nového Andělského plánu.

Je důležité, abyste chápali, že na spirále vzestupu existuje mnoho úrovní, je
ne-konečná stejně jako příliv, odliv a rozvoj Stvoření.

 

Na vesmírné či všestranné úrovni jste „Duch“, jedna stránka nebo Semínko atomu Andělské
esence, vyslané ze základu srdce Nejvyššího Stvořitele. Na té úrovni jste si plně vědomí toho, kdo jste, svého
spojení s Nejvyšším Stvořitelem, své identity „JÁ JSEM“ a znáte ji.
Na univerzální a poduniverzální úrovni jste Andělským spolutvůrcem, ještě jednou vyslaným

na úžasném lomeném Paprsku Světla, aby ve jménu našeho Boha Otce/Matky
manifestoval světy bez konce. Jste si vědomi všeobecného Božského Andělského
plánu pro tuto část vesmíru a role, kterou v tom máte hrát; nicméně, na
vesmírné úrovni si svůj původ nebo identitu možná nepamatujete.

  Jako Duch,,kterého budeme nazývat „Paprskem Boha“, jste nádherná Světelná
bytost, která stejně jako Bůh vysílá 
různé stránky, aspekty nebo podpaprsky sebe sama, a zanechává Nadduše nebo části své Esence v
různých dimenzích, galaxiích, hvězdných systémech a světech napříč touto částí
vesmíru,
a naopak, každá z těchto Nadduší zase vysílá Jiskry či Části duše

své esence. Ono vy, které je
momentálně inkarnované na této Zemi ve fyzickém těle,
je jednou z těchto Jisker Duše, která souhlasila se svou cestou
do neznáma, aby tvořila rozličné světy, aby je obydlela, a pak získala
zkušenost toho, co vám pomáhalo vytvořit, aby jedinečné zážitky mohly být
začleněny do vesmírného vědomí a do Vesmírné Mysli. 

Když bylo vaše fyzické tělo
poprvé vytvořeno, Éterické tělo vyslalo do tělesné formy a skrz ni  miliardy maličkých Elementálních Jisker.
Tyto Elementální Jiskry byly
programovány, aby poskytly všem různým částem těla Adamantinové částice Světla
(dar života):
orgánům, krevnímu oběhu, svalům, vazům, struktuře kostí

(jakož i Elemetálové přírody vysílají Adamantinové částice Slunečního světla do
celého Přírodního království, a do jakékoli části Stvoření, která není obydlena
duší, osazena Svatým semínkem atomu Stvořitelova Vědomí
). 

Mistři učitelé minulosti často
hovořili s lidským Elementálním tělem a Éterickým tělem nebo Ěterickou sítí. Hluboká
esoterická učení minulosti byla často napsána tak, aby jen velmi pokročilí
studenti Cesty mohli rozšifrovat pravé mínění lekcí. Je čas, aby tato učení
byla odhalena, omlazena a zjednodušena, aby jim všechny Duše na Cestě vzestupu,
které to myslí vážně, porozuměly, a postupně je integrovaly, aby se rozšířila
oblast toho, čeho jsou si vědomí. Získání
pokročilých vědomostí a poté integrování moudrosti vesmírných učení vyšších
světů, je součástí procesu vzestupu.Pradávná učení říkají, že vaše
fyzická těla byla původně tvořena éterickou substancí. Nejdříve jste přišli na
Zem ve své zářivé křišťálové formě, a postupně během mnoha věků jste podle
andělského plánu (předlohy) Adama/Evy Kadmona pro tuto část vesmíru vyvinuli
krásná fyzická těla. Pokřivení nastala, jak jste se ponořili do hustoty a tělo
přání ega postupně převzalo kontrolu nad mentálním a emocionálním tělem; to
vyústilo v to, že velká část Duše Já byla vytažena z vašeho centra Svatého
Srdce do Hvězdy Duše nad Korunní čakrou.Čtyři známé prvky jsou oheň, země, vzduch a voda, pátým prvkem je prý éter; odtud
pochází název „éterický“
. Éterické tělo, či Éterická síť, které je

mnohem jemnější látkou než pozemské tělo, má vztah k neviditelnému protějšku
fyzického těla. Udržuje plán, předlohu, tří vašich nižších fyzických těl
(fyzického, mentálního a emocionálního). Někdy se nazývá „paměťové tělo“, protože podporuje a
oživuje hmotnou formu. Nemoc nebo oslabení se
objevuje nejdříve v Éterickém těle a pak postupně proniká do fyzické schránky.

Éterické tělo podporuje a oživuje části fyzického těla, a kontroluje zažívací a
vstřebávací procesy. Také opravuje škody ve fyzickém těle způsobené opotřebením životem
v dimenzích třetí/čtvrté hustoty.

 

Do Éterického těla byl zakódován bezpečnostní program, takže když jste se ponořili
tak hluboko do hustoty a byli jste blízko bodu sebedestrukce, buňky vašeho
Elementálního těla vstoupily do polospánku, a v tom stavu zůstaly tisíce let.

Až jak se probouzíte ke své pravé přirozenosti a Andělskému stavu bytí,
probouzejí se buňky vašeho Elementálního těla a postupně odpovídají na vaše
pozitivní afirmace a vyšší frekvence Světla, které do sebe zapracováváte.Je velmi důležité, abyste pochopili, že v celé tělesné formě každého, kdo souzní,
rezonuje,  s nižšími frekvencemi
myšlenkových forem, jsou subatomární temné krystaly.
Tyto

krystaly jsou plné negativního odpadního materiálu tvořeného a přetvářeného po
mnoho životních cyklů, některé z toho jsou zděděné negativní vzorce, které jste
si s sebou vzali do fyzické formy, aby byly vyléčeny.Podvědomá mmysl – vaše osobní mysl – je součástí vědomí
Éterického těla
, a zaznamenává a ukládá vše, co zažijete, co
vidíte, slyšíte, myslíte a emocionálně cítíte.
Podvědomá mysl bere vše doslovně, a nezáleží na tom, jestli jste zažili

nějakou událost, nebo jste si ji jen živě představili, podvědomá mysl ji uloží jako fakt. Proto je tak
důležité změnit negativní, oslabující, minulé vzpomínky na pozitivní vzpomínky.
Vaše myšlenky a záměry rezonují s určitými frekvencemi,
a změnou vzorců frekvencí, které projektujete prostřednictvím použití síly vůle
a vědomého úsilí, budete postupně tvořit život, fyzické zdraví a okolnosti,
které si přejete.

 

Jak nse probudí vaše Elementální tělo, začnete si uvědomovat vědomí svého fyzického
těla
, tak říkajíc, Elementální tělo s vámi začne harmonicky

pracovat, aby postupně opravovalo všechno to špatné, co jste ve své fyzické
formě vytvořili kvůli chybným myšlenkám. Časem budete postupně citlivější k
signálům svého Elementálního těla. Vaše buňky si jsou zcela vědomé toho nebo
onoho stupně. Některé jsou rozhozené a vytvářejí v sobě chaos a nepohodlí,
zatímco jiné zní v harmonii, vibrují na vyšších frekvencích a poskytují pocit
rovnováhy a pohody, blaha a prosperity.
Dá se říct, že jste drželi hladovku na polovinu spektra Božího světla. Biliony vašich tělesných buněk se musejí znovu naučit jak
poznat a použít Světlo jako živý zdroj energie.realita smyslů nebo vědomí fyzického těla: Pokud se nacházíte v plynulém
toku Ducha, bytí ve vašem těle bude velmi lehké, často bez jakýchkoli bolestí a
nepohodlí. Možná zažijete zmenšené tělesné pocity, výjimku tvoří centrum
Solárního plexu a zvláště v hloubce oblasti Svatého Srdce budete postupně
začínat cítit láskyplné požehnání a radost tak, jak vyzařují z našeho Boha
Otce/Matky. Stále častěji budete zažívat nádherný pocit pohody, harmonie a
míru.Drahá srdce, žádáme vás,abyste studovala to, co jsme vám za ta léta odhalili, a snažila se pochopit univerzální schéma, které jsme vytvořili, a
zabudovat ho pevně do své mysli, abyste byla schopna pochopit a přijmout další
fázi úžasných
vesmírných událostí, které
se odkrývají před vašimi zraky.

 
Mí odvážní, víme, že tím jak
procházíte těmito vystupňovanými procesy, které způsobují dramatické změny v
celém světě, můžete zažít mnoho bolesti, nepohodlí a strachu. Vězte, že
společně překonáme veškerá protivenství. Naším úkolem je otevřít cestu pro
každou drahou Duši, která vyjadřuje touhu po návratu k harmonii. Vězte, že
každý z vás vytváří rozdíl. Když pochybujete, potřebujete inspiraci nebo sílu,
vstupte do své osobní pyramidy Světla a my vám dáme odvahu, pozdvihneme vás vzhůru a
dáme vám inspiraci. Když se cítíte osamělí a
nemilovaní, přesuňte se do centra svého Svatého Srdce a my tam na vás budeme
čekat, abychom vás naplnili zářící láskou našeho Boha Matky/Otce. JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL *** Nejdražší přátelé, znovu
jsem získala svou sílu a cítím se mnohem lépe. Ozvali se mi lidé z celého
světa, kteří procházeli nebo procházejí „čistícími procesy“ stejného
druhu.  Archanděl Michael nám před pár
lety říkal, že „virus a/nebo teplota nejsou vždy negativním jevem. Někdy jsou
prostředkem rychlejšího projasnění vlivu vibračních vzorců, které jste uvolnili
uvnitř těla a které potřebují být přetvořeny.“ Připravujeme naše tělesné formy
k přijetí vyšších frekvencí Světla, které potřebujeme integrovat do sebe,
abychom byli schopni pokračovat v naší cestě do vyšších dimenzí a splnit naše
nové „Galaktické poslání“. Všem vám děkuji za láskyplnou energii a modlitby.
Během času stresu jsem se cítila obklopena vaší láskyplnou energií. S
nekonečnou láskou a andělským požehnáním, Ronna.
 © www.ronnastar.comPoznámka ke kopírování: Pro všechny poutníky na Cestě Lásky,
d
o
češtiny
přeložily Markéta N. (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy
. 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony