Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 5.5. 2013 - 12.5.2013                       

 Milovaní,
ve vesmíru dochází k úpravám, které byly tisíce let
očekávány. Ty otevírají lepší přístup k vědomostem uloženým v každé duši, neboť
po mnoho věků, jež přicházejí a odcházejí, v sobě každý z vás nosí  obrovskou databanku vědomostí. Teď, kdy je váš svět opět
propojen s okolním vesmírem, je čas být v klidu a ve stavu vnímání svého nitra
- je to událost, která ohlašuje, že lidstvo není osamoceno v

nekonečném moři jiných hvězd, planet a světů. Znamená to, že Země vstupuje do nové pozice na nebesích a že je to nový začátek pro
všechny.


V souvislosti se svým novým místem
na nebi se Země rozpíná a posouvá, což přináší některé změny i pro její
obyvatele.
Lidská srdce se šířeji otevírají a změny

probíhají jak zvenčí, tak i uvnitř, takže ti, kteří jsou nyní zde, ucítí pocit
jednoty a uvidí, že Země
a lidstvo jsou jednotná a zásadní součást mnohem většího společenství života,
než si dokázali kdy předtím představit.
Jak bude toto vědomí dozrávat, bude vyvolávat stále větší vzrušení. Je

třeba, aby se lidstvo kolem sebe rozhlíželo a začalo být pozornější.Tyto přicházející energie otevírají cestu k
obrovskému množství prastarých vědomostí o vaší planetě, což přispěje k masivnímu
probouzení lidstva. Je čas pohlédnout bystrým okem na oblohu, sledovat znamení, která jsou všude kolem
vás a jsou předzvěstí hroutících se starých světových systémů, ti, kteří
drželi kontrolu, se nyní zoufale snaží udržet světovou populaci ve stavu strachu,
beznaděje a apatie.
Každá
taková snaha se setkává s rostoucím povědomím lidí Země o tom, že vše, co bylo
skryto, nebude mít již trvání. Jak jsme již mnohokrát říkali, tyto aktivity již nikdy nebudou
podporovány novými dimenzionálními vibracemi.

Vy jste ti nejodvážnější, kteří drží svou vizi
vyšší reality, kde jsou si všichni rovni ve svých možnostech růstu a rozvoje, a
díky tomu si uvědomujeme mnohá zázračná znamení a předzvěsti. Vy teď držíte a
ukotvujete své Světlo a vaše láskyplná služba Božskému Plánu je zaznamenávána. Mnozí
z vás jste byli do vesmírné a galaktické služby zasvěceni, což vaše vědomí lépe
pochopí až s přicházejícími týdny a měsíci.
Váš cit pro lineární čas se

mění, cyklický čas na vás může působit matoucím způsobem. Během rekalibrace vašeho lidského
operačního systému přizpůsobujícího se vyšším frekvencím došlo k mnoha úpravám
.Pobývejte co nejvíc svého času venku, pijte spoustu čisté vody,abyste hydratovali svá fyzická těla a usnadnili tak jejich vnitřní
rekalibraci.
Jezte co nejvíc čerstvého ovoce a zeleniny, neboť obsahují velkou životní sílu, která vám pomůže
udržet svá fyzická těla v co nejlepším naladění na vyšší frekvence
, které

stále proudí vaší atmosférou.

Buďte klidní, Drazí, a vězte, že jste nadevše
milováni.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
(Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.comPro všechny poutníky na Cestě
Lásky, do
češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v
nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními
odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony