Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 17.2. 2013 - 24.2. 2013

Milovaní,

v minulém týdnu jste zaznamenali velký příliv energie a většina z vás se ho pokusila přijmout a integrovat do svého systému. S tím se opět vrací k přehodnocení mnohé problémy a emoce, které musí být pročištěny v čase stráveném v tichu a rozjímání. U kořenů všech problémů je pocit strachu z nedostatku lásky, a tak je třeba hledat odpuštění od druhých, ale především od sebe samých. Pamatujte, že všechny zkušenosti, kterých se vám v životě dostalo, vznikly z nějakého důvodu. Každá zkušenost, kterou jste úspěšně zvládli, se k vám vrací s dalším střípkem vaší osobní božské síly.

V okolnostech, které se kolem vás dějí, je vždy něco, co vás může odvést z vaší cesty osvícení, posílení a vzestupu. Každý, kdo kráčí svou cestou, by měl být schopen rozlišovat, co se děje a rozhodnout se, zda tomu věnovat pozornost, či ne. V této době je důležité brát v úvahu každou okolnost jako součást proudu událostí. Zkuste se jimi zabývat bez vynášení soudů a ony vámi projdou a budou pokračovat dál, aniž by narušily váš energetický systém.

Ocitáte se v období přechodu z jednoho stavu bytí do jiného. V dobách přechodu se objevují mnohé potíže, kterými je třeba úspěšně proplout. Většina z vás má tuto práci již hotovou a potřebujete si jen každý den připomínat, že to, co se před vámi objevuje, je třeba vzít na vědomí a nechat to vámi projít pouze s tím, že to budete pozorovat, místo abyste se toho účastnili. Ve všem, co vás potká, se nechte řídit svým vnitřním vedením, následujte pobídky vašeho srdce. To je správné pro vaši cestu a váš osud.

Pamatujte, Drazí, že každý z vás je na svém současném místě z nějakého důvodu. Je to tam, kde je nejvíce třeba ukotvovat Světlo do Země za účelem stabilizovat energie proudící do atmosféry. Jste vodiče, ať jste si této role vědomi, či ne. Tyto energie proudí celým vaším energetickým polem do jádra planety. Je to ta nejdůležitější služba, kterou prokazujete Božímu Plánu. Pracujte s tímto poznáním a pozorujte, jak vámi proudí energie a věřte, že vše se odkrývá tak, jak má.

Každý den se na chvíli ponořte v tichosti do svého nitra, abyste si ověřili pokyny zasílané vaším prostřednictvím. Vy jste zářiči Světla ve vaší části světa a v této práci jste vnitřními sférami podporováni. Věřte, že váš život se odkrývá podle plánu vašeho Božského Já a že jste vždy milováni, vedeni a ochraňováni. Rádi bychom vás ujistili, že také vaši milovaní jsou pod naší ochranou. Nemůžeme je ochránit před lekcemi, které si vybrali jako zkušenost na Zemi, ale nabízíme jim ochranu ve formě neustálé pomoci a ochrany před nebezpečím. Vaše Světelná Rodina vás miluje a velmi si vás váží.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony