Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czRovnováha jako nástroj vzestupu od Mistra
Merlina a Paní Kuan Yin


Přijala Natalia Glasson 18.11.2012

Je to velké požehnání moci v tomto posvátném čase na
Zemi sdílet naši lásku, znalosti a aspekty osvícení s vaší energií. Nastal
čas oslavy kdy vše, čeho se jako sjednocené vědomí snažíme dosáhnout, se začíná
na Zemi projevovat mnohem silněji. Vaše
duše a srdce vědí s velkou jistotou všechno to, čeho se snažíte dosáhnout
i důvod toho, proč jste v tomto čase ve svém současném životě tak oddaní
svému duchovnímu růstu.
Dovolíte své duši

a srdci, aby s vámi o této jistotě hovořili? Věříme, že by to bylo
v této době pro vás velkou oporou, kdyby vznikl intenzívnější pocit
bezpečí, kdybyste prostě svému srdci a duši poskytli prostor a čas mluvit o
tom, proč jdete cestou, kterou se v tomto čase ubíráte. Domníváme se, že cílem vaší duše je hlubší spojení se
Stvořitelem a pocítění Stvořitelovy energie
,

tak jako máte určité dané preference vy,
tak je má i vaše duše.
Vaše duše může mít

také jiné důvody pro to chtít zažít v tomto čase vzestup s osobními
cíli po dosažení naplnění jak osobní duše, tak i duchovní skupiny.

Potom vstupte do míruplného nebo meditativního stavu.
Soustřeďte se na nádech a výdech přes svou srdeční čakru, abyste se plněji
spojili se svou srdeční čakrou a duší.

Potom jen prostě poproste svou duši a srdce, aby s vámi
jakýmkoliv pro ně přijatelným způsobem hovořili a podělili se s vámi o svou
jistotu, o všechno to čeho se snaží v tomto okamžiku vzestupu dosáhnout i
o příčinu vaši obětavosti a oddanosti duchovní cestě.

Dýchejte s neochvějnou vírou, že odpovědi, po kterých
toužíte, obdržíte s božským načasováním.

Možná budete překvapeni vhledem, který se dostaví, ať už
malý nebo velký, a který vám bude pomáhat v dosažení větší čistoty a porozumění
ve vaší současné realitě a hlediscích.

Přejeme vám, abyste pochopili, že vaše energetická vibrace
se s každým vaším dnem na Zemi zrychluje. Spolu s tím se v této době zrychluje i vibrace
Země a to způsobuje, že mnozí lidé pociťují tlak nebo v nich narůstá
očekávání spolu s panikou, že není dost času, aby stihli dokončit vše, co je
potřeba.
Elementální království a přírodní

království zakoušejí toto zrychlení, jako kdyby byli spojeni a procházeli
vzestupem v této době spolu s vámi. Mnohé bytosti, hvězdy a planety
teď posílají svou vibraci a světlo na Zemi se záměrem urychlit energii všech
vibrací. Účelem urychlení energetických
vibrací je, umožnit v krátkém čase uskutečnění hlubšího a ohromně léčivého
procesu za současného propojování a intenzívnějšího slaďování všeho
s energií Stvořitele.
Je to, jako

kdyby se zrychlení vaší energetické vibrace podobalo vlně nesoucí vás blíže ke
Stvořiteli a přitom plněji probouzející vaše bytí.  Otevření vaší energie a srdce lze
dosáhnout zrychlenou rychlostí,
což se neděje při nízké energii vibrací; je

to jako kdybyste drželi a vnášeli světlo, které byste normálně nemohli
absorbovat, ale které vás dále probouzí. V této
době je podstatné, abyste zůstali v klidu a v rovnováze,
protože se může zdát, že je kolem vás a ve vás vzdušný

vír, ale je to vír léčivý, uvolňující a dostavují se i okamžiky vytržení, takže
by to mohlo být zahlcující pro ty, kteří si neumožní zůstat v rovnováze. Věříme, že toto zrychlení energetických vibrací bude
pokračovat i několik měsíců po prosinci 2012, ale potom se tyto energetické
vibrace začnou usazovat a lehce zpomalí, aby vám poskytly období pro zotavení,
zpracování a přizpůsobení se.

Jedním ze způsobů, jak popsat to, co se děje v tomto
posvátném čase, je představit si, že cestujete ve vlaku. Kromě vagónu, ve
kterém sedíte, jsou tam i další. V dálce můžete vidět jiný vlak, který
jede stejným směrem jako ten váš.  A vy najednou cítíte, že toto je cesta, které dáváte přednost. Všichni ve vlaku to
cítí stejně, takže si společně představujete, že vlak jede rychleji a stále
nabírá rychlost a teď jede tak rychle, že začíná předjíždět ten váš vlak; a
v jedné vhodné příležitosti, musíte s důvěrou skočit, protože ty dva vlaky
se velmi rychle navzájem přibližují
. Skočíte a zvládnete to, a
pociťujete ohromnou úlevu.
Všechno,
co jste chtěli, jste získali tím, že jste naskočili do vlaku, stálo to za to
úsilí a teď, když pokračujete v cestě, máte čas přizpůsobit se svému
okolí.

Vibrace Země a všeho ostatního se zrychluje, abyste se
mohli s větší jistotou a oddaností svěřit do rukou Stvořitele a obdrželi
energie a vhled po jakých toužíte spolu s  obdobím po dosažení
energetického vrcholu, abyste mohli zpracovat a užít si nové energie, které
jste dosáhli.

V této době je důležité nedovolit, aby se zrychlení vašich
energetických vibrací projevilo v manickém* nebo nesoustředěném jednání a
myšlenkách v rámci vaší reality
. Je
třeba si uvědomit, že zrychlení energie musí být podpořeno spíše energií klidu
a rovnováhy
než rychlým tempem pohybu na Zemi nebo ve vašich duchovních

cvičeních. Proto jsou cvičení relaxace,
meditace a dýchání v současnosti tím hlavním pro dosažení rovnováhy ve
vašem fyzickém bytí a v energetickém systému, jinak můžete zjistit, že se vy a
vaše tělo více stresujete, že jste plni úzkosti nebo nerovnováhy.

Existuje důvod a božský záměr pro naše energie Mistra
Merlina a Paní Kuan Ying a to je spojit se dnes spolu a přinést vám své
poselství. Já, Mistr Merlin jsem dohlížitel
nad elementálním královstvím a jsem hluboce propojen se Zemí. Já, Paní Kuan Yin
jsem nositelkou energie bohyně a představuji vám dnes energii vyšších vibrací
Stvořitelova vesmíru. Propojení našich energií vám objasňuje energii rovnováhy,
která je tak potřebná jak na Zemi, tak i pro vaše nitro
. Vaše fyzické tělo potřebuje rovnováhu zkušeností klidu,

protože jeho energetické vibrace nabírají na rychlosti, je zapotřebí rovnováha
mezi vaší myslí a vyššími emocemi, mezi vaší osobností a vaší duší. Je
zapotřebí rovnováha mezi vaším soustředěním se na spojení se Stvořitelem a
spojení se Zemí stejně tak jako rovnováha mezi materiálními myšlenkami a
jednáním a duchovním cvičením. Prosíme vás,
abyste přijali harmonii a mír do své reality a bytí a mezi všemi věcmi.
Jestliže se na své
duchovní cvičení soustřeďujete příliš intenzívně, budete neuzemnění, což pro
vás nebude dobré, stejně tak jako není moudré, jestliže nedbáte na to, abyste
si vyčlenili prostor a čas pro sebe, vaše hladina stresu se může zvýšit a být
důvodem, že začnete zanedbávat své duchovní cvičení a zaměření.
V tomto čase je rovnováha velice důležitá, sama sebe

udržuje v rovnováze a za jedno se Zemí a vnitřními pláněmi. Pamatujte, že
jak Země, tak i vnitřní pláně se transformují tak jako vy a tak je v tomto
posvátném čase zapotřebí zůstat s oběma v hlubokém propojení. Může
také vzniknout potřeba sledovat své myšlenky a emoce, abyste si uvědomili, zda
přijímáte, uznáváte nebo uzákoňujete extrémy, namísto toho, abyste si dovolili
být nezaujatí, v míru a soustředěni do svého nitra. Možná také
zjistíte, že vaše oddanost Stvořiteli a vaší duchovní cestě začíná být
v této době velice intenzívní. Je důležité objevit, odkud se tato
intenzita bere.
Skrze své dosažení
rovnováhy začnete oceňovat a chápat sami sebe mnohem plněji, protože to je
proces uvolnění, umožňující sám sobě plynout v a spolu s proudem
Stvořitele, důvěřující a milující sebe sama bez podmínek za současného sdílení
se Stvořitelem.Byli jsme vedeni k tomu, abychom dnes s vámi hovořili,
protože oba věříme, že je třeba, abyste se více uzemnili ve svých energiích. Je třeba, abyste vstoupili do přírody nebo se jednoduše
postavili na půdu Země a představili si, jak vaše nohy vrůstají hluboko do
Země, jako kdybyste byli stromy.

Představte si všechno to světlo a lásku, kterými jste, jak je přes svou
chodidlovou čakru sdílíte se Zemí a s duší Matky Země. Dýchejte
s větší úlevou a relaxací, s vědomím, že jste v bezpečí a
milováni Matkou Zemí. Naše milovaná Matka Země si přeje, abyste věděli, že vás
podporuje, že podporuje váš posun a vzestup v tomto čase, nepoleví ve své
podpoře a lásce k vám a prosí vás, abyste v současné době jednoduše
uvolňovali hlouběji do Země, zvláště přírodní a elementální energie, stejně tak
jako rozpínající se srdce Matky Země. Nejenže vám to umožní stát se
vyrovnanějšími, ale bude to fungovat skoro jako připomenutí vašeho úkolu a
poslání vaší duši a celému bytí v tomto čase na Zemi. Tímto uzemněním se
nejenže umožníte sami sobě začlenit všechno to světlo, kterým jste a které
získáváte, ale také se přenášíte zpět do svého centra a soustředění, které
v dnešní době potřebujete, aby podpořilo váš duchovní rozvoj. Tento proces
umožní hlubší probuzení v nitru vašeho bytí, které vás povzbudí
k akceptování a přijetí více světla než jste si mysleli, že je to vůbec
možné.

Abyste zvýšili energii a přítomnost rovnováhy ve svém
bytí, Paní Kuan Yin vám nabízí své služby a energie, aby vám sloužily.
Prosí, abyste ji přivolali ve svých meditacích, aby vás

pokropila energií rovnováhy ze sféry Bohyně. Při nádechu světla bohyně můžete
Paní Kuan Yin požádat, aby provedla nezbytný posun ve vašem bytí a na všech
jeho úrovních, aby uskutečnila větší existenci a realitu pro vás
z rovnováhy. Může se stát, že Paní Kuan Yin přinese vaše emoce, mysl,
záměr, energii nebo jakýkoliv jiný aspekt vašeho bytí, výraz nebo jednání do
kompletní a absolutní rovnováhy. Potom je důležité požádat Paní Kuan Yin, aby
přivedla vaše celé bytí do rovnováhy s vaší duší, duchovní skupinou, Zemí,
vnitřními pláněmi a Stvořitelem.  Milovaná Paní Kuan Yin. Přivolávám tvé energie a lásku,
aby mě pokropily těmi nejvhodnějšími vibracemi Rovnováhy Bohyně, tak abych
mohl/a nadechovat energii hlouběji do svého bytí a současně ji aktivovat
z nitra mého bytí. Prosím, udělej nezbytný posun v mém celém bytí,
které mi dovolí existovat a prožívat energii rovnováhy ze sféry Bohyně a
Stvořitele.

Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy s mou duší,Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy s mou
duchovní skupinou,


Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy se Zemí a Matkou
Zemí,


Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy s vnitřními
pláněmi,


Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy se StvořitelemDovol mi zažít pocit rovnováhy, harmonie a míru
vibrujících skrze mé celé bytí a realitu, které mi umožní božské a posvátné vyladění,
které mě podporuje v tomto posvátném čase růstu.Děkuji ti paní Kuan Yin.“Můžete si také přát přivolat Mistra Merlina a Paní Kuan
Yin, aby přinesli rovnováhu a mír také do vašeho fyzického těla. Volám posvátnou přítomnost Mistra Merlina
a Paní Kuan Yin. Prosím, abyste ukotvili přítomnost, kvalitu a energii
rovnováhy hluboko do mého fyzického těla na podporu mé zkušenosti urychlení
mých energetických vibrací. Pomozte mi při prožití blažených účinků
zrychlujících se energetických vibrací, tím nejvyrovnanějším, míruplným a
harmonickým způsobem. Děkuji vám za vaši lásku, podporu a božské ovlivňování.“ Prosím vězte ve svém srdci a bytí, jak moc jste
v tento okamžik milováni,Milujeme vás bezpodmínečněMistr Merlin a Paní Kuan Yin© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny
poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v
nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s
aktivními odkazy.*  Manické
příznaky jsou do určité míry opakem depresivního syndromu. Lidé mají nadnesenou
náladu. Nemusí jít přímo o příjemný, euforický stav (tzv. euforická nálada), často
bývají lidé zvýšeně dráždiví, reagují podrážděně, agresivně na minimální
podněty. Jindy jsou lidé, rozladění z minimálních těžkostí, naštvaní. Nadnesená
nálada je spojená s nerealistickým přeceňováním sebe sama, svých schopností, lidé nerealisticky plánují a
pouští se do mnoha aktivit zároveň, přitom nejsou schopní dotáhnout věci do
konce, protože je v průběhu jejich realizace napadají další možné aktivity,
kterým se okamžitě věnují...atd.Zdroj: Internet


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony