Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion  

Poselství pro týden 11.11. 2012 - 18.11. 2012

 

      Milovaní,

přicházející energie dávají k úvaze poslední zbytky iluzí a názor, že Lidstvo jako celek přijalo pravdu života na Zemi tak, jak přichází a otevírá se, a tak se lidé více sjednocují se svou vlastní silou. Pokud se tato zpráva rozšíří mezi lidstvo, dojde u každého jednotlivce k hlubokému vnitřnímu vhledu a v osobním poli vědomí každého člověka dojde k úpravám, což povede k většímu růstu v celkovém bytí. Můžete sledovat, jak jednání a činy jediného člověka mají vliv na ostatní, tím začíná Lidstvo překračovat rámec starých omezení vstříc novým výšinám poznání, činů a úspěchů.

Kolem vás se všechno mění,  dochází k proměně vaší milované Planety na skvělou zářící hvězdu, k čemuž byla vždy předurčena. Všechno, co bývalo skryto běžnému pohledu, se nyní dostává na povrch, aby se lidstvo začalo nazírat v lepším světle, než bylo po mnoho eonů (věků) možné. Síla a houževnatost Pozemšťanů podstupují zkoušky v souvislosti s velkým duchovním růstem a porozuměním pramenícím z jejich srdcí společně s pokračujícím odhalováním nového, co přichází se světlem způsobem, který pomůže zlomit pouta, ve kterých je Lidstvo již příliš dlouho svíráno. Spousta lidí nyní začíná chápat, že mnohé z jejich vědomostí o tomto Světě, ve kterém žijí, je ve skutečnosti iluze a že pro své učení a svůj pokrok musí udělat mnohem více.

V následujících dnech, kdy začnou být další změny viditelné, dojde k velkému růstu. Nejprve dojde k odmítání toho, co se děje, poté bude následovat neochotné přijetí faktu, že existuje více, než příběhy, které byly lidstvu servírovány. Lidé začnou naopak vyžadovat větší odpovědnost od lidí, které volili, aby jim sloužili. Lidé po celém Světě se zvednou a vytrhnou se z pout důvěry, která byla dána voleným členům pro dohled nad jejich národy. Teď ještě musíme hodně čistit a na světlo se dostane mnoho informací, které vyžadují, aby vědomí Lidstva udělalo obří krok vpřed. To pak vytvoří v relativně krátké době blahodárné změny ve všech vládních systémech.

Současný život na vaší Planetě se ocitl na křižovatce a pro všechny, kdo na ní žijí, je změna vlnou budoucnosti. Odhodlanost jejích obyvatel by měla být jasně čitelná, neboť každá duše činí svou volbu a ta volba bude každému jasná. Právě proto v této době slouží Světlonoši svému poslání. Je potřeba udržovat spoustu Světla a ukotvovat kosmické energie, které proudí k Zemi. Ne každý může tuto práci dělat hned, neboť to vyžaduje nutnost zasvětit své fyzické tělo jako funkci svodidla pro vyšší frekvenci a vibrace. Musí se vzdát všech závislostí a překonat je, veškeré ání se od všeho, co na osobních i společenských úrovních překáželo. To bude stále jasnější mnohým probouzejícím se právě do toho největšího příběhu všech kronposedlosti ega musí být opuštěny ve prospěch volného proudění energie.

Je doba osvobozovik lidské historie. Věřte ve schopnost Lidí, chytit se své příležitosti a zaujmout své právoplatné místo v rostoucím povědomí, které vede život vpřed neskutečným a zázračným tempem, a že má před sebou skvělou příležitost stát se jeho nedílnou součástí.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony