Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Smlouva o andělském léčení

od Matky Marie

Přijala Natalia Glasson 08/10/2012

 

       V prostoru a čase, kdy tolik energií, perspektiv, přesvědčení a bolestí minulosti vychází na povrch, aby byly navždy uvolněny, je důležité se zaměřit na léčení a čištění celého vašeho bytí. Tato doba osobních výzev a sebeobjevování je nejposvátnější doba ze všech a umožňuje, abyste se sami vyléčili na nové a hluboké úrovni a tím probudili nejposvátnější a božskou pravdu ve svém bytí. Konec konců vaše pravda, podstata vašeho bytí, Stvořitelův aspekt ve vás, je vaše nejcennější vlastnictví. Aspekt Stvořitele ve vašem fyzickém těle je milován, ceněn a opatrován vaší nadduší či vyšší duší, energií, ze které se rozšiřujete a pokoušíte se jí znovu stát. Aspekt Stvořitele ve vašem bytí je ceněn vaší duší a vaší skupinou duší, ze které se vaše nadduše čí vyšší duše rozšiřuje a také je zcela a absolutně milován Stvořitelem, což je navýšený aspekt všeho, co existuje ve vašem bytí. Jestli se upínáte na nálepky nebo různá přesvědčení vaší duše, vyšší duše, skupiny duší a Stvořitele, vězte, že je třeba uznat, že jste aspektem či součástí něčeho velmi posvátného, mocného a pravdivého.

      Skrze sebeobjevování a sebevýzvy začnete ctít a být si vědomi posvátné a svaté podstaty ve svém bytí a že jste věčně propojeni, ať už to uznáváte či nikoli. Naladění, propojení a vyrovnání se s vyššími aspekty vašeho bytí a Stvořitele a také s podstatou či duší ve vás nemůže nikdy být rozbito či vymazáno, je to jen mysl, která může vytvořit realitu odpojení od Stvořitele a všech posvátných věcí, ale je to podobné falešné zdi, která je před vás postavena. Ta falešná zeď se dá s vaším svolením a záměrem snadno zbořit. S vědomím a přijetím toho, že vše i vy jste věčně propojeni s fontánou boží Stvořitelovy energie a světla, dokážete načerpat nějakou útěchu z poznání, že jste vždy milováni a je o vás pečováno, jste tedy věčně milováni, ať se děje cokoli a jakkoli se vyrovnáváte s výzvami, které vyvstávají. Toto uznání je samo o sobě krásným uzdravujícím procesem, který vás otevírá přijímání větší lásky a poznávání krásnějších aspektů sebe sama, své pravdy.

      Já jsem Matka Marie a přicházím s energií, vědomím a podporou celého Království andělů, které s vámi nyní sdílím.

      Na Zemi a v některých lidech nyní vzniká napětí, které se projevuje mnoha způsoby, jak zažíváme energie roku 2012. Je třeba rozpustit mnoho očekávání; odehrává se velká transformace, uvolňování, uvědomování, vyvstává mír a tak se aktivuje chaos, aby docházelo k čištění. Co je nejdůležitější, připravujete se na to, abyste uviděli a plněji uznali své božské a posvátné já, svou božskou stránku, svou duši. Tyto přípravy začaly již před dlouhou dobou a budou pokračovat i dlouho do budoucnosti, ale velmi silně se nyní zintenzivňují, aby došlo ke zrychlení sebeuvědomění. A právě energie Království andělů velmi rezonuje se vším, co se nyní odehrává na Zemi a ve vašem bytí. Vibrace Království andělů je velmi podobná vibraci, která povstává z vašeho bytí právě v tomto okamžiku skrze uvědomění si sebe sama a své pravdy. Andělská energie a světlo má sílu i jemnost, aby podpořila váš růst a aby se plně projevil hluboký a důkladný léčebný proces. Léčení je konec konců uvědomění si své pravdy, blaženosti, lásky a Stvořitele ve svém bytí. K léčení dochází, když uvidíte, uznáte či přijmete nový aspekt Stvořitele, který je ve vás. Je to jako byste měli ve svém srdci duhu, v prvním stádiu můžete být schopni vidět jen její malou část, ale tím, že přijmete sebe sama, začnete z té duhy vidět víc a víc. Pokaždé, když uvidíte větší část duhy, léčíte se, protože se stáváte celistvějším a inspirativnějším fyzickým aspektem svého bytí v božství. S tímto pochopením si můžete uvědomit, že léčení není nezbytně lízání si starých ran, ale je to vlastně plnější přijímání sebe sama a proto je léčení stálou součástí vaší reality, ať už jste na Zemi či na vnitřních rovinách. Léčení může přijít v mnoha podobách, dáváním světla, lásky, moudrosti a tak dále, ale všechny tyto formy jen pomáhají v zesilování všeho, co je již ve vás božské a posvátné. Proto léčení umožňuje, aby byly rozpuštěny iluze a nepotřebné vrstvy energie, což vede k uvědomění a přijetí. Prosím, povšimněte si, že když si k vám přeje přijít Království andělů a pracovat s vámi, aby došlo k léčení, oni jen upoutávají vaši pozornost k posvátnosti energie ve vás a zesilují ji. S uvědoměním máte sílu rozvinout svou pravdu a tak plněji přijmout sebe sama jakožto Stvořitele.

      Království andělů a já si nyní přejeme rozpustit jakékoli napětí, stres či tlak ve vaší realitě a procesu duchovního růstu, aby mohlo nastat hluboké a důkladné léčení. Toto vám umožní vidět vše, co přichází s větší jasností a porozuměním, což zpětně dovolí léčebnému procesu probíhat hladce a snadno. Království andělů by vám rádo dalo na vědomí, že je vám k dispozici, aby s vámi v této době růstu uzavřelo dohodu o léčení. To znamená, že si můžete s Královstvím andělů vytvořit smlouvu či spojení a sdílet s ním všechny aspekty a vše, co v sobě chcete léčit a vyléčit před datem 12-12-12. Království andělů vaše přání na léčení v oblastech vašeho bytí, těla, reality či růstu obdrží a přidělí vám tři posvátné andělské bytosti, které budou do vašeho bytí přivádět hojnost andělské energie, která je čerpána z celé šíře vědomí a spojené energie Království andělů. Toto znamená, že energie, kterou obdržíte, bude velmi posvátná a mocná a vytvoří a zaktivuje nádherný transformační proces a také rozpustí jakékoli "lepkavé" či stagnující energie nebo přesvědčení, která pro vás bylo těžké uvolnit. Celá energie Království andělů vám bude k dispozici v té nejvhodnější vibraci vždy po celé nadcházející období skrze ony tři andělské bytosti, které se přiblíží, aby s vámi tímto způsobem pracovaly. Jejich poslání a úkol je zprostředkovávat/být kanálem, podělit se s vámi o intenzivní, ale jemné světlo Království andělů, aby zesílilo vaši pravdu a umožnilo vám žít svou pravdu a tím dosáhnout uzdravení. Vaším hlavním úkolem je sdílet se třemi anděly, kteří plní úlohu zástupců Království andělů, jakoukoli stránku, aspekt či oblast, která si žádá léčení nebo transformaci každý den a otevřít se přijímání světla, které vám chtějí předat. Je důležité, aby vaše myšlenky, přání a touha po léčení na jakékoli úrovni vašeho bytí, těla reality či duchovního růstu vycházely ze srdce spíše než z osobnosti. Mít na sebe požadavky, které ještě nejste připraveni naplnit, pouze zdrží váš růst, ale když vyšlete žádost, jejíhož naplnění lze v současné době dosáhnout a umožníte hlubší čištění, pak se vytvoří hladký a nenucený sled událostí transformace. Vaše srdce a duše vědí, co se musí vyléčit, překonat, uvolnit či přiznat v jakémkoli daném okamžiku, takže je důležité následovat své pocity a inspiraci k léčení, které srdce předloží. Tento postup vám také umožní poznat potřeby srdce a celého vašeho bytí mnohem plněji, protože si dopřejete čas prostě naslouchat tomu, co se objevuje ve vašem bytí, srdci a duši.

      Tento proces léčení z Království andělů může být nanejvýš intenzivní a tak možná zjistíte, že chcete požádat o léčení když ležíte, protože budete také uvolněnější a otevřenější přijímání jeho energie. Není třeba, abyste věděli, co se děje, pokud vám to nebude sděleno; možná budete cítit, že jste unášeni od reality, ale postup u každého člověka bude jedinečný. Můžete také zavolat mou energii Matky Marie, aby vám byla ku pomoci a dohlédla na celý proces. Chcete-li, aby došlo k tomuto procesu a dohodě o léčení s Královstvím andělů, pak bych vám poradila, abyste si ve své realitě každý den vytvořili čas a prostor po tak dlouhou dobu, jak budete cítit, že je třeba.

      'Milovaná Matko Marie a Království andělů, volám nyní vaši přítomnost, pomoc a podporu.

      Žádám Archanděla Michaela, aby mě obklopil nejčistší ochrannou energií, která je zrozená z lásky Stvořitele, aby zajistila po celou dobu mé bezpečí.

      Otevírám své srdce a uvolňuji své bytí, abych mohl přijmout energii a přítomnost Matky Marie a Království andělů a jak zhluboka dýchám, nechť se naše energie prolnou a spojí v jednu.

      Matko Marie, prosím, dohlédni na vše, co se bude nyní dít a zabezpeč, aby má zkušenost vzešla z lásky Stvořitele. Přeji si vytvořit smlouvu o léčení s Královstvím andělů, která spočívá v tom, že já popravdě sdělím, ve kterých oblastech, které aspekty, energie či přesvědčení si přeji léčit, ať už jsou v mém bytí, těle, realitě či na duchovní cestě. Spolu s pravdou a uvědoměním, které sdílím a dávám Království andělů, se otevírám, abych přijal veškeré světlo a vědomí Království andělů ve vibraci energie vhodné pro mě, s vědomím, že Království andělů se se mnou podělí o to, co je potřeba k mé osobní transformaci.

      Předem děkuji, že jste mi umožnili dosáhnout tohoto proceesu růstu, léčení a realizace sebe a své pravdy.

      Volám Matku Marii a celé Království andělů, přiveďte tři andělské bytosti, aby nasměrovaly do mého bytí nezbytné energie a spolupracovaly s mým bytím po celou dobu hlubokého léčení.

      (Ponechte těmto třem andělům čas, aby se k vám přiblížili a propojili se s vaší energií.)

      Já nyní sdílím s otevřeným srdcem i duší oblasti, ve kterých bych rád održel léčení a transformaci......

      (Prosím, sdílejte toto ze srdce, mluvte v duchu či nahlas.)

      (Až dokončíte sdílení, lehněte si.)

      Jsem otevřený léčivé energii celého Království andělů té nejvhodnější energetické vibrace, která protéká mými třemi andělskými bytostmi, abych ji přijal s lehkostí.

      (Prožívejte toto, jak dlouho budete chtít.)

      Doufám, že vám tato služba přinese užitek.

 

      Vždy s láskou

      Matka Marie


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony