Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštba z  tarotu  na  23.10 -  31.10.2012

S láskou pečujme o vše, co nám bylo svěřeno. Vše se bude dařit, pokud nepodlehnete  samolibosti svého ega, ale uvědomíte si své spojení se svou Božskou podstatou a s láskou a pokorou přijmete pomoc Boha/Bohyně(nebo Zdroje  Prasíly,Vesmírné Síly,Světla a Lásky aj. –dle přesvědčení a vyznání každého z Vás) a jejich andělů, kteří budou ochraňovat naši cestu i zdraví.V každodenním životě, při zvládání zdánlivě všedních situací, budeme skládat své Mistrovské zkoušky a vnášet Světlo tam, kde panuje tma.Zůstaňťe věrni svému ze srdce udělanému rozhodnutí  a jednejte jasně a jednoznačně ve prospěch Světla a Lásky.Hlídejte svá slova i myšlenky a nedejte se ovládnout negativními vibracemi, které se  vyskytnou ve Vaší blízkosti.Vy jste právě ten, který  je může transformovat( po česku přeměnit ) ve Světlo  teď a tady na svém místě.Doba vzestupu se blíží a kdo jiný než VY, TEĎ a TADY.Záleží na každém a každý se počítá.

Vykládací karty A.A. Michaela (Doreen Virtue)Příznivý výsledek

Děkuji Ti za nádherné vyústění této situace, které je dokonalé a spravedlivé pro všechny zúčastněné.Děkuji Ti, archanděli Michaeli,že mi pomáháš věřit a důvěřovat.

Rada od Mileny

Anděly může poprosit o pomoc každý a kdykoliv. Jsou zde šiky andělů, kteří čekaji na Vaše pozvání do Vašeho života.Své prosby a žádosti můžete začínat formulací

DĚKUJI VÁM ANDĚLÉ, ŽE MI POMÁHÁTE  (a dál už je to na každém z nás, co si budeme přát)              doporučuji Vám přečtení nádherné úvahy  od Charlese Virtue  Trpělivost s Božským načasováním

  na  www.realaxmilena.cz  v sekci články  zveřejněno v létě 2012 

         http://www.relaxmilena.cz/articlelocal2.php?file=120816_140518.htm&dir=articles

22.10.  2012 v lásce a s pomocí Boží                                                    Milena

Další výklad bude zveřejněn  ---------------------------------------------------1.11.2012          

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopeni.

.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony