Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Ochraňuji (Novou) Zemi

Sanat Kumara prostřednictvím Barbary Bessen, září 2012

 

Jsem Sanat Kumara, Strážce Země. Řídím Zemi svým vědomím. Udržuji její strukturu s pomocí mnoha malých živlových bytostí, které bys nazval možná vílami, elfy, živlovými bytostmi Země, gnómy nebo sylfy. Jsou to pilní spolupracovníci čtyř živlů a chrání i tvůj tělesný systém. Udržují svým vědomím vše, co na Zemi existuje. Vycházejí přitom z plánu, jenž vytvořili vysoko vibrující bytosti pro Zemi a její rozmanité obyvatele. Něco jako náhoda ve vývoji všeho Bytí neexistuje. Pro všechno existuje nějaký plán, matrix, avšak ten může být rozšířením lidského vědomí změněn. To je cílem každého učebního projektu, jakým je právě teď Země, učební planeta na kraji galaxie. Jednodušeji řečeno: rozšiřuješ-li své vědomí, záměrně měníš své bytí a tím i bytí Země, této nádherné živoucí bytosti nebo organismu, která toho v sobě tolik zahrnuje. Pokud tomu tak chceš, jste Země a ty jedním, stejně jako jsme z globálního pohledu jedním ty a já. Pokud tě teď sleduji, čtenáři nebo čtenářko, jsme jedno vědomí. Přišel jsem proto, abych ti to sdělil a umožnil. Právě v tomto okamžiku jsme spolu ve vědomém kontaktu. Prostě si představ, že tě vidím svým vnitřním zrakem, že svým vědomím obsáhnu celé tvé Bytí. Vnímám tě zcela. Mohu tak vidět a pociťovat, co děláš, kde právě jsi a jak daleko jsi ve svém vývoji. Nemám oprávnění nijak zasahovat do tvého bytí a konání,  jen tě smím inspirovat.   

 

Můj vlastní vývoj probíhal jako velmi intenzivní učební proces. Naučil jsem se rozvinout své vědomí tak, abych mohl obsáhnout celou Zemi, nesměl jsem však a ani nyní nesmím zasahovat do jejích procesů. Jak často bych rád urovnal lidem cestu. To mi však není dovoleno, tím bych ovlivnil jejich vývoj a to není smyslem evoluce. Žádná bytost však není osamocena. Všichni máme vyšší část, hlubší sféru bytí, která nás pozoruje a inspiruje. Kdo si je toho vědom, může s touto vyšší částí navazovat vědomý kontakt. Když mě poprosíš o nějaký tip, radu, co můžeš teď očekávat ve svém životě nebo dokonce i v životě Země, nebo co máš dělat či co bys mohl ovlivnit, pak ti rád dám odpověď nebo inspiraci, vždy podle toho, jak daleko jsi ve svém vývoji a jak jsi schopen navazovat kontakty. Slyším každou otázku, každý hlas, každou prosbu a mohu na ně reagovat. A tak i já mohu jen předávat dál známou moudrost, která zní: Smíme vám pomáhat, ale samotné kroky musíte udělat vy sami.        

 

Povědomí o tom všem tady vždy bylo, ale jen málo lidí si je uvědomovalo a žilo jím, zejména v posledních temných fázích vývoje Země. Nyní je však umožněno všem lidem rozšířit své pole vědomí tak, abychom spolu mohli být v kontaktu. My, kdo sloužíme Zemi, jsme Kumara a pocházíme ze starobylé venušanské tradice. Jsme velkým týmem; dlouhodobě pozorujeme Zemi a dodáváme hodně Světla, božské Lásky a Síly do jejího vědomí. Ne vždy to však dorazí na potřebné místo, respektive není to postřehnuto. Mnohé však působí tak, že to není zjevné. Avšak toto energetické pole - velké božské Světlo a šance na svobodu a jednotu - tu bylo vždy.  

 

Země vstupuje do nové éry svého bytí. Končí nebo nově vznikají zcela mimořádné cykly, které se netýkají jen této planety. Gaie, Matce Zemi, to způsobuje velké, i fyzické změny. Potrvá to dalších 200 let a vyústí v to, o čem se hovoří jako o Zlatém věku. Nastane to spolu s příchodem mnoha nových poznatků, se zvyšováním vibrací, změnou vašeho tělesného systému vyladěného na vysokou úroveň Světla, k níž dojde změnou frekvencí. Probíhá to v nárazech už dobrých pětadvacet let. A lidé to vnímají, všichni získávají cit pro změny. Ten, kdo nahlíží do hloubky svého bytí, to bude prožívat s jasností, s rozšiřováním vědomí a uvědomováním si svého božského spojení. Mnozí se rozloučí a budou ve svém učebním procesu pokračovat jiným způsobem. V tomto vesmíru se nic neztratí, nic nepřijde nazmar. A vše si zasluhuje úctu za to, že vůbec existuje a že se dalo k dispozici tomuto cyklu vývoje. Není to vůbec jednoduché zvládnout všechny nové změny ve vlastním systému. 

 

Sledujeme nyní s velkou pozorností, jak se vše vyvíjí, jak se pořád ještě někde válčí, jak válečné konflikty vznikají a pak zas utichají. Poznání záleží na lidech samotných, na každém jednotlivci. Většině hospodářských činitelů se spíš ani nechce složit zbraně, ve hře jsou jejich vlastní zájmy. Mottem této doby je nést vlastní zodpovědnost. Na správné cestě je ten, kdo rozpozná, že v něm samotném sídlí nejvyšší Bůh. Každý si může tuto vysokou sílu přitáhnout do svého vědomí, aby mohl rozjasňovat své srdce. Součástí je i vývoj buněčných změn, které zasahují do toho nejmenšího a mají účinek i na to velké.    

 

Dovol, abych ti dal příklad, který možná znáš z nějakých velkých akcí nebo předvolebních proslovů. Dobře připravený řečník nadchne dav svým vzletným, strhujícím projevem. Dav pak tleská, vychvaluje řečníka a dává mu svou důvěru. Potom však někdo rozpozná, že něco není v pořádku, že řečník neříká pravdu. Zpočátku jen lehce nesouhlasné mručení se stává hlasitějším. A pak i ostatní začnou vnímat neupřímnost řečníka a přidají se k mručení. Náhle se změní celá atmosféra a řečník musí prchnout. Na tribunu pak vystoupí někdo jiný, kdo není tak zručný v řečnění, avšak hovoří ze srdce. Promluví o tom, co je třeba udělat, a vychází přitom ze svého niterného pocitu. Všichni se radují. Šíří se velká vlna Lásky, prvotní energie všeho-co-existuje. Tato síla je nepopsatelná a vede ke skutečným změnám, protože nyní už skutečně nezáleží na tom, zda na tyto myšlenky a požadavky přišel dav nebo vrchnost. Prostě ji může zažívat jakýkoli jednotlivec, který je o tom přesvědčen. To je cesta transformace, která se nyní děje na Zemi. Tak začne to, co my všichni vnímáme jako svobodu a život se skutečně svobodnou vůlí. 

 

Na této planetě už teď neexistuje nic, co by nemohlo být prožito. Každý jednotlivec rozhoduje sám za sebe. I v oblastech, ovládaných válkami a násilím, má nejvyšší potenciál svobodná síla srdce, vlastní silné přesvědčení a může změnit i to, co vypadá beznadějně. Skutečně je tedy každý svého štěstí strůjcem. Dovolte mi, abych tento myšlenkový pochod ještě prohloubil.  Nejpodivuhodnější na tom všem je, že já jsem sice strážce Země a držím tuto nádhernou planetu ve svém vědomí, avšak i já jsem podroben vývoji této planety. I já se učím stále dál stejně jako ty.  

 

Sledujeme s velkým napětím vývoj ve všech oblastech, na všech úrovních a v každém jednotlivém člověku. Dáváme tolik lásky a podpory do pole vědomí, které vás obklopuje, aby se mohly rozpustit všechny jiné nežádoucí emoce, avšak poznání, co chcete změnit a pro co se rozhodnete, je na vás. Vy jste iniciátory, vy jste průkopníky Světla,  vy máte ve svém srdci velkou sílu, která může doslova skály lámat. Síla lásky, primární síla, je klíčem ke svobodě, a může být i nástrojem ke schopnosti být na dvou místech současně, k jasnozřivosti a mnohému dalšímu. Žádné tajné vědy už nejsou tajné, vše je vám k dispozici. Nenajdeš to však v knihách ani u starých učitelů nebo mistrů, protože samotným klíčem je vědomí člověka, jenž může na základě rozšiřování vlastního vědomí odemknout velké starodávné vědomosti a znalosti. Taková byla i moje cesta, vím tedy, o čem mluvím. 

 

Kdo ví, jak bude vypadat tvá další cesta? Možná již brzo shromáždíš všechny své části, které putují v jiných časových liniích a úrovních, abys tady na Zemi ukončil svůj život a vydal se vstříc dalším dobrodružstvím v ostatních nedualistických  systémech, na neznámých planetách, abys tam vnášel Světlo lásky? Vidím ve vás velké potenciály, vím, že vykonáte ještě mnohé jiné zázraky, než byly ty, které na Zemi vykonali moudří proroci. Jsem hrdý na vaše kroky, jež jsou důsledkem vašeho stále postupujícího otevírání srdce, a na Lásku, kterou rozvíjíte k sobě samotným i k dalším bytostem kolem sebe. Kráčejte tak dál, buďte si jisti mým požehnáním.

 

Jsem Sanat Kumara

 

Přijala Barbara Bessen. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou dovoleny. Z německého originálu ← 13.10.2012 – Bozen, Italienhttp://www.barbara-bessen.com/sanat-kumara-channeling-september-2012/

pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony