Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Energetizování vody pro vzestup

od Archanděla Metatrona

Přijala Natalia Glasson 13/08/2012

 

      S láskou a radostí k vám nyní přicházím, abych si s vámi dnes popovídal. S velkým potěšením vás ujišťuji, že vibrace lásky na Zemi se každým dnem rozvíjí a navyšuje. Vaše úsilí při vtělování světla a lásky je velmi oceňováno a vážíme si ho; pomáháte vytváření Věku Lásky na Zemi.

      Na vnitřních rovinách nyní dokončujeme a uvádíme v chod mnoho posvátných plánů, které byly mnohými dlouho očekávány. Popravdě je to, jako bychom organizovali nejkrásnější festival, je toho mnoho, na co je potřeba se soustředit, aby byla ustanovena vůle Stvořitele. Ten krásný festival či oslava, o které mluvím, je proces vzestupu, který nastává a bude na Zemi pokračovat. Na festival či oslavu byste pravděpodobně vyzdobili prostor a možná si dokonce oblékli své nejkrásnější oblečení. My už toto nyní dokončujeme pro Matku Zemi energeticky - připravujeme Matku Zemi a lidstvo, aby jasně zářili, až přijde v prosinci 2012 čas navýšení. Přáli bychom si, abyste si od této chvíle vizualizovali a potvrzovali, že se připravujete a zažíváte nádhernou oslavu; je to oslava vás samotných, vaší pravdy a Stvořitele. V této nejposvátnější době se pro vás vytváří tolik krásných příležitostí; je důležité, abyste se nestrachovali o to, co nemáte nebo čeho potřebujete dosáhnout, ale abyste oslavovali to, čeho už jste dosáhli a čím jste - krásným aspektem Stvořitele na Zemi. Každodenním oslavováním své pravdy vybudujete energii nadšení, ocenění a uznání sebe sama a lidí kolem vás, vytvoříte nádherný základ a zesílíte svůj duchovní růst.

      Před obřadem či oslavou se často na všech úrovních našeho bytí očišťujeme. Nanebevzetí mistři, archandělé a andělé nyní dokončují velmi krásný očistný proces na Zemi, s nímž si vás velmi přeji seznámit. Na Zemi je nyní ukotvována hlubokočistící vibrace z Plejád a Venuše; má čistit vodu, aby povznesla vibrace na Zemi. Mnoho se toho na Zemi skládá z vody - voda má schopnost násobit jakýkoli záměr, modlitby, myšlenky a duchovní zkušenosti, je to božské světlo Stvořitelova zdroje. Voda je fyzickým zástupcem nepřetržitě proudícího Stvořitelova světla, který vyživuje a krmí vaši duši a celé bytí, je základem pro fyzický život stejně jako je světlo základem duchovního života. Možná jste si všimli, že když jste blízko u vody nebo se ve vodě koupete, cítíte se omlazeni, náležitostí vody je očistit, ale také má také schopnost podržet Stvořitelovo světlo a tím také obnovovat vaše vyladění na Stvořitele a zvyšovat vibraci vaší energie.

      Kvůli množství fyzické energie může voda mít stagnující energii a může být ovlivněna negativní energií; vibrace, na které existují fyzické projevy, mohou umožnit proniknutí negativity. V některých oblastech na Zemi voda smyla bolest Matky Země, ale ještě musí tyto energie rozptýlit. Energie, které jsou ukotvovány z Plejád a Venuše, pomáhají v čištění veškeré vody na Zemi; posláním je zvýšit vibraci vody, aby byla vyvážena frekvence, která se pak rozpustí a prosákne do Země a lidských těl.

      Vidíme, že voda byla a je předním problémem pro mnoho zemí, neboť narušuje každodenní život, jak v minulosti, tak v současnosti - skrze svůj nedostatek nebo přebytek. Je to tím, že voda pevninu čistí, ale také díky ukotvovaným energiím, které nabízejí větší vitalitu a sílu vodnímu proudu. Pomocí záměru, který může být ukotven do vody, vzniká účinný a rychlý způsob čištění oblastí Matky Země, aby byla vytvořena vyvážená navýšená vibrace světla na Zemi. Voda je elementární síla, která má v sobě velkou moc a podobá se nepřetržitě probouzející životní energii Stvořitele. Podle toho, jak je vám voda ve vaší realitě vykreslována, může sehrát roli představitele světla, které protéká vaším bytím, či míru potřebného k odevzdání se Stvořiteli.

  V této fázi je důležité poznamenat, že vaše fyzické tělo obsahuje vysoké procento vody, kterou recyklujete právě skrze své fyzické tělo. Voda, kterou naberete do svého fyzického těla, může mít vliv na vibrace světla, ve kterých žijete a je to stejné i s jídlem, kterým své tělo krmíte. Je také zajímavé, že když se dokážete po většinu dne soustředit na svou pravdu a lásku ve vašem bytí, voda, krev a veškerý projev vašeho fyzického těla začne udržovat zvýšené vibrace světla. To znamená, že když konzumujete vodu, voda se cestou vaším tělem přetransformuje do vibrace, ve které vaše tělo žije. Tímto způsobem je tedy nemožné, aby voda snižovala vaše vibrace, jen umocňuje vibrace světla a lásky, které v sobě máte. Voda může také mít velký vliv na vaše vědomí a mysl, očišťuje mysl a zároveň přináší hlubší zdroj jasnosti a vyladění na Stvořitele. To je často důvod, proč je voda lita člověku na hlavu; má očistit jeho myšlenky, vědomí a mysl.

      Když se začnete na vodu dívat jako na nástroj vzestupu, pak se začnete napojovat na její sílu. Voda se dá nabíjet záměrem a energií; voda podrží, zachová a umocní vše, co jí vyjádříte. Když si před sebou představíte sklenici vody, obvykle ji asi prostě vypijete a ona se přetransformuje na vibrace vašeho bytí. Kdybyste nejprve otevřeli své srdce té sklenici vody, vykoupali ji ve své lásce a vložili do ní všechny své božské záměry pro svůj zrychlený vzestup, pak pitím této vody byste vtělili do sebe vše, co si přejete a zamýšlíte. Jsem si vědom toho, že tyto mé myšlenky asi nejsou nové, ale rád bych vám zdůraznil, že můžete manifestovat svůj vzestup skrze vodu, kterou pijete a ve které se koupete jednoduchým vložením svého záměru a energie toho, po čem toužíte, do vody, a pak vtělit a obklopit se vším, co reprezentuje. 

      Pojďme si to nyní vzít ve větším měřítku; možná je ve vaší blízkosti voda - rybník, jezero, řeka či moře. Kdybyste se posadili k vodě nebo do ní, i kdybyste v ní měli jen nohy nebo ruce, působíte jako nástroj transformace a ukotvování do vody. Když se pak zaměříte na lásku, kterou chcete sdílet s lidmi, na mír, který chcete zažívat a na pravdu, kterou chcete odkrýt, představte si, že vysíláte tuto energii do vody - tím vytvoříte rozsáhlý zdroj vysoce energetizované vody. Voda vaše záměry přirozeně umocní a prosákne do Matky Země, do atmosféry a dostane se ke každému, kdo se s vodou propojí nebo projde kolem vodního zdroje. Pokud vodní zdroj protéká krajinou, pak budou vaše záměry umocněny po celé krajině a možná i po celém světe. Je třeba si pamatovat, že voda je nad vámi, pod vámi i všude kolem i ve vás, je ve vaší realitě plně přítomná a má velkou sílu. Dokonce, když pošlete do vody svou lásku a záměry týkající se vzestupu Země a lidstva a jeho probuzení během meditace, je šance, že vy nebo jiný člověk vypijete nebo se vykoupete v té samé vodě, kterou jste prodchnuli láskou a umožníte, že energie vibrací všech se zvýší a bude vodou podporována.

      V meditaci můžete požádat Plejáďany a Venušany, kteří energetizují a čistí  vodu na Zemi, aby tutéž energii poslali do vašeho bytí, aby vyčistila a zenergetizovala krev a vodu ve vašem fyzickém těle. Jen si dovolte otevřít se jejich světlu, které kaskádovitě stéká a zalévá vaše bytí a protéká jím. Možná je budete také chtít požádat, aby stejnou energii skrze vás ukotvovali, až budete v blízkosti vody nebo aby svou energii ukotvili do vody ve vašem okolí. Nechť vaše záměry a láska vycházejí z pravdy vaší srdeční čakry; jestliže se toto podaří všem, pak uvidíme skutečnou manifestaci vašeho záměru. Také možná budete chtít napomoci svým manifestačním schopnostem tím, že do vody, kterou pijete, ukotvíte to, co si přejete, dříve než ji budete pít; tím fyzicky vtělíte/přijmete, co chcete manifestovat.

      Vzdávám díky energiím Venuše a Plejád, které jsou nyní ukotvovány ve vodě Země.

      Já jsem Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními od


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony