Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Trpělivost s božským načasováním

Charles Virtue

Trvalo mi velmi dlouho naplno pochopit jeden z aspektů spirituality a jsem si jistý, že se to týká i mnoha z vás. Vždy, když slyšíme slova „božské načasování“, představujeme si, že se naše sny stanou skutečností, až „oni“ budou chtít (a vždy se modlíme, aby to bylo spíš dříve než později). Po rozhovoru s řadou lidí jsem zjistil, že ačkoli Andělé nám ve všem v životě úspěšně pomáhají , tak to pak stejně vypadá, že náš sen či přání se vůbec neblíží své realizaci.

Pravidlo božského načasování je velmi jednoduché – kdykoliv si něco přejete nebo manifestujete, Vesmír se pustí do práce, aby vám do života přinesl to, co chcete. Nebo ještě něco lepšího. Často si neuvědomujeme, že toto je ta cesta, kterou jsme vedeni a že je plná životních lekcí a příležitostí k růstu. Andělé chtějí, abychom byli šťastní – a také chtějí, abychom šťastní zůstali. V souladu s tím, že nám pomáhají, se proto ujišťují, že po dosažení dalšího kroku v životě jsme také schopni si ho udržet. Ani všechno úsilí nebes nás neudrží šťastné, když sami sabotujeme své sny svými pocity strachu, představami, že si to nezasloužíme nebo prostě svou nezodpovědností.

To, že toto všechno víme, nám čekání může trochu zjednodušit. Vědomí, že pokud něco do našich životů ještě nepřišlo, jednoduše znamená jen to, že na to ještě nejsme připraveni – a kdykoliv je nám to takto připomenuto, berme to jako znamení, že do této situace máme poslat více pozitivní energie. To je užitečná znalost, ale cítím, že obsahuje ještě hlubší lekci – rozhodující je naše rozhodnutí.

Nemohu se ani dopočítat, kolikrát jsem se přistihl, jak mluvím s Anděly o věcech, které jsou pro mě důležité, a během této konverzace jsem v sobě najednou pocítil posun. Tento posun nastal, když jsem se jednou provždy rozhodl – a mé čekání skončilo. Něco se změnilo uvnitř mě a já pustil všechny strachy, které se týkaly mých snů či přání, které mi znemožňovaly říci mým Andělům, co právě ve svém životě potřebuji. Cítil jsem, jak mě očistila energie rozhodnutí,  a věděl  jsem, že jsem konečně dospěl k dalšímu kroku. Jak je vidět, pasivita má svůj účel, ale neměla by být naším cílem.

Naučil jsem se podstatnou lekci – někdy se musíme hluboce a opravdově otevřít tomu, co chceme přilákat do našich životů. Andělé vědí, že i nejjemnější nuance pochyb či strachu mohou zabránit plnému dosažení toho, k čemu jsme vedeni, a zkalit naše zážitky a životní lekce. Trpělivost je nezbytná a neměli bychom na ni zapomínat, ale nebojme se pomoci vesmíru „dostat míč do hry“, když nastane okamžik, který nám říká: „Je čas.“ Naše životy se odehrávají každou vteřinu každého dne. Pojďme na sobě zapracovat tím, že přijmeme aktivní roli a budeme se zbavovat strachu, který nás drží zpátky.

Požádejte Anděly kolem sebe, aby z vás začali uvolňovat energie strachu, nedostatků, nižších myšlenek a žárlivosti, které vám již neslouží. Jakmile Anděly požádáte o odstranění těchto energií, dovolte si cítit, jak vás omývá teplo a milující, důvěrné a inspirující světlo. Vdechujte aurickou energii Andělů kolem vás. Vydechujte nižší energii, vdechujte vyšší energii. Když dáte Andělům úplné svolení k tomu, aby vás vedli přímo k naplnění vašich snů a záměrů, pak v sobě opravdu pocítíte posun.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony