Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

InLight Radio - Hodina s Andělem

Archanděl Michael
Pasem k Vzestupu je láska

přijala  Linda Dillon

 

 

Graham Deweya: Buďte vítáni při Hodince s Andělelm. Je zde Linda Dillon, channelistka pro Radu Lásky a autorka Velkého probuzení, a Steve Beckow z webu Scénář 2012. Já jsem Graham Deweya. Naším dnešním hostem je Archanděl Michael.

 

Tímto to předávám tobě, Steve.

 

Steve Beckow: Díky, Grahame. A buď vítán, Pane.

 

Archanděl Michael: Zdravím, jsem Archanděl Michael, bojovník míru, něžný archanděl lásky. Vítejte všichni. Vítejte v tomto čase rozhovoru, spojení, přechodu, zvyšování, stávání se. Buďte vítáni v tomto čase, který máme sdílet společně.

 

Začněme tím, že zažehnu opět svůj jasný plamen lásky, jasný plamen modré barvy, v každém z vašich srdcí, v hrdlech, korunních čakrách, ve vašich myslích a vašich bytostech.

 

Ano, víme, že se učíte trpělivosti, a to je pro lidské bytosti jedna z nejobtížnějších kvalit, protože to není ve vaší povaze, zejména v této době přechodu, abyste zůstali tiší. Proto ani jeden z vás, kteří dnes posloucháte, nechce, abych ho nabádal, že má zůstat klidný a být pozorovatelem. Tak si pojďme o tom pohovořit.

 

Můj milý příteli, kde si přeješ začít?

 

SB. Nu, Pane, myslel jsem, že by dnes bylo dobré podívat se na to, co chce vědět mnoho lidí: co se bude dít mezi nynějškem a Vzestupem 21. prosince, nebo ať to bude jakékoli datum. Jaké dění můžeme očekávat v našich tělech, v našich emocích, v našich životních zkušenostech?

 

AAM: Velká část z toho už probíhá. A to platí zejména pro ty, kteří poslouchají tento program, a kteří se rozhodli na úrovni duše, dávno předtím než se inkarnovali, že podstoupí Vzestup s Gaiou a prostřednictvím Gaii, galaktiků a intergalaktiků, a kolektivu lidí.

 

Takže především nezapomínejte na to, že se to už děje. Ano, je mnoho takových – řekli bychom, že vy se domníváte, že většina – kteří si nejsou vědomi posunů, které se odehrávají v jejich tělech, uvnitř jejich myslí, v jejich bytí. Ale to neznamená, že by posun již nebyl v plném proudu.

 

Víte, že to není krátký proces, a že již začal. My se často zmiňujeme o 25letém procesu, do něhož je zapojen lidský kolektiv při této události, ale řekněme to jasněji: pro každého z vás, který se rozhodl, vědomě a v nitru své bytosti, že podstupuje Vzestup, a vítá ho horlivě a hluboce do svého života, do svého vědomí, do svého bytí, pro vás začal tento proces ještě dříve, než jste si zvolili v reinkarnaci. Takže vlastně pokračuje a je na něm stavěn celý váš život.

 

A teď že prý stojíte na místě? Nechci použít slovo „uvízli jste“. Vlastně toto slovo už nikdy nepoužiji v souvislosti s tímto procesem. A vyzývám vás, abyste i vy zahodili toto slovo a opravili mě, pokud bych ho někdy použil! Ale vy se ptáte, jaké změny máte očekávat! A já žádám každého z vás, abyste se podívali na svá srdce a svá těla, své okolí a své situace.

 

Vaším nejjasnějším indikátorem toho, co se děje v procesu Vzestupu, je vaše srdce. Je to střed vaší bytosti, které ví a rozhodlo se, že si volíte lásku, že jste radostnější, méně neklidní, méně netrpěliví, a přesto současně dychtiví chopit se nového dobrodružství a nechat odejít starou třetí realitu duality, polarity, a veškerá falešná schémata, která v ní byla vytvořena.

 

Ve své fyzické formě začněte sami prociťovat, že jste přestavováni, a to nejen zvnějšku, ale také zevnitř ven, protože mnoho z toho probíhá při aktivaci částí vašeho mozku, vašich žláz, vašich orgánů, vaší kostní dřeně, vašich subatomických vláken, vaší DNA, při posunu z uhlíkového základu na krystalický. Takže věnujte pozornost své fyzické formě.

 

Bylo už hodně řečeno a proběhlo hodně diskuse o symptomech Vzestupu – kosmická chřipka, závratě, depresívní myšlenky, vrcholy štěstí – ale to je také vaše tělo, které se transformuje, nejen tak, abyste mohli přijmout a udržet vyšší frekvence, ale protože již je ve vás více energie, vyšší frekvence, více lásky, více světla, než jste měli kdy předtím.

 

Co to znamená po fyzické stránce? Především to znamená, že pokud jsou situace – mentální, emocionální, kauzální – na všech úrovních, které jsou ve vaší fyzické formě – a ty jsou – tak vycházejí na povrch kvůli lásce, uvolnění, vyloučení. Takže nebuďte překvapeni, když si pomyslíte: „No, dělám svou práci, dělám ji velmi pilně, ale ten můj astmatický stav, nebo cukrovka, jakoby se to horšilo, je to horší než předtím.“

 

Nebo pokud máte emocionální potíže nebo nevyrovnané deprese nebo úzkost, takže se najednou cítíte úzkostnější než jste se kdy cítili za celá léta, je to proto, že vychází na povrch situace, otisk minulosti či současné zasazení do vašeho fyzična vychází na povrch.

 

Jak to, že to vychází na povrch, a jaký to má vztah k Vzestupu? Řeknu vám nejprve, že proniknutí každého z vás v tuto dobu přechodu Matkou/Otcem/Jednotou, vašimi vlastními vůdci, vašimi hvězdnými bratry a sestrami, se nezmenšuje, ale zvyšuje, a zvyšuje se rychle. Takže udržujete více energie. A ta přichází dovnitř a funguje také jako čistič, jako vysavač, jako čisticí prostředek pro tyto věci, aby vyšly ven a odešly pryč.

 

Budete vypadat více energičtí, a proto mladší, dá se říci. Budete cítit své tělo, tkáně, kůži, kosti, klouby, orgány, to vše jakoby bude fungovat harmoničtěji, efektivněji, více podle toho, kým skutečně jste. A – pozor na toto: Věnujte pozornost situacím či kvalitám, které chcete vytvořit na dlouhé časové období, až náhle pocítíte, že došlo k průlomu.

 

Dám vám příklad váhy. Mnozí z vás se mnou mluví každý den – mluvíte k nám všem! – o tom, že chcete ubrat pár kilo, nebo přibrat pár kilo. Uvidíte, s jakou lehkostí se vaše tělo začne přizpůsobovat tomu, co je pro vás dokonalá stavba, drahá srdce! Takže, to je fyzická situace, kterou můžete očekávat.

 

Dále: proces Vzestupu je kolektivní a zahrnuje všechny, a všichni jsou stejně vítáni. Ale vzhledem k tomu, kde jste, zarámováni časem, tak někteří z vás začali skokem, a jiní jsou stále ještě jako vzdorujícím faktorem za plotem, a někteří jsou na plotě. Všechny procesy – mentální, fyzický a emocionální – budou postupovat současně.

 

Podívejme se na oblast mysli. Je to jedna z věcí věcí, které si všimnete, a kterou můžete na sobě změřit – protože o změření mě pořád žádáte – každé z vašich srdcí, vás všech, kteří posloucháte, všechna vaše srdce mě hlasitě volají a říkají mi: „Pane, jak to poznám? Jak si mohu být jist/a?“

 

Měřitelná oblast, moji milovaní, se týká ostrosti vaší mysli, včetně zájmu o mentální činnosti (milý Steve, ty jsi to nedávno zažil), paměti, duševní činnosti. Zde dojde k dramatickému skoku – to je jeden z kvantových skoků, kterým projde každý z vás – kvantový skok, který byste nazvali ostrost nebo bystrost mysli.

 

Nejprve si řekněme o slábnutí zájmu. Právě teď vy a channelistka a okruh mých milovaných v InLight Radiu se baví se mnou o tom, mají pocit, že jim není posíláno dost informací, a jindy zase je řeč o tom,  že nemáte zájem konzumovat kvanta a kvanta informací, které jsou vám posílány.

 

Vy jako kolektiv jste po celý tento rok a po velkou část minulého roku, a někteří z vás už mnoho let, v pozici, kdy se posunujete od věku elektronických informací do věku tvůrců. Není to jenom termín pro intelektuální vysvětlení, je to termín označující společnost, která zahrnuje každého z vás, sladcí andělé, kterými jste.

 

Takže, čeho si můžete všimnout na sobě, a jak můžete sledovat svůj pokrok, je, že váš zájem o konzumaci informací se posouvá. To neznamená, že se nezajímáte, že nejste zvědaví a hnáni slyšet, dozvídat se a poznávat pravdu. Ve skutečnosti se to stává spalující vášní. Proto my začínáme každou z našich společných seancí zažehnutím tohoto plamene a pomáháme mu hořet jasněji, až bude skutečně spalovat vše.

 

Stáváte se soudnějšími také v tom, jaké informace chcete konzumovat, ale i vaše mentální tělo se vyrovnává. Většina z lidského kolektivu žila a žije zejména ve svém mentálním kvadrantu, a to po tisíce let. Ve vašich kulturách – nezáleží na tom, zda na západě, východě, severu či jihu, se bohužel mysl a ego, osobnost, staly prvořadými, králi.

 

Takže jedna z věcí, které se dějí, je, že vaše mentální tělo se stále více harmonizuje s tím, kdo skutečně jste. Ti z vás, kteří mají mentální tělo superexcitované, shledávají, že se mysl poněkud stahuje do ústraní a ztrácí zájem o věci, ve kterých se vaše mentální tělo dříve angažovalo. Nejde o úplné stažení, protože to není cílem procesu, ale mysl si zcela zřetelně bere „vědeckou dovolenou“.

 

A ta bude mít výkyvy nahoru a dolů, bude to jako příliv a odliv, jako vlny, jako údolí. A co přichází místo toho? Dochází k vyrovnávání, i tím, že máte tendenci nechodit ani tolik do svého emocionálního těla – i když někteří z vás mají potřebu je také vyrovnávat – ale chodíte více do svého spirituálního těla, do svého bytí. A my vás žádáme, abyste to nechali probíhat.

 

Součástí oné „vědecké dovolené“ vašeho mentálního těla je to, co bychom ve vaší lidské řeči nazvali oslabení paměti, či oslabení své bystrosti myšlení. Někteří z vás zjišťují, že nemohou vyhledávat informace či nepamatují si – to je spojeno – tak rychle a plynule jako dříve. A některým z vás, drahá srdce, to působí malou nervozitku.

 

Takže já jsem tady dnes večer, abych vám řekl, že ať se děje cokoli, milovaní, přestaňte si činit starosti. Předejte svůj strach mně, dejte ho svým vůdcům, univerzální Matce, ale neupínejte se na něj. Některé z vašich vzpomínek se, můžeme říci, oslabí, protože mají emocionální povahu, která už vám dále není k užitku. Nepřispívají vaší celosti, lásce, vašemu rozvoji; jsou to situace, kterými jste byli posedlí a ve kterých jste se nimrali, jako ve strupu na vaší kůži, po léta, a nyní je čas nechat je odejít.

 

A je to také proto, že vám to pomůže těšit se na nová dobrodružství a vítat je. Poté, co se odehraje tento malý posun – a pro některé to trvá dny, pro některé týdny, pro některé měsíce – pak se jednou ráno probudíte a cítíte jasnou ostrost mysli, jasnější, než jste cítili kdy předtím. Jak říkáme, plán, univerzální plán, plán Matky, není zničit vaše mentální schopnosti. Zcela naopak, je to pro vás k tomu, abyste byli v naprosté harmonii a rovnováze svých sfér.

 

A k tomu dojde dosti rychle. Ucítíte, jako by vám někdo zase zapnul vypínač. Ale protože jste prošli tímto obdobím reharmonizace, zjistíte, že je to v rovnováze, že už netrávíte veškerý čas ve své emocionální sféře ani u svých mentálních zájmů. Fungujete tak, že užíváte v harmonii svou emocionální sféru, svou fyzickou realitu, a nejen pouze vaše tělo, ale realitu Gaii, abyste mohli začít vstupovat plně do svého spolutvůrčího partnerství se sebou samým, s lidstvem, se svými hvězdnými bratry a sestrami, s říšemi, a s námi.

 

Takže, jde o emocionální vyrovnání, a je to mentální a fyzické. Nedochází k tomu nezávisle, děje se to postupně, ale někdy i současně, simultánně. Takže nemůžete říci: Teď jsem v mentálním léčení. Teď jsem v emocionálním. Teď se obnovuji fyzicky.“. To vše je propojeno, propleteno, a tento typ změn budete pociťovat ještě více než symptomy Vzestupu, jak jim říkáte. Neznamená to, že symptomy Vzestupu odcházejí, jenom jsou překryty tímto širším procesem.

 

Dále se mě ptáte na časové zarámování. Až budete vědět, že ostrost vaší mysli se zvětšila a že vaše emoce jsou jasnější a vyrovnanější, a že se vaše tělo cítí mladé a vibrující, pak budete vědět, že jste v bodě plného Vzestupu.

 

Také jsme řekli, že někteří budou procházet tímto portálem v poslední minutě, s kopáním a řevem. Všichni jsou vítáni. Ale je skupina vás, kteří jste již udělali velký kus cesty, kteří jste prožili tu věc, o které jsem právě mluvil.

 

Předtím, než se pustím do další otázky, chci také říci, že někteří z vás již prožívají integraci, a intenzitu této integrace, lásky Matky/Otce/Jediného s vrcholy nádherné energie, i jasnost, i pády do údolí. Jděte nyní do srdce Jediného a to vám pomůže to vše vyrovnat.

 

Ale nemyslete si, že tento proces je dokončen, protože jsme o něm už mluvili. To je chybný výklad lidí, a chybný výklad celé vaší společnosti. Podle vašeho názorového systému, protože jste informováni tak rychle a informací je tolik, si myslíte: „Aha, to už jsem četl. Tak to už je hotovo.“ Není to tak. Stále to probíhá. Je to postupné. Je to proces. Není to jen okamžik času, kdy k vám o tom mluvím.

 

Někteří mi říkají: „Tak mám v tom zmatek. Proč jsem se rozhodl, že projdu ten dlouhý proces, a prožiju ho, když ostatní to budou mít jen jako prosté otočení vypínačem? Měl jsem si vybrat probuzení v jediném okamžiku.“

 

Drahá srdce, to je vaše služba. To je to, co jste řekli Matce/Otci/Jedinému a Radě, Nebeské společnosti, svým hvězdným bratrům a sestrám. „Půjdu a budu připravovat cestu.“ Je to jako když zasejete na poli semena, aby na jaře mohla vzklíčit, i tady je třeba něco nechat vyrůst, abychom to pak mohli sklidit. To je to, co právě děláte. A máte pravdu, je to proto, že jste silní, že jste vůdci, že jste ukazatelé cesty. Ale to byla vaše volba, nikoliv naše.

 

Steve, odpovědělo to na tvou otázku, nebo aspoň začalo?

 

Steve: Ó ano, Pane.

 

SB. Vím, že někteří mají problém, jak chápat celý Vzestup, a nemyslím tím jen jejich vlastní osobní vzestup, ale také vzestup Gaii. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí, ale nehnou se z tohoto trojdimenzionálního místa. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí a úplně opustí třetí dimenzi, prostě odtud zmizí, a objeví se v páté. A někteří, samozřejmě, jak jsi říkal, budou chodit sem a tam.

 

Takže jak je to z pohledu těch, kteří zůstanou ve třetí dimenzi? Lidé, kteří hned na začátku vzestoupí, a dejme tomu, že nepřijdou zpět ani na sekundu, zmizí těm ze třetí dimenze z dohledu? A když vzestoupí sama Gaia, zmizí z pohledu třetí dimenze? A když ano, co se stane s lidmi, kteří byli ve třetí a nejdou do páté?

 

AAM. Neobvyklou a jedinečnou a nádhernou kvalitou tohoto Vzestupu, tohoto nádherného rozvoje Vzestupu Gaii a všeho na ní, je, že si udržíte fyzickou formu. Proto jsou vaše fyzická těla měněna, přizpůsobována – odvažuji se říci upgradována, anebo vracena do původního stavu? Protože Gaia má v úmyslu stále mít formu fyzična.

 

Takže není to tak, že fyzično je opouštěno. To ne. Je zachováno. Není to tak, že jednu chvíli jste ve svém těle, a v příští už nemáte tělo, že jste pouze v duchovní formě. Tak to není. Jste v lehčí formě, to ano. Ale pořád je to fyzická forma.

 

SB. Ale není ve třetí dimenzi, Pane, je to tak?

AAM. Je to tak. Můžete si představit Gaiu jako velmi rozsáhlé tělo, protože to také je, a jako vy se také rozvíjí a roste. A tak po velmi krátké období se bude okraj Gaii dotýkat vrcholu třetí dimenze, což je prožitek fyzična. Ale nezakotví ve třetí říši, ve třetí dimenzi, to ne.

 

A jak je to s vámi? Vysvětlím vám to. Vy půjdete do vyšších oblastí, ale pořád zůstanete v říši 12 dimenzí a 12 úrovní v každé z této dimenzí. Tím, že zakotvíte v páté dimenzi, cestou do sedmé, budete mít schopnost zvolit si fyzično, i když ne tak husté jako ve staré třetí realitě. Ale není to říše, kde fyzično prostě zmizí.  

 

Změní se něco? Ano, změní. Protože v páté dimenzi není místo pro vlastnosti, které si lidé vytvořili a na nichž ulpěli. Ty prostě neexistují.

 

SB. Děkuji.

 

AAM. Ti, kteří budou právě teď ve třetí dimenzi, vás budou vidět. Je to něco jako efekt zrcadla: z páté dimenze jste schopni dosáhnout dolů .... Představ si to, jako by to fungovalo teď před tebou. Oni tě vidí, oni tě zažívají, ale pořád mají zážitek ve třetí dimenzi. Ale tuto zkušenost nebudou moci zažívat dlouho, protože Gaia z ní zcela odejde. Proto, abyste zůstali s Gaiou, vzestupujete do vyšší vibrace. Ano, víme, někdy to říkáme i jinak, ale opravdu je to vyšší frekvence, kam můžete vzestoupit z tohoto bodu dvanácti realit.

 

Ti, kteří si zvolí nevzestoupit, a učinili rozhodnutí srdce, mysli a duše, že nevzestoupí ani v tom nejposlednějším okamžiku, že si nezvolí posun, pak budou ve „stěhovacím balíčku“, řekněme, kde budou nadále zažívat zkušenost třetí dimenze, a pro ně to bude pocit, jako by se nic nezměnilo.

 

Nebudou na Gaie, protože Gaia je jinde, ale budou v situaci, kdy si budou myslet, že jsou na Gaie a kolem sebe pozorují stále to samé – dokud nedokončí to, co bylo jejich volbou, nebo dokud nezemřou. Pak se vrátí domů. A v přehledu života pochopí, co se stalo. Není to odsouzeno. Vzestoupení je jenom vřelá nabídka a víra, a není ani jediná lidská bytost ani tvor,  který by se inkarnoval do této doby, aniž by tak učinil bez vědomí, co se bude dít.

 

Mnozí to zapomněli, to ano. Ale je jim dávána hojně příležitost – vědomě, podvědomě, vědomě, nevědomě, aby si vzpomněli, a i když si nevzpomenou, aby si řekli: „Ano, to dává smysl, myslím, že to udělám. Mé srdce mě k tomu táhne.“

 

Vy, kteří se tak pečlivě a nádherně věnujete přípravě, si řeknete: „Jak to, že když nedělali žádnou přípravu a ani si neuvědomují, co se děje, jak mohou být připraveni?“ Tyto změny probíhají v celé populaci jemně a stále. Matka ani Otec neříkají: „Budeme vyzařovat světlo pouze na tento sektor věřících či vědomých bytostí.“ Ne, každá bytost na planetě je zasažena stejně. A pasem, vstupenkou, vstupním místem pro Vzestup je láska. Vždy tomu tak bylo. O tom to celé je. Je to návrat k lásce.

 

Takže, když nějaká bytost, třeba žena z afrických plání, která nikdy neviděla televizi ani nenavštívila tento web, a nikdy neslyšela o Radě lásky, která nezná archanděly, ale která uvnitř nese lásku, miluje Gaiu a svou rodinu, která miluje východ slunce a mluví se svými předky, tak samozřejmě vzestoupí. Protože je tam čistota. Pokud ztělesňujete lásku, pak jste připraveni jít.

 

Dá se to říci ještě prostěji?

 

SB: Ne, myslím že ne. Lidé si pořád představují, co se stane při Vzestupu. Jednou oblastí diskuse je: když se 22. prosince probudím, budu pořád ve stejném bytě? Za sebe můžu říct, že doufám, že dostanu nový kvartýr (:-)))! Ale vážně, takže, probudím se ve stejném bytě, ve stejném domě? Jak to bude vypadat? Co se změní? Co zůstane stejné?

 

AAM: Ty se změníš. Tvé vnímání bude změněno. Tvé srdce a tvá schopnost vidět a vnímat bude změněna. Tvá schopnost konečně přijmout sám sebe jako plného spolutvůrce a tvůrce bude změněna.

 

Není to tak, že se posune Země, nebo tvůj byt či dům, jak ho znáš, ale posune se okamžitě tvé vnímání. Jakmile se probudíš, jdi ven! Budeš vnímat, jak je Gaia světlá a jasná a zářivá a rozsáhlá, nad to vše, co můžeš vnímat teď.

 

Co se stane? Ano, dostaneš nový kvartýr, drahé srdce. A důvodem je, že se rozhlédneš a řekneš si: „To není to, co si volím. To není to, jak chci žít.“ A s použitím hravých kreativních kódů  začneš okamžitě spojovat subatomickou energii, molekulární kódy, do něčeho, co ti bude zcela vyhovovat.

 

Pátá realita je daleko flexibilnější. Ty chápeš třetí dimenzi jako velmi fixní, a taková i je, protože se zpevnila z důvodu chybných názorů. Ale není to tak všude. A tak si možná pro sebe 23. prosince stvoříš Taj Mahal, pak si řekneš: „Je to moc daleko. Jsem tu opuštěný.“, a přeorganizuješ molekuly do domku v Cotswolds. A bude to ve fyzičnu.

 

V jednotě s tvými bratry, tvými hvězdnými bratry a sestrami, lidstvem, budete tvořit komunity, nejen stavby, protože to je podružné. Ale ještě podotýkám, že stavby, které budou takto vytvořeny, jsou neuvěřitelně daleko krásnější než pozemské stavby, které máte teď. Ano, jsou tu již nějaké příklady pětidimenzionální architektury, města světla jsou již na vaší planetě. Ale všeobecně je to velmi obyčejné.

 

Nesnažíme se vytvořit situaci, abychom řekli, že se probudíte a budete si myslet, že máte psychózu, halucinace, nebo že jste přišli o všechno, o co jste kdy stáli. Ne, tak to není. Ale probudíte se s plným vědomím, že je nový den.

 

Je to naplněno požehnáním. Je to radostné. Vy, kteří ukazujete cestu, máte občas pocit, a to pořádný pocit, mentálního boje, že jste chyceni mezi tím,  uprostřed toho všeho. A není to imaginace! Opravdu jste. Protože vy nastavujete matrix. Vy razíte cestu.  Jste doslova v různých dimenzích. A protože jste se narodili v realitě třetí dimenze, nejste na to zvyklí.

 

Musím říci, že si v přizpůsobování vedete znamenitě! A vaše spolutvoření – ano, pojďme si o něm chvíli promluvit. Právě teď, drazí ukazatelé cesty, je vaše spolutvoření a tvoření zaměřeno primárně na přípravu lidského kolektivu na to, co leží před ním, na posun, na Vzestup, na návrat Mateřského plánu.

 

Vaše tvorba spočívá v psaní, blogování, hudbě, výstavbě komunit, léčení, učení, odstraňování starých způsobů v chování, vstupování do nových paradigmat komunikace a porozumění, rozšiřování svého srdce, svého fyzického já, svého mentálního a emocionálního já, sdílení informací s druhými. Ne že informace nejsou důležité. Pravda je neuvěřitelně důležitá. Takže vaše tvorba je soustředěna zejména na pomoc při zvyšování vibrací, na pomoc kolektivu vypořádat se s novou frekvencí.

 

Když se na mě obrátíte a řeknete: „Michaeli, ty říkáš, že jsem v páté dimenzi a zakotvuji se v novém, a já mám pořád problémy se zdravím, placením účtů, s bydlením,“ já vám řeknu: „Ano, drahé srdce. Protože ve svých srdcích máte šlechetnost, a spíše než k fyzickým potřebám se vaše tvoření vztahuje na kolektiv, na odstraňování a propouštění a eliminování s námi – ale ve fyzické realitě – starých paradigmat.“

 

Za to k vám cítíme obrovskou vděčnost. A chceme, abyste věděli, jak hluboce to oceňujeme, a jak si vážíme tohoto partnerství, protože je opravdové. Toto je pravé partnerství. Když se váš syn nervově zhroutí, nebo vaše žena má infarkt, taky se nestaráte o věšení nových záclon. Děláte to, co je nutné a co pokládáte za nejdůležitější. A právě to děláte vy, ukazatelé cesty.

 

AAM: Víme, že vy jako lidské bytosti obývající rovinu třetí dimenze nemůžete myslet jinak než ve fyzických termínech. A ať vám říkáme jak chcete, „Bude to v pořádku, nechte to být,“ víme, že fyzično jsou vaše referenční body. Chápeme to. A proto v mentální fázi čištění a harmonizace dochází k tomu, že některé z těchto připoutaností jsou oslabeny, nikoliv vymýceny, ale zmírněny, vyrovnány.

 

Až z toho vystoupíte a začnou k vám zpívat stromy, pochopíte to.

 

SB: I tráva, i voda?

 

AAM: Ano! Až vás voda vyzve, abyste přišli, ne si zaplavat nebo se ponořit, ale spojit se s ní v přátelství, abyste přidali svou energii k její, to je zcela jiný prožitek, nejen fyzična, ale emoce, spojení, bytí ve spojení. To je ten posun.

 

A mít tento zážitek, to je nespoutaná radost. Proto pořád mluvíme o radosti.

 

SB: Myslím, že lidé si to neuvědomují, Pane. Myslím, že to, co postrádají při uvažování o páté dimenzi, je rozsah požehnání a nakolik toto požehnání učiní vše lepším. Všechno se zlepší.

 

AAM: To je pravda, skutečně se všechno zlepší. Ale jednou z klíčových složek zlepšení je probuzené vědomí lidí. Nyní se Gaia významně posunula, ale i před tímto posunem voda mluvila se stromy a s pískem. Květiny mluvily s rostlinami a žábami. V přírodě, v říších Gaii, bylo daleko více harmonie, než si lidé uvědomovali.

 

Takže, bude to snadnější? Ano. Například, vy pořád mluvíte o finančních stresech. Až budete ve spolutvoření, kdy můžete tvořit a vzpomenete si, jak splétat molekuly a kódy, pak pocit nouze, potřeby, který se ve vaší realitě třetí dimenze se stal tak dominantním, což samozřejmě vyvolávalo chamtivost, snahu ovládat a nedostatek, ten bude pryč.

 

Teď je pro vás těžké si představit, že potřeby budou pryč, jak budete jíst proto, že se vám zachce, že chcete mít ten prožitek, protože jste spojeni s přírodou a jídlo je výměna, a že budete také mnohem uvědomělejší v tom, co jíst, o co se budete dělit a co si budete brát.

 

My chápeme, že všichni máte tendenci myslet v pojmech pevného fyzična, ale drahá srdce, vy máte přece rčení, a pravdivé, že nejlepší nakonec!

 

SB: Ano, Pane. Mám ještě pár otázek, Pane, a můžeš si vybrat, na které odpovíš, zbývají nám asi čtyři minuty.

 

První z nich je, že lidé by rádi byli uklidněni ohledně toho, co se bude dít s jejich dětmi a domácími zvířaty. Půjdou automaticky s nimi?

 

Druhá je, jak asi pozorovatel uvidí Zemi 21, prosince. Uvidí, že Země zmizela? Nebo že se roztříštila na milión kousků? Co uvidí?

 

Třetí otázka je, až přijdeme do páté dimenze, budeme mít všechny schopnosti ihned, nebo bude nějaký proces růstu, učení?

 

A poslední otázka je – přijde masa lidí do nižší páté dimenze, do první části či podúrovně páté dimenze? A bude jejich prožívání v této nižší páté dimenzi odlišné od prožívání někoho z vyšší páté dimenze?

 

To jsou moje otázky, Pane.

 

AAM: Nejprve k poslední otázce: Odpověď je ano. Jedná se o proces expanze, a toto bude otevření. Ale – je to otevření, nikoliv bitva Je to rozkvět, a je to radostný rozkvět.

 

Děti a domácí zvířata: Pokud nejde o zvíře, které je absolutně předurčeno být se svým pánem a zůstat ve třetí dimenzi, což je vysoce nepravděpodobné, půjde celá zvířecí říše.

 

Děti jsou nevinné a čisté, i ty, které byly zneužity a zraněny. Je tu něžnost a láska. Děti půjdou. Nemějte o ně starost.

 

SB: I s rodiči, současně?

 

AAM: Ano, přesně tak. Je to cvičení v lásce. A není možno rozdělit rodiny, to by lámalo srdce!

 

SB: A není třeba, aby matka schovávala děti do postele, nebo co ... prostě půjdou, až půjdeme my všichni, a není třeba nic dělat. Je to tak?

 

AAM Je to tak.

 

SB: Dobře. Co uvidíme nejprve, až přijdeme do nižší páté dimenze, budeme mít všechny schopnosti hned, nebo bude proces učení? A co uvidíme ...

 

AAM: Bude tam trochu učení, můžete si to představit jako proces přizpůsobení. Ale není to dlouhé, ani obtížné, není to tvrdé. A úroveň rozvoje, kterou okamžitě pocítíte, je tak ohromná, že budete říkat „Ještě, ještě!“

 

Bude to trvat tak asi den. No, den, asi tak jako chápete váš čas teď. Ale s tím si nedělejte starost. Ano, budete mít rozvoj schopností. Protože – nezapomeňte, co vám říkáme – každý z vás, milí posluchači, si všechny schopnosti přinesl již do tohoto života. Žádné nenecháte doma. Všechny budou aktivovány.

 

Někteří z vás budou ihned kreativní v hudbě a umění. Ostatním budete vysvětlovat kvantovou fyziku hvězd. To bude začátek. A je tam prostor pro růst? Drahá srdce, vesmír je nekonečný, a vy též.

 

Stephen Cook má velmi dobré vysvětlení a obraz, jak světlo proniká Gaiu, jak se rozvíjí. Jděte v lásce a jděte v míru.

 

SB: Děkuji ti, Pane.

 

Zdroj (záznam živého vysílání):

http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/08/07/an-hour-with-an-angel

Zdroj (přepis):

 http://the2012scenario.com/2012/08/archangel-michael-the-passport-to-ascension-is-love/

Zdroj českého překladu:

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/08/co-se-s-nami-deje-pri-vzestupu.html

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/08/co-se-s-nami-deje-pri-vzestupu-2-cast.html

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/08/co-se-s-nami-deje-pri-vzestupu-3-cast.html

 

Překlad : Orgonet

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony