Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Tolik otázek …
Archanděl Michael prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2012

Zdravím vás mistři, vás, kteří jste mou milou rodinou. Jsem archanděl Michael a hovořím k vám z vyšších říší. Jste mi milí a drazí, jste průkopníky, kteří přinášejí na Zem nové světlo. Světlo, které může přenášet hory a prorážet nové cesty. Jste majáky, které stojí všude tam, kde je třeba svítit na cestu, protože temnota se stále ještě nechce vzdát své vlády. Vy jste těmi, od kterých se hodně očekává, ke kterým ostatní vzhlíží a tuší, aniž by si toho byli vědomi, že víte všechno. Víte, jak se vydat na novou cestu. Víte, jakým způsobem je třeba vykročit, jak jí dosáhnout. Víte, že jde „jen“ o to odhalit v sobě své božské bytí a zpřítomnit je, spojit se s tímto zdrojem, aby se rozjasnilo světlo vyšší frekvence, světlo majáku. Ukazujete ostatním, jak to jde. Přesto i každý z vás prochází vlastním procesem,  který v této době často vůbec není jednoduchý. Je to totiž zákon rezonance, který vám ukazuje, že jak vně, tak i uvnitř. Rozpoznáváte, že všechny ty války ať už v Sýrii nebo v jiných regionech Afriky či Asie se odehrávají i ve vašem vlastním nitru. Je to válka vnitřních světů. Vše, co se tě dotýká ve vnějším dění, způsobuje zmatek i uvnitř tebe. Pokud máš již toto téma v sobě zpracované, pak nahlížíš na všechny ty válečné konflikty ve světě s nadhledem, protože víš, že všechny souvisejí s iluzí hmoty. Předpokládejme, že je ti líto tolika lidí, kteří opouštějí svou vlast a utíkají pryč. Co tě na tom dojímá? Ptej se, proč vznikla rezonance a co ji v tobě vyvolalo. Nemluvím teď o soucitu, který mistr pociťuje, pokud vidí bídu světa. Mistr se však s tím tak hluboko neztotožňuje v rezonanci, nespojuje se  s emocionálním tělem, které tyto emoce vyhnanců pociťuje a reaguje na ně. Neboť mistrovo emocionální tělo je vyrovnané, respektive splývá s vyššími částmi.        

Vytvořme si analogii k nějaké zemi ve válce a nahlédněme do emocionálního těla této země. Co právě tato země propouští? Jaká témata se tam zpracovávají? Jak vypadá minulost této země? Vyháněli odtamtud i dříve někteří lidé jiné lidi nebo se tam stalo něco podobného? Prapříčina a následek, jinak řečeno karma, nemusí vždy probíhat způsobem „oko za oko, zub za zub“, ale může téma posunout někam jinam nebo jej symbolicky zpracovat. Avšak každý člověk a každý region je schopen si čistit různá svá těla a sféry. Země to dělá také. Podívej se na oblasti, kde to vře, kde i příroda jde vlastní cestou. Proč je to tady takové a tam zas jiné? Jaká je minulost Země? Tohle objasnit je trochu těžší, avšak když se začneš ptát hlouběji ve svém nitru, přijdeš na to.   

Zodpovíme vám hodně otázek. Kladete však často pozemské otázky, což je pochopitelné, protože jsou to otázky, jež vyvěrají z vašeho ega. Tvé ego, tvůj nižší rozum chce vše vědět, zaškatulkovat, chápat a hodnotit. Tvé Vyšší Já, nejbližší vyšší instance tvého multidimenzionálního bytí se však vyptávat nechce, protože to ze svého vyššího hlediska všechno ví. Vidí důvody, proč se Země, jednotlivé oblasti této planety, města a lidé čistí. Vidí to v každém případě bez emocí. Je to velká pročisťovací akce, kterou Země se všemi svými součástmi, dětmi, lidmi podniká. Nic nezůstane v klidu, pokud je čištění nutné.

Pamatuješ si ještě, jaké to bylo, když ti jako malému dítěti vzali hračku, protože si s ní chtěl pohrát tvůj kamarád? Možná zasáhla tvá matka, protože si myslela, že už sis s tou hračkou pohrál dost a že ji můžeš postrádat. Ty ses bránil, plakal, chtěl sis dál hrát sám.  Podobně je to s mnohými válečnými aktivitami těch, kdo jsou u moci. Kazí se jim jejich hra, která se jim dlouhá léta líbila, protože byla v centru jejich vlastních zájmů. Pokud se podíváš na globus touto optikou, pak ti bude jasné, proč velké bohaté rodiny a  banky osnují a podporují války: chtějí, aby vše zůstalo takové, jaké to je. Vyjadřuji se teď velmi jednoduše, přesto však výstižně. Změna myšlení ohledně rozdělení přírodních zdrojů je nutná, avšak těžká, protože ti, kdo to vše mají ve svých rukách, se toho nechtějí vzdát. Nahání jim strach, že by prohráli, zůstali bez peněz a bez moci. Vidíš, strach vládne všude. A ten je třeba rozpoznat a odstraňovat.     

Člověk nemůže rozhodovat za jiné a už vůbec ne za všechny. To, co se nyní na Zemi děje, je proces transformace, po kterém jste všichni  toužili. Teď tady nastal a přesto nahání strach. Dokážu to pochopit. Jenže strach je jen iluze. Co ti ve skutečnosti může způsobit skutečný strach? Mít méně peněz, ztratit práci, muset snížit své nároky a spousta dalšího, co má něco společného s vnějšími záležitostmi života. Nejde však o vnějšek, nýbrž o tvá rozmanitá těla, o tvou základní strukturu a božské jádro. Jak jsi již často četl, neboť většina z vás čtenářů se již s podobnými texty setkala, je teď tady skutečně vše, co bylo před léty oznámeno: základní očista Země a člověka. Neměj strach o potravu, domov a peníze. Vše se bude vyvíjet tak, že nakonec bude o všechny postaráno. Jen ten zvrat, restrukturalizace může po určitou přechodnou dobu působit nepříjemně. Je to podobný stav jako po válce - Evropa to dobře zná - kdy nastal klid, vojska mocností odešla a začalo se vše znovu budovat. Mám tím na mysli  novou restrukturalizaci, nalézání nových cest, nové přerozdělování přírodních zdrojů a upouštění od starých vzorců typu: Musím tvrdě pracovat a hodně vědět, abych netrpěl nouzí. Jaké by to bylo, kdyby tu bylo všechno k dispozici, přinejmenším základní zásobování, a ty by sis nemusel dělat žádné starosti, zda budeš mít zítra dostatek jídla pro svou rodinu?  Jaké by to bylo, kdybys měl domov, prostě a jednoduše ho měl, zdarma, nic bys za něj nemusel zaplatit? Pro všechny je prostor a místo, jaké si každý bude přát. To je cíl Nové Země, spojený s dalším nepřetržitým zvyšováním vibrací této planety, přinášejícím lehkost, radost a projasněnost.  

Jste v přechodném období, kdy se některé věci budou ještě hroutit; zcela jistě nevydrží současný peněžní systém. To cítí každý z vás. Neexistují žádné pevné struktury nebo ukazatele, jak toto propouštění bude pokračovat. Existuje mnoho možností, variant i mnoho lidí, kteří mohou provést první kroky. Jak a kdy to udělají, kdo a kdy to udělá, to je ve vašich rukách. My vás jen podporujeme, jsme průvodci a strážci božské energie. Konkrétní jednotlivé kroky jsou vaší záležitostí. My vás můžeme jen inspirovat. A jaké to bude, až se všechno najednou zhroutí, to zná každý z vás z tohoto nebo jiného života. Tuhle zkušenost,  kdy se vše náhle a najednou změní, už znáte. Na začátku to může působit děsivě, může vás to dokonce i paralyzovat, ale pak se dostane ke slovu vlastní světlo, které vnese jasno a dodá nové impulsy. A dokonce i lidský rozum se dostane k určitému vedení, avšak určitě ne ve smyslu zajistit si pro sebe nějaké výhody, nýbrž ve spojení se srdcem plánovat další kroky, které jsou soucitné jak pro člověka samotného, tak i pro ostatní.

Všechny ty otázky – jako jestli zůstane zachované euro, zda se Německo za všechny členské státy zaručí, protože je nejsilnější zemí, která to vše nese na svých bedrech (v každém případě však za určité kontroly z druhé strany Atlantiku, přičemž ne všechno, co odtamtud přichází,  je Láska, na to nezapomeňte) – nezůstanou nezodpovězené. Nemohu a ani nechci sestavit katalog otázek, protože to je přesně to, co nechceme. Nechci na všechno odpovídat,  abys pak svým rozumem hledal všechna pro a proti a hodnotil. Chtěl bych, aby sis odpovědi na své otázky našel sám ve svém srdci. Aby ses ptal sám sebe, své vlastní moudrosti, jak to půjde dál s vámi všemi tady v Evropě? Co bude s Afrikou, Blízkým východem a Amerikou? Tvé srdce  je kanálem a sídlem posvátného Vyššího já; je to tvá intuice, která tě vede v dobách krize a tato úroveň je tvým posvátným komunikačním kanálem a ví vše, co potřebuješ vědět. Obsahuje vyšší nadhled, pohled bez času a prostoru, vidí souvislosti a budoucí potenciály . 

Mé poselství pro tebe zní: Nedělej si žádné starosti, naopak si uspořádávej život, vnášej Světlo a Lásku do svého srdce a měj rád sám sebe; pak budeš milovat i své bližní, kteří tě podle tvého mínění tak často štvou a kladou ti do cesty překážky. Mimochodem, ty překážky si do cesty kladeš ty sám! Je už skutečně na čase, aby sis každý den ujasňoval, že ty sám si v každé sekundě vytváříš svůj život. Pokud si přeješ mír pro celý svět, pak vytvářej mír sám v sobě. Zkoumej, kde se v tobě ještě skrývají nějaké strachy, zjisti proč tomu tak je a pošli svým strachům svou lásku a pozornost, přijmi je a pak je propusť. Nyní je čas velkých změn a ty začínají u tebe samotného. Týká se to všech lidí, kteří jsou nyní na Zemi i v astrální úrovni. Pro všechny je to velká šance udělat obrovský skok ve vývoji. A to znamená být ve správný čas na správném místě (tvé Posvátné Vyšší zná tyto „sweetspots“ (termín ze sportu, označující  ideální nebo nejjefektivnější bod golfové hole nebo tenisové rakety pro trefení míčku - pozn. překl.)), udělat to, co je správné nebo naopak nedělat vůbec nic. Často je správné posečkat, vytrvat, mít trpělivost. Nehledej však tyto věci ve vnějším světě, vše máš uloženo v sobě.      

Světový mír začíná v každém z vás, v každém jednotlivci. Ty jsi toho schopen, zatímco  Spojené národy toho schopné nejsou (mají skutečně tak velkou moudrost nebo spíš respektují politické požadavky, přinejmenším prostřednictvím svých vůdců?), stejně tak jako politikové rozhodující za svůj národ. Aura národů má v sobě cestu, ví, co je třeba dělat. Ostatně vojenské zásahy nevedou k žádnému míru. Násilí plodí zas jen násilí. Mír na Zemi může přijít jen skrz jednotlivá srdce. Budou to lidé, kteří si padnou do náruče a  rozhodnou se, že boj je u konce. Budou připraveni se rozdělit o všechny zdroje. Vysoké energie Lásky, které na Zemi proudí ve stále větší míře, umožňují této vnitřní moudrosti dozrát a podpoří jí.

Z našich vyšších říší vás podporujeme, avšak nemůžeme za vás dělat žádné kroky. To by bylo vměšování, které nám není dovoleno. Jsme ve spojení s těmi, které nazýváte vzestoupenými mistry, z nichž část se nyní inkarnovala, aby svými energiemi poskytli velkou podporu současnému dění. Mnozí z vás jste s těmito mistry úzce spojeni, jste obklopeni jejich polem a poskytujete lidstvu rozmanité služby, ke kterým vás často inspirovali. Pokud chceš vědět, kdo stojí po tvém boku, ponoř se do sebe a vnímej, který z mistrů na tebe obzvlášť působí.

Jsme plni odvahy a činorodosti a můžeme vás ujistit, že nebude žádná třetí světová válka ani atomová válka. V takovém případě bychom směli zasáhnout a také jsme to již udělali. Sledujeme každý krok, i s pomocí těch, jež nazýváte mimozemšťany, kteří se svými mateřskými loďmi, často o velikosti planety, pozorují Zemi. Mají tak velmi vyvinutou technologii, která umožňuje sledovat i ten nejmenší krůček, každý vývoj, včetně vývoje počasí a mnoho dalšího. Rozmary počasí souvisejí se změnami Země, i když některé jsou vyvolané uměle v rámci experimentů, které některé vlády stále ještě využívají, aby tento prostředek nasadily do války. Jak hloupé a nebezpečné jednání to je! Dovolte mi, abych vám ještě sdělil: Nenechte se těmito záležitostmi vyvádět z míry ani mást, buďte informovaní, nenechte se však strhnout  ke hněvu nebo rozhořčení, to vyvolává energie, které neprospívají vašemu vnitřnímu míru. Buďte otevření informacím, avšak nenechte se jimi ovlivňovat na vaší cestě k vnitřnímu míru.

A pokud budeš přece jen mít otázky týkající se Evropy, Mistr R., zvaný též Saint Germain, je specialistou na Evropu. Jednoduše se ho ptej. Polož si ruku na srdce, soustřeď se a oslov ho. Budeš překvapen, že ti odpoví. Možná budeš potřebovat ještě trochu cvičení, aby sis tento kontakt udržel stabilní, avšak máš přece čas, ne? Vím, že jako pracovník Světla dokážeš odložit hodně z těch věcí, které dříve kradly tvůj čas. Nech jednou všechny ty moderní komunikační prostředky vypnuté. Zavři oči a zkoumej své vlastní bytí, poznávej své duchovní průvodce, zaměřuj se na své Vyšší já a pros ho o vědomé vedení. Tím budeš mít hodně co dělat, nenech se od toho odvádět.

Neboť klíč ke světovému míru je ukryt v každém člověku a on jediný má tento klíč ve své ruce, aby ho mohl použít!  

Jsem archanděl Michael

 

Poselství přijala Barbara Bessen koncem července 2012. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_aug12.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony