Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion  

 

 


 

Poselství pro týden 5.8. 2012 - 12.8. 2012

Milovaní.

nyní se toho na vnitřních rovinách každého z vás hodně děje, a je tedy potřeba, abyste o sebe hodně pečovali. Vaše práce je multi-dimenzionální a mnoho dimenzí je v ní obsaženo. Proto je také třeba, abyste se během svého postupu k lepšímu propojení se svou Nadduší věnovali mnohým vyšším aspektům a vlastnostem svých multi-dimenziálních Já. Duchovní vývoj je trvalý proces a jak ví většina z vás, kdo čtete tento vzkaz, jde daleko za planetární iniciace (= zasvěcení, či uvedení do určitého duchovního společenství, pozn.překl.) Většina z vás také pracuje na Vesmírných a Galaktických iniciacích.

Mnozí máte učitele, kteří vstupují do vaší sféry činnosti pouze v tuto dobu, neboť jste dosáhli do určitých frekvenčních úrovní. Tito učitelé s vámi byli po miliardy let a čekali, až si uvědomíte jejich přítomnost. Udělejte si čas a otevřete se jejich vedení a pokynům. Všichni pracujeme v Jednotě, mezi námi, bytostmi Vzestoupenými z Planety, a těmi z Kosmu a Galaxie, panuje společná nejvyšší dobrá vůle a spolupráce, kde vítězí mír a harmonie. Také pracujeme na vyšších iniciacích, neboť se snažíme sloužit Planetárnímu Logu (= moudrost, řád, sbírka duchovního bohatství atd., pozn. překl.) a Prvotnímu Stvořiteli, neboť ve světech počínaje 5.dimenzí a výše jde o službu druhým, co nás pohání dál, a jak bylo řečeno dříve, komu je hodně dáno, od toho je také mnoho vyžadováno.

Je důležité vytrvat a udržovat růst vašich frekvenčních úrovní, neboť vám to pomůže na vaší cestě ve chvílích, kdy rostou Kosmické energie v atmosféře Planety. Držet se svých nejvyšších vizí a věřit, že vše je v pořádku bez ohledu na to, jak vypadá Svět kolem vás, vyžaduje vytrvalost a oddanost . Jakmile si Probuzení začnou být vědomi svého většího potenciálu, jejich výchozí reakcí je dát ostatním vědět, co objevili, učí se, že k Probuzení dochází, když je Duše připravena, což nemůže být vynuceno, ačkoli v životě často dochází k Probuzení prostřednictvím nějaké události, která šokuje a mate, čímž zapříčiní hluboké vnitřní pátrání a objevování.

Představujte si sami sebe jako své pravé já, nádhernou Bytost Světla a Lásky více se propojující se svým lidským já. Vyžaduje to absolutní Lásku a přijetí Sebe, tak jak jste, bez srovnávání se s lidmi kolem vás. Mnohým z vás se tato fáze zdá být těžká, je to kvůli životním etapám, v nichž jste upřednostňovali ostatní na úkor sebe samých. Věnujte si hodně Lásky a ctěte a spojujte se často během dne se svým Velkým JÁ JSEM Přítomnost. Poslouchejte hudbu, která povznáší vaše srdce a Bytí. Vy víte, která hudba to pro vás udělá a my vám radíme, abyste si z tohoto příjemného nástroje udělali zvyk, který bude zvyšovat a udržovat vaše frekvenční úrovně.

Snažte se trávit co nejvíce svého času v energiích 5.dimenze a zároveň být pevně uzemněni v krystalickém diamantovém jádru Země. V tuto dobu, kdy se lidská vůle odevzdává Boží Vůli, je nejdůležitější vaše přítomnost a vaše nejvyšší záměry, a to vše pro vaše vlastní nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro Všech. Až toto udělají další a další lidé, celková energetická frekvence nové Planetární mřížky vzroste a na oplátku povznese veškeré Lidstvo. Nezapomínejte ctít potřeby svého fyzického těla, aby mohlo projít trvalými změnami s větší lehkostí a grácií. Otočte svou tvář ke Slunci s tichou chválou a vděčností a afirmací, že vy jste ti Mistři svého osudu kráčející vstříc vítězným obzorům. Během svých každodenních životů zůstávejte soustředění.

 

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony