Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Za co jste odpovědní?

Jennifer Hoffmann

 

 

Víme, že za svou realitu neseme odpovědnost jen my sami.  Co se v ní nachází, jak se odvíjí, co tvoříme a co dovolujeme, tolerujeme a přijímáme, to vše odráží skutečnost, jakým způsobem využíváme svou energii při vytváření každého kroku své životní cesty.  Ale definici a rozsah odpovědnosti jsme rozšířili tak, že zahrnuje další aspekt, jenž činí z nesení odpovědnosti  zápas a břemeno, a to do té míry, že jsme ochotni se zříci své síly, neboť nejsme schopni čelit odpovědnosti, která – jak si myslíme – je s tím spojena. Aspektem, který jsme k odpovědnosti přidali, je povinnost, a jde o aspekt paradigmatu léčitele – mučedníka, což je vskutku těžké břímě.

Když zaměníme odpovědnost s povinností, věříme, že máme energie nejen vidět a cítit, ale že je též musíme transformovat. Zčásti je to pravda. Jsme tu, abychom energii transformovali, jenže máme tak činit s vlastní energií, nikoliv s energií druhých.  Jsme zde, abychom sami sebe posílili a byli příkladem Světla Božího.  Víra v povinnost či závazek nás vede k tomu, abychom na svá ramena doslova  brali ,,hříchy světa” a měnili je v požehnání. A pak abychom také nabírali energie druhých a žehnali i jim. Poté na sebe nabereme ještě veškeré mínění, které o nás mají ostatní, a pokoušíme se být odpovědní za to, že jim dokážeme, že se mýlí. A v určitém bodě prostě přestaneme, protože je to příliš těžké a my se cítíme bezmocní…

Odpovědnost souvisí s tím, jak se k energii chováme, a máme dvě možnosti reakci či odezvu. Pokud na energii reagujeme, spojujeme se s ní na její úrovni, a pak se pokoušíme ji z této pozice změnit. Právě zde vstupuje na jeviště povinnost - když ucítíme energii, z níž nemáme dobrý pocit, cítíme závazek přeměnit ji v něco, s čím jsme schopni se vyrovnat, sladit, dokonce i když to není správné, i když je nám to nepříjemné nebo s tím nerezonujeme.

Začneme tedy oslabovat svou vlastní energii, postupně, až spojení s naší vlastní silou ztratíme docela.  Přesně takto se chováme jako léčitelé – mučedníci, když se pozvolna vzdáváme své síly, abychom dosáhli pocitu, že se nám stále lépe daří se spojit se světem a uzdravit ho.

Pokud ve vztahu k určité energii volíme spíše odezvu, setrváváme na úrovni frekvence naší vlastní energie, zatímco se rozhodujeme, zda se s ostatními energiemi chceme spojit či nikoliv. Necítíme povinnost cokoliv dělat a víme, že pokud nejednáme na základě své touhy druhé změnit, mají oni možnost se k nám připojit na naší úrovni a dodat sami sobě sílu.

Nové energetické brány, které se otevírají všude kolem nás, v nás probouzejí pocit povinnosti provádět obrovské změny v nás samotných a v druhých.  Cítíte se přetíženi tím, co vidíte jako svou povinnost měnit svět? Existují určité aspekty vašeho léčitele – mučedníka, které  činí z vaší odpovědnosti povinnost?  Pak je to příležitost se zastavit, nalézt svůj energetický střed a nechat své světlo jasně zářit, aby vaší odpovědí byla  namísto reakce spíše odezva a abyste mohli přijmout odpovědnost za to,  co  můžete ovládat a řídit – za cestu vašeho vlastního léčení, za vaše spojení, vaši sílu a váš vlastní vzestup.

 

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 06. 06. 2012

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony