Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Zrození Nové Země
Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, červen/červenec 2012,
s úvodním slovem Barbary Bessen

Milí přátelé!

Než předám slovo Saint Germainovi, chtěla bych sdělit pár slov vám, kdo již dlouhou dobu čtete tyto channelingy,  i těm, kdo se k nim dostáváte až teď. Děkuji vám za důvěru, kterou mi projevujete. Není to nic samozřejmého. V této souvislosti bych chtěla  zdůraznit, že tato poselství jsou sice nádherná, přesto však jsou pouze pomocí. Nakonec si stejně musíme svou cestu ke svobodě, která je pro každého individuální, najít sami. Za sebe mohu říct, že na mě v posledních dvou letech velmi působí silná energie přicházející skrz tyto channelingy. Je jedno, zda formou textu jako je tento channeling, nebo prostřednictvím knih, seminářů či našeho cestování. Energie jsou tak vysoké jako nikdy předtím. Mohu vám osobně potvrdit, že nám opravdu pomáhají stále víc se projasňovat, abychom se mohli vydat ke skutečné svobodě.       

Tuším, že nás čeká turbulentní léto. Proto je tak důležité,abychom byli vyrovnaní sami se sebou. Je mi stále jasnější,  že si náš život skutečně tvoříme každou vteřinou. To nejpodivuhodnější na tom však je, že když si začneme uvědomovat sebe sama, tvoříme si jej stále novým a jiným způsobem. To zahrnuje i možnost okamžitě změnit to, co nechceme, tady a teď. Vystoupit z nekonečné smyčky stále se vracejících starých představ, jak bychom měli žít a na co jsme byli dosud zvyklí. Energie Slunce je nyní v mnoha ohledech stále silnější a pokud se pohybujeme hodně venku v přírodě, působí na nás jinak než dřív.  Může  člověka dráždit nebo naopak posilovat. Vždy podle toho, kolik jsme ochotni vydržet a přijmout. Přeji vám krásné léto.

Se srdečným pozdravem

Barbara Bessen

Nyní přichází Saint Germain se svým poselstvím:

 Zdravím vás, milí přátelé. Jsem Saint Germain! Vítejte v mém poli, poli lásky. Vnímáš, že jsem členem rodiny? Můj přítel Kryon by řekl: přináším vám pozdrav z domova. Řekněme to tedy tak: Jsem tvou rodinou, protože vždy, když se na mne obrátíš, smím tě láskyplně obejmout z mé úrovně. V ten okamžik se vědomě sjednocujeme v přátelském setkání. Pokládám na tvá ramena  plášť lásky a ochrany. Zahaluji tě silou a kvalitami, které právě teď potřebuješ a které jsem já již v sobě spojil. Neboť za doby mého pozemského života jsem integroval vše, čím jsem byl, co jsem představoval a jaký šat jsem nosil. To vše se ve mně sjednotilo. Nyní se k tobě chce připojit mnoho aspektů bytosti, jíž jsem byl a jsem. V láskyplné svornosti, abych tak řekl, protože jsme přece bratři a sestry. Já jsem své inkarnace již ukončil a nyní pobývám ve vysoko vibrujícím poli. Mé současné působení a vývoj mi umožňuje ti sdělit: Jsi na správné cestě. Znám tvou situaci, vím, kdo jsi. Proto pokládám kolem tvých ramen i mé pochopení, což ti teď umožňuje vnímat pocit, že nic se nejí tak horké, jak se to (v dualistické kuchyni) uvaří. Pohodlně se opři a pojďme chvíli v klidu pozorovat pozemské dění.     

Říkám ti, že jsi Mistrem, který se pustil do nového dobrodružství na pozemské úrovni. Často se ptáš, zda to skutečně může být pravda, že ses opět znovu zapojil do tak zvláštních a někdy až šílených zážitků. Neboť na druhé straně závoje se na vše díváš z jiného úhlu pohledu, nezasaženého pozemskými dramaty. Možná sis nabalil trochu víc toho, co sis tady chtěl  vyčistit a ujasnit, než se ti třeba teď daří zvládat. Učinil jsi tak se záměrem a pevnou vírou a řekl sis: „To zvládnu lehce, to přece není žádný problém. To udělám levou zadní. S kýmkoli se potkám, tomu dám najevo, že jsme vlastně bratři nebo přátelé, ať si vzájemně způsobíme cokoli. Připomenu mu vysoké energie z druhé strany závoje a zalaškuji s ním, zda má smysl se zlobit kvůli práci, vztahům nebo šíleným situacím, kdy jsme si třeba způsobili bolest nebo se pohádali. Tomu se přece musíme zasmát a všechno bude zas dobré. Budeme si vědomi toho, že jsme v dualitě.“  Takhle sis to možná naplánoval na druhé straně závoje. Nyní je to ale všechno jinak, ty jsi vtažen do duality a možná právě teď rozzloben kvůli ostatním, kteří ti něco způsobili, nebo kvůli událostem, které vypadají bezvýchodně či kvůli politickým nepokojům a vývoji eura. To vše tě může trápit. Jaké by to bylo, kdybys ses teď pokusil pochopit to s úsměvem a přitakáním?       

Nyní vyvolávám úsměv na tvé tváři. Uvolni se a neber své starosti tak vážně. Odlehči svému srdci, aby bylo lehounké jako pírko, kdybys jej položil na misku vah, a urovnalo ti tak cestu ke svobodě. Být svobodný znamená kráčet životem lehce a pružně. Vyřizovat vše pozemské dobře a jasně, nenechat se lapit do spárů každodenní jednotvárnosti a neupadat do deprese, když něco nejde tak, jak si představuješ, že by to mělo probíhat. Je třeba vám stále znovu a znovu vysvětlovat, že karmické otisky jsou již mnohonásobně rozpuštěny Novou energií, která k vám proudí a která v sobě obsahuje velkou část milosrdenství Bohyně. Na tobě však je, aby sis uvědomil své staré vzorce, jež v tobě stále vězí. Pozorně se podívej, jaké zkostnatělé myšlenkové vzorce si stále ještě v sobě držíš. Ty jsi Mistrem svého Bytí, nikdo jiný.  

Víš, když mě Barbara očekávala na tomto veřejném channelingu, nevěděla, jakým způsobem se uvedu. Netušila, zda přijdu s rámusem, abych nadzvedl lidi ze sedadel, nebo naopak jemně jako tichošlápek, aby se vaše srdce mohlo lehce otevřít. Uvedl jsem se sice jemně, ale teď vás naopak pokárám a možná vám i trochu zvednu mandle, abych vás vyprovokoval k činnosti.

Ptám se tě: Vnímáš, že energie, která nás spojuje, se změnila, že zesílila? Ptám se tě dál: Na co čekáš? Co ti brání žít život tak, jak je to hodno Mistra?  Na jaké energetické impulsy ještě čekáš, aby ses už konečně zvedl ze svého pohodlného křesla a odložil strach, že jsi jen pouhým člověkem? Jsem Saint Germain, jeden ze vzestoupených Mistrů, jak bys mě asi zaškatulkoval. Nebyl jsem jen tím hrabětem, který v proslulé inkarnaci v 17. století chtěl nadchnout lidstvo pro sjednocenou Evropu, což je mimochodem opět mým současným speciálním úkolem. Byl jsem také tím, kdo se hodně zabýval sám sebou, stále hlouběji jsem se ponořoval do stvořitelské síly, abych mohl dělat to, co jsem dělal: připravovat energii transformace pro jiné, kdo ji potřebovali.  Ty máš mnohem větší možnost využívat tuto Novou energii pro sebe, abys poznal, kým skutečně jsi. Kdo jsi, hloubající a pochybující člověče? Zdá se mi, že máš strach, že nejsi ještě dost dobrý? Máš strach, že ničeho nedosáhneš, protože jiní to umí lépe, a myslíš si, že si nezasloužíš štěstí?  Cítíš se vyčerpán, zapomenut a nehodný lásky? Ale to je přece jen iluze. To ses jen nechal lapit do pout duality. Ty jsi Světlo, ty jsi velká bytost, která vyslala část sebe, aby tady na Zemi získala zkušenosti.

A neříkej mi teď, že už nejsem tady dole mezi vámi a tudíž nemohu vidět, co se na Zemi děje. Vidím to, o tom tě mohu ujistit, a vidím to velmi dobře. Jak však ale mohou nastat změny, které očekáváš, pokud nezačneš sám u sebe, nezačneš měnit to, co nemáš na sobě rád a co ti ve vnějším světě vadí? Jsi přece zástupcem celého kolektivu. Všechno to, co nemáš rád ve vnějším světě, nemáš rád ani sám na sobě. Jaké by to bylo, kdyby sis udělal čas a chvíli poseděl ve svém křesle? Ne však proto, aby ses vztekal nebo smutnil, ale proto, aby ses na sebe podíval do zrcadla. Vezmi si do ruky zrcátko a zkoumej se. Všimni si světla ve svých očích, dívej se do nich hluboko a zkoumej, kým skutečně jsi. Je to stará známá pomůcka mystiků, jak nahlédnout hlouběji do svého bytí. Dívej se cca 10 minut sám sobě do očí a poznávej: Kdo se to na mne dívá? Kdo je ta nádherná bytost, kterou vidím? To jsi ty, tvé vyšší a skutečné Bytí, které se teď chce do tebe zamilovat, aby se tvé srdce rozbušilo vždy, kdykoli je pocítíš. Přibližuje se ti stále víc a chce ti říct: „Já jsem tvé Bytí, tvůj domov, tvůj zdroj touhy!“ Pokud toto setkání sám se sebou s pomocí zrcadla budeš provádět častěji, uděláš velký pokrok už jen tím, že aspoň na chvíli odložíš své strachy stranou. Protože energie tvého Vyššího bytí vše zaplavuje láskou a lehkostí. Starosti ustoupí do pozadí. Což však neznamená, že je už nemusíš řešit nebo podnikat potřebné kroky, jen ti to bude připadat snazší.

S energiemi tvého vyššího božského Světla půjde vše snáz. Nemusíš už teď zpracovávat problémy jen svým rozumem. Není už tvým šéfem. Pokud si to budeš přát, můžeš se s ním radit, ale nenech se již víc od něj ovládat. Vybírej si priority! Opusť svou zónu pohodlí. Staň se bojovníkem Světla, který se umí postavit sám za sebe.

 Kdyby to tak dělali všichni lidé, pak by už byla sjednocená Evropa na dosah ruky. Stále tedy budu opakovat a říkat, jako již mnohokrát dřív: Tato nádherná a tak důležitá Evropa se bude dále probouzet. Avšak toužebně očekávané změny nepřijdou prostřednictvím politiků nebo politických stran, přijdou prostřednictvím lidí, kteří povstanou, kteří se odváží něco říct a dosáhnou toho, co je nejdůležitější: něco změnit ve svých myšlenkách a srdcích, ve svém způsobu života a tím i ve svých domovech. Kdo mění sám sebe, mění i ostatní, mění pole, jež plní svými energiemi, a mění lidi, s kterými žije. Pokud budeš ve své firmě nebo v kruhu svých přátel vyzařovat svou jasnost a svou lásku, své pochopení, ale i ukazovat svou sílu chtít něco změnit, budou ti ostatní naslouchat. Právě proto, že tvá síla je božská a přichází z nitra, skrz tvé nádherné božské oči, které náhle nahlížejí na ostatní úplně jinak. Skrz tebe působí něco nového, co sebou nese skutečnou sílu změny. Bude-li tvůj hlas chtít něco zdůraznit, učiní tak s odlišným zabarvením.

Přemýšlej o tom trochu a uváděj to už alespoň v myšlenkách do svého každodenního života. Přemýšlej, kde bys co mohl dělat jinak nebo kde očekáváš bezvýhradně jiné podmínky. Pak jednej, jak jsem to výše popsal. Bude to korunováno úspěchem. Zvedni se ze svého křesla a přikroč k provedení změny. Nenech se brzdit. A měj stále na paměti, že první, co působí, jsou tvé myšlenky. Měj je pod kontrolou a nedovol jim, aby tě odvrátily od tvého nasměrování. Mohou se objevit pocity podráždění vyplývající z toho, jak plyne tvůj den. Zpracuj také svého vnitřního záškodníka, který se objeví vždy ve chvíli, kdy chceš udělat nový krok a odrazuje tě tím, že ti namlouvá: „To nepůjde, to nemůžeš, to se ti nepodaří.“

Co myslíš, že dělá Mistra? Mistr má své myšlenky pod kontrolou. Ví naprosto přesně, co chce nebo naopak nechce dělat a nenechá se od toho odradit. Mistr si je vědom sám sebe, váží si sám sebe a dbá na sebe, protože ví, že není jen pouhým člověkem. Mistr se má rád, hluboce se miluje, protože je v úzkém spojení s láskou celého universa. To pak souvisí i s tím, že má plné pochopení a soucit i pro ostatní. To však neznamená, že společně s nimi trpí. To by byla fatální chyba, protože to by se pak opět propadl do spárů pozemské duality. Tak co, milovaný Mistře, máš chuť se zvednout a změnit svůj život? Přestaň hodnotit a házet vinu na druhé. „Všechno by bylo lepší, kdyby ten nebo onen se tak nechoval“, to si většinou myslíš, že? Máš na mysli jak svůj soukromý život, tak i politiku. Kdyby se šéfové chovali jinak ... Co by se však stalo, kdyby ses ty začal chovat jinak a odebral moc těm, kteří ji údajně mají v rukou, aby sis uspořádal svůj život tak, jak to považuješ za správné? Pokud budeš žít svou pravdu ze středu svého srdce, nikdo se ti nebude stavět do cesty.  Nanejvýš tvůj starý vnitřní skeptik a reptal.     

Prožívej krásné stránky života, užívej si je, drž se stezky ke svobodě, protože to je to, co tvoří Novou Zemi, že? Ty jsi Mistrem, průkopníkem, jenž může vše změnit. Klíč k Nové Zemi je v tobě. Jak bys chtěl, aby Nová země vypadala? Když se tím bude zabývat stále víc lidí ve svých myšlenkách, budou si vytvářet představy, vize a budou je zkoušet i skutečně žít, pak vznikne mnoho Nových zemí, které se následně spojí v jednu nádhernou, skutečnou Novou zemi. Rozumíš tomu, milovaný Mistře? Tak do toho, přejdi k činům! Jsem ti k službám.

Jsem Saint Germain

Přijala Barbara Bessen v černu 2012. Článek je k volnému využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_juni12.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony