Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

VEDENÍ PRAVÉ A FALEŠNÉ

Jennifer Hoffmann

 

 

V této době se zvyšuje potřeba rozlišování, co se týká zdroje, od něhož naše vtělené Já přijímá vedení, protože různé energie se mohou tvářit jako vyzařující ze světla, ale ne vždy z tohoto zdroje skutečně pocházejí.  Existuje značná snaha svést z cesty ty, kteří se oddaně a zcela vážně pokoušejí sledovat pravou stezku služby Bohu.

Vedení, které zdánlivě přichází ze světla, avšak nepochází z něj, vytváří leckdy určitý pocit zmatku, obav nebo dokonce strachu. Probudí spíše nervozitu či úzkost než klid a mír. A i tehdy, když není takovýto neklid přítomen, dá se poznat rozdíl mezi tím, co je klam a co pravda, podle toho, zda je či není přítomna  láska.

Láska  neoznamuje, spíše zve a dodává odvahu.

Láska nezastrašuje,  nehrozí a ani nesoudí. Pečuje a s láskou podporuje.

Láska nevylučuje právo druhých lidí mít odlišný pohled na věc nebo úplně nesouhlasit  s tímto vedením.

Láska si nepřisvojuje práva ostatních, a to ani tehdy, když se vedení zdá být velmi  pádné a přesvědčivé.
Láska je něžná, vyzařuje ze srdce s jemností, zůstává pokorná a  zdvořilá, respektuje právo druhých jít po jiné stezce. 

Láska nikomu nic nevnucuje, pokud k tomu nemá jeho svolení. Ve své skromnosti a pokoře žádá o slyšení, avšak nevyžaduje ho. Ctí božské a lidské právo každého člověka řídit jeho vlastní existenci.  Nevstupuje tam, kde o ni nestojí.

V pozicích duchovních vůdců, v minulosti a současnosti, je mnoho lidí, kteří následují cesty služby, o nichž byli přesvědčeni, že jsou autorizovány pravým světlem Božím, přičemž ve skutečnosti sice mají částečně takovéto zmocnění, ale zčásti je pozměněno  chybným úsudkem na základě falešného vedení.

K rozpoznání stezky pravdy je zapotřebí velké pokory.
K rozpoznání stezky pravdy je nutné v nejvyšší míře respektovat práva druhých.

Je nezbytné na všech  úrovních naší bytostí, té lidské i těch božských, udržovat lásku jako nepostradatelný základ, abychom se nepokoušeli ospravedlňovat překračování práv druhých lidí, protože věříme, že ,,máme pravdu” nebo ,,k tomu máme oprávnění”.

Toto jsou opatření, která volají po tom, aby byla uznána těmi, kdož vedou lidstvo k tomu jedinému pravému Bohu. Chtějí být uznávána formou láskyplné pokory vůči všem, rozpoznáním, že všichni jsou Jedním, a že každý následuje svou vlastní stezku k Bohu podle svých nejlepších schopností.

Proto tedy, pokud je někdo obírán o svou svobodu takto činit, nebo je mu vnucováno nějaké rozhodnutí, nařízení nebo rada, protože se to zdá správné, může ho právě toto učinit zranitelným vůči falešnému vedení a svést ho ze skutečné světelné cesty. Takto lze též rozpoznat aroganci i  považování sebe sama za lepšího, než jsou ostatní, jako pokušení, které nás svádí z cesty právě prostřednictvím našeho přesvědčení, že máme pravdu.

Světlo vždy slouží všem a všemu.
Je vždy spojeno s láskou.
Je něžné a jemné, a slouží Jednomu. 

http://www.lightomega.org

(Reprodukce celku českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 16. 05. 2012


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony