Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Věštba z  tarotu  na  1- 7.5.2012

Svým umem a dovedností prokazujete mistrovství. Pouze však při práci, která  vás  baví a citově naplňuje. Nedělejte rychlá rozhodnutí rozumem. Pokud změníte postoj a propojíte svoje srdce s rozumem, vždy uvidíte a odhalíte neupřímností a podvody kolem Vás. Procházíte zkouškou a máte v sobě již všechnu sílu k jejímu zvládnutí.

Vykládací karty  A.A. Michaela (Doreen Virtue )Nevinnost

Dobrý Bože a andělé, děkuji vám, že mi pomáháte uvědomit si, že všechna Vaše čistá láska a světlo se odráží ve mně i v ostatních. Pomozte mi přijmout moji nevinnost, která je mi dána Bohem tak, abych mohl/a zažít pocit klidu a míru.

 Rada od Mileny

Pokud si plně uvědomíme, že jsme opravdu bez viny (protože v každé situaci děláme vždy to, co považujeme za nejlepší na základě svých znalostí a zkušeností v tom čase), můžeme přijmout i nevinnu jiných ( neboť i oni jednají stejně jako my).Pak se můžeme stát láskyplnými bojovníky za svoje práva  a názory, protože se zbavíme soudů a odsudků sebe i ostatních . Opustíme tak roli oběti a můžeme jít cestou odpuštění,  která znamená, že zlobu a vztek vyměníme za mír a klid ve své duši.

  30.4 ,2.5. 2012 v lásce a s pomocí Boží                                                    Milena

Další výklad bude zveřejněn  ---------------------------------------------------  9.5. 2012                       

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Sedláčková. Tento článek může být  dále šířen a  kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení..


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony