Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Mistr Hilarion

 

 


Poselství pro týden 22.4. 2012 - 29.4. 2012

Milovaní,

již se začínají rozpouštět odlupující se vrstvy podvědomých vzorů, které jste si v sobě nesli. Vše, co vás dříve oslabovalo, opouští nyní vaše aurické pole a je nahrazováno Světlem, které na oplátku vynáší na povrch vrstvy, které ve vás byly dosud hluboko ukryté. To je ten zázračný způsob, jakým pracuje Světlo, Drazí, a to, že jste ochotni podstoupit nepříjemné pocity a bolest související s tímto procesem, vypovídá mnohé o vaší vnitřní síle a schopnosti vidět za tímto procesem oslavy vítězství přicházející s postupem do vyšších dimenzí myšlení a jednání. Nyní jsou tyto vrstvy velmi tenké a snadno rozpustitelné s nástroji, které jste se naučili používat ke svému prospěchu.

Následující dny od vás budou vyžadovat, abyste vytrvale a houževnatě udržovali své vize toho, co chcete, aby se projevilo ve vašem Světě. Jsou to vize vašeho osobního života a také vyšší vize Světa, jaký chcete, aby objímal a těšil vaše děti a vnoučata. Vy všichni pracujete na Vzestupu Země a všeho, co se děje na ní, v ní a kolem a nad ní. Každý den, kdy pokračujete ve svém každodenním ukotvování Světla v krystalické diamantovém jádru Země, přidáváte další Světlo do celkové krystalické mřížky, která je stále silnější ve své aktivaci. Je to již velmi dávno, kdy byla kapacita této mřížky zcela naplněna a aktivována, takže nyní z této mřížky vychází radostný tón v očekávání úplného znovuobnovení své síly.

Život tak, jak jste ho znali a vnímali, rychle mizí a je nahrazován lepšími způsoby, které zajišťují dobro pro všechny, nejen pro některé. Jak mřížka absorbuje další energii a sílu, předává ji po Planetě tak, aby stabilizovala energie vyzařující z Kosmu a byla zde udržována větší harmonie a rovnováha. Ti, kdo pracují se Světlem se přidávají a jsou v kontaktu s věděním, které rezonuje z velkých krystalů v hloubi planety. V souvislosti s tím dochází k posunům ve vašich formách a ve všech formách včetně Země. Každá změna  otevírá bránu pro další změnu a tak to bude pokračovat, dokud nedojde k celkové transformaci. Vy, kteří jste byli v první linii těchto posunů, jste nyní dosáhli stavu Bytí, kdy jsou vaše snahy podporovány těmito novými energiemi a zjišťujete, že místo nutné dřiny se z toho stává radostná služba.

Toto je radost z tvoření nového. Toto je alchymie v tom nejlepším a nejmocnějším smyslu, neboť vše, co jste se naučili a všechny nástroje, které jste shromáždili, jsou nyní částí vaší nové Formy, na kterou se nyní soustředíte a hojíte její vnitřní i vnější rány. Během tohoto procesu objevujete metody, které ve vaší jedinečné situaci pomohly a to je hodnotný nástroj, který můžete nabídnout ostatním, aby byla jejich cesta k vyššímu vědomí a vědění zakončena výrazně lehčeji, než jak jste ji museli protrpět vy. To je váš velký dar Lidstvu. Každá cesta dovnitř, která byla úspěšně překonána, se stává zářící pěšinou pro ty ostatní. Takže vám, Milovaní, říkáme, že vaše individuální zkušenosti a příběhy jsou velmi důležité, neboť jsou pro ostatní vzorem k následování, způsobem, kterému jste se naučili díky obrovskému úsilí, vůli a vytrvalosti, což vytvořilo Zářící cestu, po které nyní mohou kráčet další lidé.

Soustřeďte se na očišťování vašeho těla, mysli a pocitů od všeho, co nerezonuje s vyššími aspekty vašeho Bytí. Zůstaňte naladěni na vaše srdce a srdce Matky Země, poslouchejte Její píseň, její vedení a její moudrost. Má vás toho tolik co naučit, jen když budete poslouchat. Zná veškerou historii vývojových cyklů života ve své oblasti. Pomůže vám vzpomenout si. Ctěte Zemi a buďte s Ní Jednotní v lásce a symbiotickém vztahu. Vaše uznání přináší Jejímu velkému Bytí radost a veselí. Je tak velmi připravena na společnou práci s vámi.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace, http://www.therainbowscribe.com/

Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony