Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Sisyfos

O  Alue K.Loskotové, řeckých bájích a Ho oponopono

Dívala jsem se na video Aluška proti spolku Sisyfos - vzpoura mladé generace!

 Aluška versus  Sisyfos   a to 2x za sebou.

 Silný citový náboj videa mě okamžitě vtáhl do situace,kterou jsem neznala  a o které jsem nevěděla,  a ihned zároveň  do doby mých 20 let, kdy jsem bojovala za spravedlivost pro sebe  a celý svět.

Uvědomila jsem si ale též,že ve svých  téměř 57  letech již nebojuji a nechávám se vést  na vlně života.Vnější okolnosti mě donutily přehodnotit  svá  materialistická  přesvědčení   a tím začít objevovat t  svůj  vnitřní svět, komunikaci s Bohem, (Vesmírnou energii, Zdrojem, Prasílou,Světlem , Já Jsem), komunikaci s anděly,  Nanebevzatými mistry, s bohy , božstvy a bohyněmi, bytostmi stromů a přírody.Tato nová poznání a nové zkušenosti mě dovedly ke  změně  životního stylu, kdy jsem přijala jsem za svou filosofii, že svět kolem nás je výtvorem  našich myšlenek a jsou- li mé myšlenky toxické i svět kolem je toxický,jsou -li mé myšlenky zdravé,svět kolem se též uzdravuje ..

V tomto boji opět vidím uměle vytvořenou kauzu, která donutila milou a láskyplnou bytost  nechat se vyvést z míry a vmanipulovat se do boje a osobních útoků a opět přehráváme známý starý scénář-oni a já-

Jak lehce se radí jiným.

Jedna část mojí bytosti by  ji chtěla obejmout a říci ano, je čas aby se někdo postavil proti dogmatům, aroganci, lži  a hrubosti a jo báječné,druhá nová moje část ale říká – to jsem opět v dualitě  vy a já.

Není na mě posuzovat ,  zda a jak by se A.K.L. měla  či  neměla bránit.ale pokud mám mluvit pravdivě  vzbudila můj odbiv  i uctu. Cítím z ní krásnou bojovnou energii, která je zde, aby bořila staré mýty,zvyky a obyčeje. Je to tak  nádherné a neuvěřitelně lidské vystoupit na svou obranu s videem proti televizi

 Myslím, že ve středověku by spustily na Alušku řev  Upálit,upálit,upálit.To dnes už není možné.Děkuji-

C o však možné je, je zneužívání osobní moci pomocí ovládání medii a propagování  myšlenkových stereotypů, které zbavují lidské bytosti  schopnosti myslet a uvažovat jinak a ničí již v zárodku pokusy  o nové a neotřelé přístupy a cesty k sobě i ke zdraví a zasévají semínka nedůvěry a strachu.

 Naštěstí je internet a možná že to povzbudí a probere řadu lidí, kteří si zatím neuvědomili, že časy se změnily  Tím jak zvyšuji vibrace a stále více lidí samo komunikuje  s Bohem, anděly, nanebevzetími mistry, přírodními bytostmi  a přijímá jejich rady a vzkazy. Doba velkých a neomylných vůdců skončila-Každý člověk je veden ve svém osobním životě k pochopení   a léčení své vlastní duše.  A ateismus a materialismus,  ale i dogmatismus,který je vlastní organizovaným náboženstvím,dostávají s každým dnem a každou novou informací  stále větší trhliny a jen strkat hlavu do písku před novými myšlenkami  nejde stále.

A to je krásná obrovská zásluha  Aluše Karolíny Loskotové, která svým vystoupením na sebe strhala pozornost a tím donutí další a mnohé přemýšlet a  více naslouchat svému srdci .

 Aluška se dotkla i  mého srdce svoji statečností a odvahou,

Ovšem další neméně silný pocit je –

Sisyfos-a i  to je  mě vlastně přimělo  k napsání í tohoto článku.

Od dětství jsem  milovala  Řecké báje a jejich hrdiny  a zbožňovala  udatné řecké reky. Sisyfos však mezi ně nepatřil

Byl to dle pověsti nadutý a vychytralý král, který svou chytrost používal ve svůj prospěch a myslel si , že na něj nikdo nemá. Pohrdal bohy a domníval se, že může vše. Místo, aby projevoval vděčnost za to, že ho bohové obdařili větší chytrostí (tedy dle Alušky větší přístupem  k informačnímu poli)neustále bojoval s Diem a myslel si, že přechytračí i smrt i bohy. A  že se ho  netýkají zákony lidské ani boží. Právem se mu dostalo trestu(valí před sebou  do kopce těžký kámen, který se vždy skutálí dolů,když je téměř už na vrcholku kopce) který věšel do dějin  pod pojmem Sisyfovská práce-tedy což značí marná ,hloupá ,vysilující práce a nekonečná práce beze smyslu  a za  trest –

 

 A já se ptám – jak si může spolek Moudrých dát tento název? Nikdy jsem nepochopila myšlenkovou konstrukci, která zrodila tento název. Je ovšem pravda, že si neříkají Moudří,ale skeptici a mají obrovský vliv a přístup do všech medii.a úřadů  Snaží se systematicky co nejvíc udržet českou společnost v době temna,žádná alternativa,nic než hmota ,prášky, drahé přístroje a stálý nedostatek.

Pokud někteří členové spolku Sisyfos neznají  řecké báje ––doporučuji si báji přečíst a zkoumat své důvody, které mě nutí, abych svoji vědeckou prestiž ještě zvýšil členstvím v tomto  Spolku,který  se chová  stejně jako jeho předloha.Pokud se cítím s králem Sisyfem duchovně propojen a ladí s mým nastavením nemusíte nic měnit-člověk má svobodnou vůli  a je to tak v pořádku –neposuzuji vaši motivaci a je zcela jistě v Božím plánu,který je dokonalý.

Ale  pro ty, které spíše lákají hrdinné činy  Prométhea, Hérakla,Persea ,Thesea -

-není na čase se trhnout od tohoto sdružení, změnit si název na Radu moudrých, pustit svěží vítr do plachet a společně  se všemi pracovat na vylepšení světa všemi prostředky.

Místo, aby se alternativní přístupy a věda propojovaly a společným úsilím se snažily dobrat se co nejlepších výsledků pro svět, je zde uměle vytvářena hranice a boj.

Lidé vzpamatujte se a užívejte hojnosti a každý den se ptejte  Čím mohu prospět světu? Pracujte na  lásce k sobě samému.(mluvím o bezpodmínečné lásce,nikoliv na egu založeném sebehodnocení,které odvozuje svou cenu podle posuzování jiných lidí. Pokud se budou všichni  lidé bezpodmínečně milovat.nebude kolem nás násilí a boj, ale mír a radost. Nebudeme se mít potřebu vzájemně napadat a ukazovat tak , že já jsem lepší než ty, protože budeme  cítit mír a neochvějnou jistotu v v sobě.

A protože  vím . že nejlépe se radí druhým   a lehce se prstem ukazuje na druhé

ptám se- kdo je za to zodpovědný- za dogmatismus, napadání nových myšlenek, zostouzení lidí, kteří jdou mimo oficiální styl  svou vlastní cestou– a místo zkoumání a šíření pokroku vést válku mezi starým a novým(to bylo jak všichni víme  i příčinou ukřižování Ježíše –je to stále dokola!!!!!!-opravdu si myslíte, že z toho není východisko a pořád musíme opakovat staré vzory-)

A došla jsem k závěru, že je to součástí světa,ve kterém žiji a tedy i já nesu svůj díl zodpovědnosti

Takže moje podpora a srdce patří    Alši .K.Loskotové –Alušce , ale přesto si uvědomuji i jednotu i se členy spolku Sisyfos-Značí to neochotu přijmout nové myšlenky a vidět konkurenci tam, kde by měla být spolupráce  a strach, že někdo umí něco vice a lépe než já-(ale to je každý, protože každý jedinečný a neopakovatelný, tak co vy na to ?)

Každý z nás má v sobe kus  Alušky i kus členů Sisyfa,Ježíše i Kalifáše,Giordána Bruna I papaže

Jak prosté –jen si to přiznat

 Budu parafrázovat známý citát J.F,Kennedyho

–Neptej se co mohou udělat ostatní pro svět, zeptej se, co můžeš udělat ty 

Takže  Jak to udělat lepší(léčba dle Ho oponopono)-

 Miluji té , omlouvám se , prosím odpust děkuji (a ještě milionkrát, dokud bude zapotřebí)

anebo

Drahý Otče, matko , synu v jednotě- pokud jsem já, nebo  někdo z mých předků nebo mé  celé širší rodiny  od  počátku věku až do teď zapříčinil tuto situaci, prosím odpuštění , nevěděla jsem, co tím způsobím.

Prosím o napravení všech mých chyb a jejich důsledků v celém časoprostoru a všech dimenzích. Prosím o prozáření této situaci láskou a světlem Děkuji Amen

 

Toto je praktická ukázka  léčení situace, která se mě  citově dotýká pomocí havajské techniky Ho oponopono-ke ktreré  se teď s nadějí obrací celý svět,na kterou se skládají písně a ktreré nás konečně zbavuje potřeby soudů a posuzování a učí čistit sám sebe.(u nás vyšla jeji zpopularizovaná podoba od Joe Vitala  s názvem Svět bez hranic)

Pokud se chcete přidat.-

Každý hlas se počítá (možná , že právě Vaše očista bude ta, která změní svět-protože pokud jste pozorně poslouchali Aluška versus  Sisyfos ,jistě víte co je fenomén  sté opice)

 

S láskou pro všechny, kdo budou číst  Milena Sedláčková 18.5.2012


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony