Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 Mistr Hilarion

 

 


Poselství pro týden 15.4. 2012 - 22.4. 2012

Milovaní,

uzavírá se poměrně dlouhá etapa, v níž jste se trápili různými problémy, a jejíž konec tkví v náhledu na tyto poněkud vysilující situace. Vaše úsilí a ryzost ve svých snahách o lepší vhled a duchovní růst vám umožnily nashromáždit obrovskou sílu, čerpali jste své vnitřní rezervy k pochopení sebe sama v proudu těchto období napětí a odporu, takže jste mohli projevit svou vlastní jedinečnost a osobní sílu. Nyní se stále více soustředíte na svůj pravý smysl zde na Zemi a situace, kterými jste prošli, budete brzy vnímat jako "staré dobré časy".

Znovu a znovu se zmítáte v pochybnostech, neboť to, čím jste se již dříve zabývali, se vrací k přešetření zpět v neskutečné síle. My tvrdíme, že tyto případy zcela nepatří do vašich vlastních karmických schémat, neboť také obsahují archetypální vzory oslabujících univerzálních myšlenek, které se staly součástí celkového pole vědomí obklopujícího atmosféru Země. Zatímco jste pracovali na svých osobních záležitostech, vyšší pole vědomí také prošlo transformací umožnující všem, kdo vás  následují, aby našli svou cestu k vyšším říším mnohem snáze, než bylo kdy dříve možné.

Díky své ochotě a velké Lásce svých bližních na této nádherné planetě jste se účastnili na rozpouštění a rušení prastarých myšlenkových vzorů a jejich nahrazování nenásilnými a harmonickými energiemi, které ovlivňují lidské myšlenky a pohnutky. Tím, že jste na sebe vzali více než jen svůj spravedlivý díl karmické zátěže, která je součástí celkového pole vědomí, a že jste to úspěšně transformovali na energii Lásky, míru a harmonie, tak tím tvoříte nový způsob života zde, na této planetě. Chápeme, že to pro žádného z vás není snadná doba, a tak jsme nadšení z odboje, který jste podnikali a stále podnikáte, že kráčíte po odlišné cestě než ti, kteří šli před vámi, aby se mohl prosadit nový způsob Bytí ve fyzickém projevu Ducha.

Když se rozhlédnete kolem sebe, je vám jasné, že se musí udělat ještě hodně práce a zde se nyní vaše zkušenosti, znalosti a vědomosti stanou nesmírně užitečnými pro lidi kolem vás. Pouhá vaše přítomnost může přinést stabilitu a klid v mnohých těžkých situacích a to je část vašeho poslání v následujících dnech. Může s vámi být počítáno ve věcech vedení a vyřešení čehokoliv, co bude třeba udělat ve správném načasování. Žádáme vás, abyste naladili své vnitřní vedení na co nejvyšší stupeň, abyste byli vždy na správné cestě a v souladu s probíhajícími událostmi. Vaše první intuitivní pocity jsou obvykle správné a měly by se okamžitě uskutečnit. Příliš často vidíme, že začnete pochybovat a pak váháte očekávajíce další vedení. Dovolte si věřit v tok pohybu a energie a vždy budete dělat správnou věc na pravém místě a ve správný čas.

To je způsob Bytí ve vašem Novém Světě - senzační pomocí vám bude nyní schopnost rozeznávání proudu Zemské energie, kosmické energie a solární energie a  nalaďování svého vlastního energetického pole přiměřeně svému rostoucímu akutnímu vědomí si svých vlastních energetických proudů. Život těchto dní je vzrušující a osvěžující. Důvěřujte svým vlastním schopnostem a zdrojům a vězte, že vám z neviditelných říší pomáháme kráčet v bezpečí, ladně a lehce. Když bude třeba, udělejte si čas na odpočinek a doplnění energie a následujte pokyny svého srdce. Vše je v pořádku, Drazí, a vždy bylo.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony