Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czDatum narození             
29.2. 2012 (18/ 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jedinci narození
29.2. 2012 budou zrození pod   vibrací
moudrého a mocného čísla 9.Budou mít za cíl pochopit celistvost a moudrost,
kterou jim číslo 9 přináší .Dojdou k tomu přes zvládnutí lekcí čísla 1
(kreativita a sebedůvěra ) tedy pochopit a věřit svým nápadům. Dále pak přes
pochopení hojnosti a moci, kterou jim dává druhé číslo z mezisoučtu-
8.Budou obdařeni mocnou silou rozumu, přitažlivým osobním kouzlem a hojností
energie.To jim bude dávat předpoklad, stát se výjimečnými vůdci , kteří dokážou
inspirovat celé státy , hýbat světem  a
hory přenášet a to jak ve službě dobra  i
ve službě zla, pokud se v jejich výchově či životní cestě něco pokazí.Pokud
se  týká numerologické mřížky, platné pro
tento den, jsou v ní  zastoupeny
čtyři dvojky, což je znamení velmi zvýšené intuice.Spolu s rovinou vize,
která je zde zastoupena, je velmi pravděpodobné, že přijdou na  naší planetu jedinci, kteří mají  přinést změnu, kterou si sebou nesou již při zrození.Jejich
úkolem  bude objevit v sobě tuto
vizi,uvěřit ji,získávat  a vést  ostatní ke změně.Rok  narození  
2012(5) jim bude dávat touhu po svobodě a neochotu podřídit  se starým pravidlům.Narození ve znamení Ryb
přidává vysokou citlivost a navíc  lásku,
mír a odpuštění .Proto budou schopni usmířit rodiny i celé národy až přijde čas
,a tím změnit svět, jak ho nyní známe. Z toho vyplývá, že je pro tyto děti naprosto
nevhodná tradiční výchova založená na křiku, drilu,poslušnosti   a 
porovnávání s jinými dětmi. Rodiče by si měli uvědomit , že
vychovávají vysoce citlivé a zranitelné dítě a výchovu založit na projevování
lásky,dítě chválit a povzbuzovat, aby si věřilo.Při nepřehlednosti, kterou dává
datum narození  dne 29,  to bude vyžadovat od rodičů trpělivost a
uvědomění si záměru pomoci dítěti objevit 
a udržet víru v sebe sama a rozvinutí všech jeho schopnostíRada
z andělských karet-

S těmito dětmi často pobývejte v přírodě. To jim pomůže objevit  svůj zázračný  vnitřní svět a  velmi je to zklidní.      .PřejiVám hodně lásky a trpělivosti při výchově nejen těchto dětí, ale  těch, které již vychováváte nebo  které se narodí v dalších dnech. Neboť
každé je jedinečné  a nese dar pro nás
všechny.              S Láskou                   Milena                                                                                   Pro www.relaxmilena.cz   Milena Sedláčková,tento článek může být dále
kopirován  a předáván v neupravené podobě
 s aktivními odkazy


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony