Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.czNávrat divoké ženy

Máří Magdalena prostřednictvím PamelyDrazí přátelé,

Všichni tři jsme tu dnes přítomni: Jeshua, Marie a Máří
Magdaléna. Je nám velkou ctí být tu dnes s vámi. Vnímáme vás jako své bratry a
sestry. V srdci jsme jedním a pro mě, Jeshuu, je zvláště osvobozující být po
boku mých ženských přátel. Protože jsem často považován za jediného zástupce
Kristovské energie. To však není úplná pravda. V mém životě po mém boku byly
ženy, které byly pro mé poslání podstatné. V těch časech nebylo přijatelné, aby
ženy konaly to, co jsem konal já, aby byly veřejnými učiteli. Moje matka i Máří
Magdaléna však byly spirituálními bojovnicemi. Pomáhaly mi zasadit semínka
Kristovského vědomí.

Dnes budeme mluvit o mužské a ženské energii. Mé ženské
spřízněné duše a já budeme promlouvat jedním hlasem. Ve vaší historii byla
ženská energie hluboce zraněná. To mělo vážné důsledky jak pro ženy, tak pro
muže na Zemi. Mužskou nadvládou netrpěly jen ženy, ale taktéž byli zraněni
muži.

Nejdříve budeme hovořit o ženském zranění. Prosíme vás,
abyste si představili ženskou osobu. Reprezentuje celkovou ženskou energii.
Ženská energie byla degradována a bylo s ní zacházeno násilně. Dopad na ženy to
mělo takový, že se stáhly z nižší části těla, kde sídlí jejich síla. Zvláště
tehdy, když zažívaly sexuální násilí, emocionální trauma způsobilo, že stáhly
vědomí z nižší části svého těla. Bylo pro ně velmi těžké být sebevědomými a
zakotvenými. Představte si ženu před svým vnitřním zrakem.

Reprezentuje kolektivní ženskou energii. V tomto obraze
můžete vidět, že v oblasti jejího břicha je jistá díra. Stáhla z této oblasti
své vědomí a cítí se nejistě, neboť postrádá základ. Uvnitř jejího břicha
můžete slyšet výkřiky trýzně a bolesti. Všechny vás nyní vyzýváme, muže i ženy,
abyste vyzařovali světlo k této ženě, do jejího břicha. Tímto způsobem ho
dáváte i sami sobě.

Nyní by ráda mluvila Máří Magdaléna.

Já jsem Máří Magdaléna. Hluboce vás miluji. Jsem vždy s
vámi. Povznesla jsem se nad ženské zranění a nyní bych se chtěla velmi jemně
dotknout této bolavé oblasti, abych pomohla ženám vyléčit se. Chtěla bych
vidět, jak se znovu rodí s radostí a pevností, tak aby se mohla síla ženy mohla
navrátit mírumilovnou cestou. Nepřeji si bojovat nebo zápasit. Přicházím v míru
a mám k ženám zvláštní prosbu. Vy všechny jste byly v historii zraněny, avšak v
tomto čase znovu získáváte svoji sílu. Tohle je váš věk, tohle je váš čas. Ráda
bych vám připomněla, že i muži nyní potřebují pomoc. Vám jako ženám je známé
zranění ve vašem břiše, bolest a trauma ponížení. Co se však stalo mužům?

Kvůli dominantním mužským energiím a energiím moci a útlaku
v minulosti byli muži nuceni uzavřít svá srdce. Museli být silní a hrubí,
takový byl ideální obrázek muže. Ale tímto způsobem se muži odcizili své
pocitové stránce. Mnoho mužů se uvěznilo ve svých hlavách. Bylo pro ně obtížné
vyjádřit své emoce a pocity. Neschopnost spojit se se svou pocitovou stránkou,
se svou ženskou stránkou, je taktéž zraněním. Nemůžete žít život naplno, když
nemáte ke svým pocitům přístup. Ve skutečnosti jste odpojeni od své duše. V
mnoha mužích je pocit osamělosti a odcizení, které může být vnímáno jako díra v
jejich srdcích

Tak vidíte: jak muži tak ženy byli v minulosti zraněni.
Ženské zranění je umístěno v břiše a mužské zranění je jako díra v srdci. Ráda
bych dnes ženám řekla, že jakmile znovu získáte svou moc, jakmile si znovu
uvědomíte svou skutečnou sílu, oslovte muže. Oni potřebují vaši pomoc. Odcizili
a odloučili se od domova. Nechť laskavost ve vašem srdci s nimi cítí soucit.
Nová Země se může zrodit jedině tehdy, když spolu oba uzavřete mír. Jakmile
muži a ženy pochopí navzájem svá zranění, mohou mezi nimi postavit most.


Žádám ženy, aby se ke mně připojily a posílaly světlo do
díry ve svém břiše. Z tohoto světla se rozvíjí provaz a jde přímo do Země.
Pociťte své spojení s matkou Zemí jako žena. Vaše ženská energie je tak mocná a
nezbytná k životu. Vzpomeňte si na svou skutečnou sílu. Jak cítíte nárůst 
sebe-vědomí, oslovte muže a pošlete jim světlo do díry v jejich srdci.


Jste na pokraji nového času v dějinách. Je vám souzeno,
abyste se jako muži a ženy spojili. Jste opět vyzýváni k tomu, zažívat radost a
smích jako lidské bytosti. V mnoha z vás vidím bojovníky. Tolik jste bojovali a
bojovali a někteří z vás jsou velmi unavení a zklamaní. Odpověď na vaši bolest
leží ve velmi prostém životě. Tím mám na mysli: pocit skutečného znovu spojení
se Zemí a těšení se z prostých radostí lidského bytí. Prožívat lásku mezi mužem
a ženou, přátelit se s podobně smýšlejícími lidmi a žít v míru se svým okolím a
přírodou je příslibem nové Země.  V mém životě na Zemi jsem hluboce prožívala ženské zranění,
byla jsem drahou přítelkyní Jeshuy. Mohla jsem cítit jeho sílu a moudrost, ale
stejně tak jeho bolesti a pochyby. Mezi námi dvěma bylo důvěrné pochopení.
Prožívala jsem hluboký žal a smutek, když musel opustit Zemi, když byl zabit.
Často, když k nám promlouval, cítila jsem jeho poselství nejen v mé hlavě, ale
v celém svém těle. Nelíbilo se mi přít se o jeho myšlenkách, o jeho
poselstvích, jak činili jeho mužští žáci. V tomto ohledu jsem se od nich
poněkud lišila. Někdy se mi posmívali a já se cítila osamělá. Byla jsem
považována za “divokou ženu”, byla jsem nekonvenční. Nyní mám velkou radost,
když vidím, že tyto divoké ženy jsou znovu ve světě vítané! Od dob Jeshuy se
mnohé změnilo. Říkám vám: divoké ženy budou vůdkyněmi nového světa! Vyzývám
vás, abyste všechny povstaly ve své skutečné síle. V minulosti, když byly ženy
“divoké”, ve smyslu nezávislé, nekonvenční a vášnivé, byly označovány za
hysterické. Ve středověku byly nazývány čarodějnicemi. Avšak tyto ženy - byla
jsem jednou z nich - byly poháněny láskou. Nyní nastává pro ženy opět čas, aby
ukázaly svoji skutečnou sílu, nikoli agresivním způsobem, ale cestou smíření
mužských a ženských energií.Mnohokrát děkuji, že jste tu dnes se mnou byli!©
Pamela Kribbe 2012

www.jeshua.net
anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony