Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion

 Poselství pro týden 1.1. 2012 - 7.1. 2012

Milovaní,

nechť je mantrou této doby slovo "soustředění". Soustřeďte svou Lásku na to, co se právě děje ve Světě kolem vás, ať je to cokoli, žehnejte tomu a šiřte tuto Lásku, kamkoli a kdykoli jdete. Uvědomte si, že vy všichni jste reprezentanty Božství a každá vaše myšlenka, každé slovo a čin se stávají nanejvýš důležitými při nastolování Nové reality Země. V následujících dnech se objeví mnohé, co se vás pokusí odtrhnout od této pozornosti a je jen na vás, abyste pamatovali na svou vizi a důvod, proč tu v této době jste.

Najděte si způsob, jak trávit co nejvíc svého volného času v tichém prostředí, které vám umožní soustředit se na cíle svého osobního a Planetárního Vzestupu. Pryč jsou dny pasivního čekání na záchranu, nyní je čas jednat. VY jste Tvůrci, Milovaní. Vše, co jste dokončili a překonali, abyste dosáhli tohoto bodu, má být nyní uvedeno do praktického užívání v zájmu nejvyššího dobra Všech. Naprosto rozhodující je, aby vaše Světlo a pocity Lásky a soucitu zasáhly lidi a místa kolem vás.

Snažte se udržet si pocity radosti a blaženosti, které přinášejí energie Nového Roku. Když prožíváte tyto mocně povznášející chvíle, zaznamenávejte je a učte se přivolávat si tyto pocity podle svého přání v průběhu celého roku fantastických změn. Věřte v zázraky a sledujte, jak se začínají dít kouzelné synchronicity. Otevřete svá srdce dosud nevídaným přílivům Světla, Lásky, povznesení a naladění a nikdy o to nezapomínejte žádat a mít tento záměr ráno i večer.

Přišel čas vyhřívat se v těchto povznášejících a posilujících pocitech, které vám pomáhají nové energie vyvolávat, díky tomu jsou k vám božsky přitahovány mnohé další takové pocity. Vesmír zajistí, abyste přijali mnohá požehnání, která čekají, aby mohla přijít a stát se nedílnou součástí vašeho života. V každé části Lidské společnosti probíhají změny a v životech každého z vás se budou mnohem častěji objevovat požehnání. Těšte se z každé chvíle, žijte každý moment, soustřeďte svou pozornost! Nechte vše, co se děje, proplout vámi, nebo kolem vás, zatímco setrváváte v plynutí každého momentu.

Nechte svou vnitřní Lásku, aby zářila vaším prostřednictvím ve všem, co cítíte, říkáte a děláte. Žehnejte všemu, co se děje ve vašich životech a neustále vyjadřujte svou vděčnost za vše, co vám přichází. Výběrem stavu Radosti umožníte, aby do vašich Bytostí a vašich každodenních životů vstoupilo více milosti. Získejte tento pocit Radosti a často ho oslavujte a krášlete tím, že ho budete vyjadřovat ve všem, co děláte. Vnímejte radost, BUĎTE radost, vyzařujte radost absolutní a božskou čistotou a nevinností věříce v zázrak, který díky tomu nastane, neboť pěstovat v sobě tuto esenci není naivní, je to síla, která naplní váš život mnohonásobným požehnáním.

Nalaďte se na celý tento rok velkou silou tvořenou vaší odhodlaností a záměrem BÝT svým nejvyšším a největším potenciálem a sledujte, jak se pro vás rozvíjí úžasnými způsoby. Odvažte se mít VELKÉ sny, odvažte se dělat vše, po čem jste toužili a nějak jste toho nikdy nedosáhli. Věřte ve svou vlastní hodnotu, jedinečnost a cenu a dívejte se na sebe jako na Odborníka ve všem, co děláte. Napište nový scénář k velké hře, kterou je váš život a pak to ŽIJTE! Pokud o tom umíte snít, umíte tím i BÝT! Vše čeká, aby se mohlo projevit a vyhovět vašim nejtajnějším přáním. Každý den o to žádejte a sledujte, jak se to zázračně vyvíjí.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony