Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Mistr Hilarion

 

 

Poselství pro týden 27.11. - 4.12. 2011

Milovaní,

každý z vás v sobě cítí tlak protichůdných sil. Tyto energie jsou uvnitř vašeho Bytí uspořádávány a to se projevuje jako silný pocit napětí, zejména v okolí solar plexu. V této chvíli je zapotřebí velmi silné vůle, abyste zůstali pevně na své Cestě. Denně se propojujte se svým Božstvím a nalézejte Božství v druhých, a pak bude vše v pořádku. Protichůdné síly ve vás jsou posledními pozůstatky myšlenkových vzorů, zvyků a vlastností třetí dimenze a přestože je to složité, jedinou cestou, jak tím projít, je zažít a přijmout je  tím, že uvnitř v sobě najdete bod rovnováhy.

Kalibrace našich energetických polí pokračuje a Lidstvu jsou stále zasílány posvátné geometrické kódy, které neustále bombardují Zemi. Všichni přijímáte tyto kódy díky vašemu záměru absorbovat vše, co jste schopni během dne asimilovat a integrovat. Střídají se cykly přijímání s obdobími odpočinku a asimilace. Nyní jste ve fázi odpočinku a asimilace a ještě to bude chvíli trvat. Pečujte o sebe, naslouchejte svému elementárnímu tělu a následujte své vnitřní pobídky. Mnozí z vás hodně odpočíváte a spíte, což znamená, že zpracováváte a asimilujete tyto nové energie, které zesilují a tvoří změny ve vašich tělech během pokračující transformace.

Sledujte i nadále vše, co z vás vyvěrá a průběžně to čistěte. Tyto energie, které ve vás vyvolávají nepohodlí, by se měly brzy vytratit a vám bude vaše cesta připadat mnohem snazší a plná milosti. Nacházíte se právě ve středu mezi uzavřením jednoho cyklu a začátkem dalšího. Vše může být vytvořeno nanovo, a proto vás pobízíme, abyste pronášeli afirmace a udržovali svůj záměr toho, co chcete vidět ve svých osobních životech a ve Světě, ve kterém žijete. Vaše věnování se novému cyklu je známo a uznáváno a my s vámi pracujeme, abychom to vše uskutečnili. Velmi vám v této době pomůže, když sami sebe uvidíte ztělesňující více Světla.

Kráčejte ve svých každodenních životech s radostí a buďte vděční za vše, co k vám přichází, neboť vděčnost obvykle přinese do vašich životů více toho, za co jste vděční a to nastaví tón jednotného pole vědomí, které obklopuje Zemi a má vliv na každého, kdo je na něj napojený a kde se odehrává daleko větší vhled a růst. Během tohoto procesu vám přichází do povědomí vzpomínky na svůj důvod a smysl, na více vašich aspektů, které jste dosud nebyli připraveni přivést na světlo. Každý den žádejte, aby vámi byly tyto nové aspekty integrovány a plně přijaty.

Síla Lásky i nadále pracuje svým kouzlem v každém člověku na Planetě a při prvním zesílení uvnitř každé Duše umožní odejít všemu, co není Láska. Je moře možností, jak vás mohou tyto ustupující energie ovlivnit, pokud si během jejich odchodu neprocvičujete svůj odstup. Nezúčastňujte se toho, když se tyto energie vynořují, pouze je zaznamenejte a oslavte, že váš systém navždy opouštějí. Brzy se Pěšina před vámi vyčistí a do vašeho vědomí vstoupí více porozumění. Zůstávejte v míru, Milovaní, milujte sebe a i ty druhé a vězte, že jsme stále s vámi, zatímco vaše cesta pokračuje směrem k Osvícení.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony