Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Poselství pro týden 20.11. - 27.11. 2011

Milovaní,

během tohoto týdne budete integrovat a asimilovat vše, co jste dosud přijali a co ještě přijímáte. Je čas na tichou reflexi a rozjímání a je čas, abyste o sebe pečovali jednoduchými způsoby. Pozorujte krásu kolem sebe a těšte se z každého nového dne. Jste živé a prožívající bytosti v nádherném lidském těle, které je zázrakem biologické funkčnosti. Díky tomuto zázračnému nosiči můžete používat své smysly - dech pomocí vůní, hmat pomocí smyslových zážitků vašich prstů, zrak díky těm nejzázračnějším čočkám ve vašich očích, chuť jídla, které ochutnáváte a zvuk hlasu vašich Milovaných, nebo ptáků na stromech.

Nyní přichází doba, kdy si začínáte více uvědomovat své další smysly, které vám dříve nebyly příliš zřejmé. Přestože většina z vás již měla zkušenost s těmito dalšími smysly, jako je předvídání, telepatie, mimosmyslové vnímání sluchem, zrakem a pocity, vyskytovaly se jen sporadicky a jako zázračná událost, která přišla jako blesk a pak zmizela. Sloužilo to jako vnitřní výstražný systém pro vaši bezpečnost na cestě po tomto Světě. Tyto smysly a mnohé další se nyní budou u každého z vás objevovat častěji, než kdy dříve a tím, jak se toto začne dít v Lidstvu jako celku, vznikne naprosto nový způsob existence ve vašem Světě.

Až bude člověk schopen snadno rozeznat a vidět auru, například svého souseda, nezbude již žádný prostor pro nečestné motivace, myšlenky, nebo činy. Pro ty, kdo budou mít tuto schopnost, bude vše transparentní a evidentní, takže se vztahy mezi lidmi stanou nutně čestnějšími a pravdivějšími a budou založené na jednotě Bytí. Aktivace těchto nových smyslů může být pro vás problém i výzva, pokud ještě neovládáte umění nezaujatosti, protože vy lidé máte tendenci brát si věci osobně, a tak může dojít k různým legračním případům lidských reakcí na to, že někdo jiný cítí jejich vlastní vnitřní myšlenky. Projdete adaptačním obdobím, kdy tyto schopnosti budou u každého člověka na Zemi stále patrnější.

Tyto nově znovu-objevené schopnosti budou mít dalekosáhlý vliv na vzory chování Lidstva a každý člověk prostě začne kultivovat kvality Lásky, soucitu, poctivosti, jednoty, štědrosti a laskavosti. Toto se bude dít překvapivě přirozeným způsobem díky stále většímu počtu lidí Probuzených do svých vyšších možností. Jak nová krystalická mřížka dosáhne své plné síly, propojí se Lidstvo s tím, co vytvoří pozitivní změny silou soustředěného záměru, a tak bude vytvořena jednota a spolupráce mezi Lidmi a Tvůrcem, která povede k většímu klidu a harmonii ve vašem Světě.

Jak vystupujeme do stále vyšších frekvencí, začne se život plnit větší lehkostí. Projevy radosti, vděčnosti, smíchu, humoru a vcítění se projeví v Lidských vztazích a život na Zemi bude plný radosti, míru a harmonie v každodenním  bytí. Tyto časy přicházejí, Drazí, nové možnosti vznikají každou volbou, která je učiněna v této chvíli Přítomnosti.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony