Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion

 

 

Poselství pro týden 13.11. - 20.11. 2011

Milovaní,

Výborně! Vaše pozornost soustředěná na 11-11-11 portál pomohla nastavit předobraz pro Nový Svět, který je nyní v procesu přehodnocování, rozrůstajících vibrací a frekvencí. Jásejte a oslavujte tento úspěch, neboť to byl důležitý a zásadní krok v postupu vstříc novým začátkům, které jsou již připraveny, aby dorazily na vaši Planetu. Mnohé stále čeká na odkrytí, ale vyžaduje to integraci všech energií, které jste již přijali a které ještě přijmete. S tím, jak si začínáte rozpomínat na svou pravou identitu, roste vaše Světlo do větší záře a šíře.

Vše se odkrývá tak, jak bylo stanoveno Božským Plánem pro váš osobní i kolektivní úděl. Sjednocený hlas Lidstva vyslal Stvořiteli jasný vzkaz, že je Lidstvo připraveno převzít zodpovědnost za svou Planetu a že jste ochotni přijmout pozitivní a mírová opatření, která jsou nezbytná pro odstartování procesu léčení a změn v každém aspektu života, jaký nyní znáte. Velká část Lidstva se probouzí a tato proměna bude mít pokračování i v následujících měsících a letech.

Každý z vás naplňuje své cíle, které vám vaše Duše připravily jako dar a službu ještě předtím, než jste se inkarnovali na tuto Planetu. Vaše Duše velmi toužila přispět energiemi, které byly nezbytné k vytvoření Cesty probuzení, planoucí Světlem vaší Lásky a jedinečnosti. V každém z vašich energetických polí se nyní chystá období úprav, integrace a přehodnocování, což bude mít dlouhodobé a trvalé následky na vaše fyzická těla, která se plní dalším a dalším Světlem.

Současně s tímto procesem se budou ve vašem systému usazovat aktuálně známé energie, což může u každého z vás vyvolat silné stavy rozčílení, frustrace a emocionální lability. Jde o součást procesu, děje se to v průběhu aktivace vašich RNA/DNA vláken vyvolané vzrůstem vaší frekvenční úrovně a to je něco, na co si musí každý zvyknout za chůze. Doporučujeme poslech krásné, harmonizující hudby tišící vaše Bytosti. Trocha experimentování s různými druhy hudby vás dovede k výběru té jedné, která vám navrátí harmonii a klid.

Na vyšších úrovních probíhá mnoho činností spojených s přehodnocením nové souřadnicové mřížky Země a my jednotně pracujeme s našimi bratry a sestrami na zajištění co možná nejjemnějšího přechodu do nové frekvence Země. V elektromagnetických frekvencích již probíhá velký nárůst způsobený aktivací Velkých Krystalů a jednotnou lidskou myšlenkou a tato aktivita roste. Tím dojde k propojení vyššího vědomí veškerého Lidstva na celém Světě a usnadní se rozvoj nového Člověka, který je předurčen kráčet po Zemi v novém Zlatém Věku.

Tato elektromagnetická mřížka je určena stát se vysoce přínosným faktorem v bezpočtu oblastí, s její pomocí dojde k rozvoji vyššího duchovního propojení mezi Lidmi a propojení Lidstva se Zemí během zesilování jejího magnetického pole ve Světle. Tato mřížka bude použita pro komunikaci s vyššími dimenzemi, pro léčení a podporu. Nárůst frekvence pomůže dále Lidstvu otevřít se konceptu Jednoty a to povede k mnoha laskavým a dalekosáhlým změnám pro všechny.

Společně s vámi oslavujeme tuto významnou událost, oslavujte a odměňte se za to, že jste součástí této Velké Práce. Jak se energie naplňují, vězte, že jsme stále s vámi, vedeme vás, podporujeme, léčíme a pomáháme vám ve vašem dalším pokroku.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony