Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion

 

 

Poselství pro týden 6.11. - 13.11. 2011

Milovaní,

vcházíte do týdne daleko vyšších energií než byly kdy dříve, a je velmi důležité, abyste v této době zůstávali uzemnění. Kontakt se svou lesní rodinou a pobyt v Přírodě pro vás budou velmi blahodárné činnosti. Také když se ponoříte do vany plné teplé minerální vody nebo s příměsí mořské soli, pomůže vám to udržet vaše aurická těla v dobré kondici. A to nejdůležitější v této době je samozřejmě udržet své myšlenky a záměry v té nejvyšší vizi sebe sama a vašeho Světa, neboť to, na co se soustředíte, vytvoří První Světlo Nového Světa manifestující se na Zemi. Buďte přítomní a zařaďte se mezi ty, kdo se spolupodíleli na této události.

Postupujete do vyšších dimenzí Lásky a to každého ovlivní jiným způsobem, ale zcela určitě to bude hluboce procítěná zkušenost. Obavy a starosti, které byly dosud v srdcích vás Všech, ustanou a ve vašich každodenních životech přijde velký náraz. Nastane situace, kdy se každý obrátí do sebe, s vděčností opustí své poslední stopy vědomí třetí dimenze a odevzdá se do nové, vyšší úrovně jednoty se svým Andělským Já. Z tohoto uvědomění a vědomí vyjde zplnomocnění ke spolupráci a spoluvytvoření nové Země, na které se Univerzální vědomí může stát naší realitou.

K mnohým, kteří již déle pracují, mohou přicházet chvíle zjevení a budou své vědomosti rozšiřovat a více si uvědomovat své současné možnosti vytvořit s pomocí naší Lásky krásnější Svět. Jakmile si uvědomíte obvyklé vzory projevu, které musí být změněny při vašem pátrání po rozvoji Univerzálního vědomí, zaplaví vaše buňky větší množství Světla a jak se toto stane, dojde k výrazné expanzi ve vývoji vašeho multi-dimenzionální operační systému. Pokud se naučíte pozorovat se z vyšší perspektivy, pomůže vám to udělat velké skoky vstříc vyššímu vědomí, a to se stane také, když pochopíte, jak vykročit ze starého paradigma a vytvoříte si svou novou realitu.

Je to všechno o vás, Drazí, máte v sobě nesmírný potenciál. Semínka, která pěstujete kolem nové Cesty, kterou razíte, pustí kořeny a vyrostou úžasné a skvostné možnosti, které vám přinesou vnitřní Jednotu a potom se budou šířit dál do Světa kolem vás. Jste katalyzátorem (spouštěčem reakce pozn. překl.) pěstujícím tvůrčí a mírovou změnu, jak kráčíte vpřed ve svém pravém a autentickém Já, a tím umožňujete i ostatním ve vašem okolí, aby viděli své vlastní nekonečné možnosti. Jakmile má možnost Jeden, začne mezi dalšími členy kmene, nebo skupiny probíhat energetická interakce a brzy začnou všichni žít a usilovat o své nejvyšší a nejlepší Já.

Pravdivě říkáme, že to nejlepší ještě přijde a váš záměr účastnit se této významné doby značně přispěje veškerému Tvorstvu způsobem, který je dosud nepředstavitelný. Pokračujeme stále s vámi na vaší cestě expanze.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony